C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Предлаганите образци не са задължителни, а само ориентировъчни при подаване на документи
Можете да изгтеглите и попълните желания образец, след което да го представите в Окръжен съд - Бургас

1. Заявление за издаване на незаверен препис от съдебен акт
2. Заявление за издаване на незаверен препис от невлязъл в сила съдебен акт
3. Заявление за предоставяне на информация чрез фотокопиране
4. Заявление за справка и фотокопие на фирмено дело
5. Заявление за освобождаване от държавна такса
6. Заявление за издаване на изпълнителен лист
7. Заявление за издаване на удостоверение за липса на първоинстанционни граждански и търговски дела
8. Заявление по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки
9. Заявление за издаване на удостоверение, че СНЦ не е в ликвидация
10.Заявление за издаване на удстоверение, че фирмата не е в производство по несъстоятелност
11.Заявление за прилагане на документи към дело
12.Заявление за връщане на предоставени документи
13.Заявление за издаване на удостоверение за актуално състоание на СНЦ
14.Заявление за издаване на заверен препис от съдебен акт
15.Заявление за предоставяне на правна помощ
16.Заявление за издаване на съдебно удостоверение
17.Заявление за връщане на внесена парична гаранция
18.Заявление за достъп до обществена информация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация