C C C C A+ A A- X

Месечен график - наказателни дела

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

16.09.2021 г. – 30.09.2021 г.

 

16.09.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 823/2021 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Теодор К. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. четвърто от НК, във връзка с чл. 30 и чл. 73, aл. 1 и ал. 2 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от ЗКНВП, и чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от НРКРВН и Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" и на Николай Я. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. 2 от НК, във връзка с чл. 30 и чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от ЗКНВП, и чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от НРКРВН и Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина".

Теодор К. е привлечен като обвиняем за това, че на 19.07.2020 г., в „Борисовата градина“ в гр. Бургас, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение аналози на високорискови наркотични вещества, а именно: суха тревиста маса с нето тегло 25, 141 грама, съдържаща синтетичен канабиноид.

Николай Я. е обвиняем за това, че  на гореописаната дата и място, без надлежно разрешително, държал аналози на високорискови наркотични вещества, а именно: суха тревиста маса с нето тегло 17, 175 грама, съдържаща синтетичен канабиноид.

 

 1. НОХД № 642/2021 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Татяна Т. за извършено престъпление по чл. 220, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 30.01.2015 г., в гр. София, в условията на продължавано престъпление, като са осъществени три деяния, които осъществяват по отделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството си на длъжностно лице - управител на “ТОТЕМ I” ООД, съзнателно сключила неизгодни сделки и от това произлязла значителна вреда с левова равностойност 15 740 204,70 лв. /петнадесет милиона седемстотин и четиридесет хиляди двеста и четири лева и седемдесет ст./, като деянието представлява особено тежък случай.

 

20.09.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 264/2021 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Светослав Г. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и на Георги К. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Светослав Г. и Георги К. са привлечени като обвиняеми за това, че през периода от началото на м. май 2016 г. до 15.08.2016 г., в гр. Бургас, двамата в съучастие по между си – Светослав Г. като извършител, управляващ и представляващ „Лего енд Билд“ ЕООД, а Георги К. като помагач, при условията на продължавано престъпление, Светослав Г. избегнал, а Георги К. умишлено улеснил Светослав Г. да избегне, установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери - общо 136 164,82 лв. (сто тридесет и шест хиляди сто шестдесет и четири лева и 82 стотинки), представляващи дължимият за деклариране и внасяне в бюджета от „Лего енд Билд” ЕООД Данък върху добавената стойност. Георги К. осигурил издаването на данъчни фактури с невярно съдържание, а Светослав Г. използвал набавените от Георги К. документи с невярно съдържание - данъчни фактури по неосъществени реално сделки за покупки на материали, издадени от „Ви Енд Джи БГ“ ЕООД и "ЛОТОС 7 МЧ" ЕООД, които документи били използвани от Светослав Г. при водене на счетоводството на „Лего енд билд“ЕООД и които документи били подадени до ТД на НАП - Бургас, в резултат на което в Справките декларации за три данъчни периода Светослав Г. е потвърдил неистина и е приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

 1. НОХД № 883/2020 – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Мартин М. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, 6 “А“ и „Б“, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и на Християна Т. за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Мартин М. е привлечен като обвиняем за това, че на 08.06.2018 г., в к.к.“Слънчев бряг“, в съучастие по между си като извършители и с Християна Т., последната помагач, отнели чужди движими вещи - сумата от 960 /деветстотин и шестдесет/ лева от владението на С. С., с намерение противозаконно да я присвоят, като употребили за това сила - нанесли удари с юмруци по главата на пострадалия и обвиняемият Мартин М. е действал при условията на опасен рецидив.

Християна Т. е обвиняема за това, че на гореописаните дата и място, в съучастие като помагач с Мартин М. и Г. К., двамата като извършители, умишлено ги улеснила - като отвела пострадалия в района на хотел „Кокиче“, където извършителите били в очакване, а междувременно ги уведомявала за действията си и за придвижването си с пострадалия, да отнемат чужди движими вещи- сумата от 960 лева, от владението на С. С., с намерение противозаконно да я присвоят, като употребили за това сила.

 

24.09.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 884/2021 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Христо А. за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б.“б“, вр. чл. 343, ал. 1, б.“в“, предл. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пред. 4 от НК, за това, че на 12.08.2016 г., в периода между 12.00 часа и 14.00 часа, в района на гр. Обзор, в акваторията на Черно море, при управляване на плавателен съд - ветроходна яхта, собственост на Л. Н., по време на участие в спортно състезание - XVI Международна регата по ветроходство „Кор Кароли“ 2016 г., като отговорно лице – шкипер, с екипаж на яхтата Б. Н. и Й. А., е нарушил правилата за движение при крайбрежно плаване, което е плаване в териториалното море на Република България, в следствие на което загубил управлението на плавателния съд, при което екипажа на ветроходната лодка паднал във водата, като с деянието по непредпазливост причинил смъртта на Й. А., настъпила вследствие на удавяне след падането във водата, като деецът е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалата.

 

 1. НОХД № 818/2021 г. – 14:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Страхил С. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. З, вр. чл. 29, ал. 1, б.“А“ от НК, за това, че на 02.01.2021 г., от складова база на „Рибакомерс“ ООД  в гр. Бургас, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - електрожен, удължител, новогодишна украса с лампички, всички вещи на обща стойност 203.20 лв./двеста и три лева и 0.20ст/, с намерение противозаконно да ги присвои, като заварен на мястото на престъплението употребил заплашване, като казал на А. А. - охранител на складовата база, че ако не го остави, ще събере циганите от цялата махала и ще го убие, за да запази владението върху откраднатите вещи.

 

27.09.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 1200/2020 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Йон Х. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, във вр. с чл. 343, ал. З, буква „б", предложение първо, във вр. с чл. 343, ал. 1, б. “б“ и б. „в“, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

Йон Х. е привлечен като обвиняем за това, че на 27.06.2016 г., около 13.20 часа, на второкласен път в Ришки проход, между селата Вълчин и Лозарево, при управление на моторно превозно средство - седлови влекач „Волво“ и прикачено полу-ремарке, нарушил правилата за движение

- Чл. 21, ал. 1 от ЗДвП - „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h:         за     пътно превозно средство от категория „С+Е „ извън населено място-70 km/h“, като се движил със скорост над разрешената за пътния участък, в резултат на което не успял да избегне удар с лек автомобил „Ровър“, с което по непредпазливост причинил смърт на две лица и телесна повреда на едно лице.

Следващите заседания по делото са насрочени за 28 и 29.09.2021 г., 10.00 часа.

 

 1. НОХД № 47/2021 г. – 10:00 часа

 Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Свилен Д. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и на Явор Ц. и Ивайло Т. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Свилен Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 08.07.2018 г., в с. Синеморец, община Царево, при условията на продължавано престъпление, като извършител, в съучастие с Явор Ц. и Ивайло Т., като помагачи, използвал платежни инструменти - дебитна карта, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД на Н. А., дебитна карта, издадена от Банка „ОББ“ АД на Т. И., дебитна карта, издадена от „Уникредит Булбанк“ АД на М. И. и дебитна карта, издадена от „Уникредит Булбанк“ АД на И. И., без съгласието на титулярите им, като изтеглил парични суми на обща стойност 3 990 лева и деянието не съставлява по-тежко престъпление.

Явор Ц. и Ивайло Т. са обвиняеми за това, че на същата дата и място, при условията на продължавано престъпление, като помагачи, в съучастие със Свилен Д., извършител, умишлено улеснили чрез набавяне на средства, а именно платежни инструменти - дебитни карти, Свилен Д. да използва тези платежни инструменти, без съгласието на титулярите им, като изтегли парични суми на обща стойност 3 990 лева и деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

28.09.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 384/2020 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Желязко И. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. З, вр. ал. 2, предл. 1, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 22.03.2013 г., в гр. Созопол, в качеството си на управител и представител на „Жак 65“ ЕООД - Ямбол, пред Държавен фонд „Земеделие“, Общинска служба по земеделие - Созопол, в Общо заявление за подпомагане 2013 форма юридически лица, представил неверни сведения в нарушение на задължението си да предостави такива по чл. 39, чл. 41 и чл. 43, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 2 и чл. З от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания на Министъра на земеделието и храните, а именно, че използва, обработва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски площи, намиращи се в землището на с. Равадиново и с. Росен, всички с обща площ 53,88 ха, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз - осигурени от „Европейския фонд за гарантиране на земеделието“ /ЕФГЗ/ за 2013 г., отпускани по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/.

 

29.09.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 578/2021 г. – 09:30 часа

         Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Росен В. за извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1, изр.1, пр.4 от НК, вр. чл. З, aл. 2, т. l и aл. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН7 и Приложение №>1, Списък № 1 от НРКРВН, ер. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП. и по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, вр. чл. 23, ал.1, вр. чл. 2б, ал.1 от НК, вр. чл. З, ал. 4, чл. 30 и чл. 73., ал. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП и приложение I от Наредба Ml от 18.04.2008г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества и Регламент N9273/2004, чл.2, буква „аи, Приложение I, Категория 3 на Европейския парламент и Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества.

Росен В. е привлечен като обвиняем за това, че на 10.06.2020 г., в гр. Бургас, в обитавания от него апартамент в ж.к “Меден рудник“, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - метамфетамин с общо нетно тегло 5,067 гр. на стойност 126,67 лв. /сто двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ и 3,4 - метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с тегло 0,631 гр. на стойност 25,24 лв. /двадесет и пет лева и двадесет и четири стотинки/, определени съгласно Постановление № 23 на МС от 29,01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Росен В. е обвиняем и за това, че на гореописаните дата и място и на 02.07.2020 г., в гр. Бургас, в себе си, в условията на съвкупност с гореописаното престъпление и в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително /лицензия/, държал прекурсори - материали и съоръжения, за производство на наркотичното вещество „Метамфетамин“, които могат съвместно да участват в схема за синтетично получаване на високорисково наркотично вещество „метамфетамин“ по т.нар. метод на редукция на хидроксилната група от молекулата на ефедрин/псевдоефедрин, чрез нагряване в присъствието на йодоводородната киселина и фосфор, като прекурсорите и материалите са държани с цел производство на високорисково наркотично вещество „метамфетамин“ и неговото разпространение.

 

30.09.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 864/2021 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Димитър Ч. за извършени престъпления по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“ от НК; по чл. 354а, ал. 2, изречение второ, т. 4, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“ от НК и за престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение второ, вр. изречение първо от НК.

Димитър Ч. е привлечен като обвиняем за това, че през периода м. юни – м. юли 2020 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – общо сумата от 25 лв. от владението на Д. К., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - нанесъл му удари с юмруци.

Димитър Ч. е обвиняем за това, че на 21.10.2020 г., в гр. Бургас, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - сумата от 45 лева от владението на И. М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои.

Димитър Ч. е обвиняем за това, че на 22.10.2020 г., в гр. Бургас, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително съгласно Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 0, 257 грама метафметамин, на стойност 6, 43 лева.

Димитър Ч. е привлечен като обвиняем и за това, че на 22.10.2020 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, държал материали и съоръжения за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с цел разпространение.

 

 1. НОХД № 1016/2020 г. – 14:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Гюрсел И. за извършено престъпление по чл. 277а, ал. З, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и престъпление по чл. 277а, ал. 7, пр. 2-ро от НК, във вр. с чл. 23, ал. 1, вр. чл. 147, ал. 6, вр. ал. 1 и чл. 152, ал. 2, вр. ал. 1, т. 6 от Закона за културното наследство, вр. чл. 31 от Наредба № Н-00-0001/14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК.

Гюрсел И. е привлечен като обвиняем за това, че:

 1. На 29.01.2020 г., в землището на с. Добромир, област Бургас, в местността “Капан кая”, в съучастие с П. К., като съизвършител, без съответно разрешение, чрез използване на техническо средство - 3 бр. къртачи и моторно превозно средство - “SANG VONG MOTOR“ с per., търсил археологически обекти.
 2. При условията на съвкупност с престъплението по т. 1, на 29.01.2020 г., в с. Дъскотна, община Руен, в стая за нощувки под наем в „Хижата на Рали“, в съучастие с П. К., като съизвършител, противозаконно държал оръдия - 1 бр. металдетектор (металотърсач), фабрично изработен, годен за употреба и предназначен за търсене на метални предмети с различно съдържание на определени метали, заровени в почвата, за който знае, че е предназначен за търсене на археологически обекти.

 

 1. НОХД № 874/2021 г. – 14:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Георги Д. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, предл.Четвърто, вр. чл. 29, ал. 1, б.“А“ и б.“Б“ от НК, вр. чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. З, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък №1.

Георги Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 29.01.2021 г., в ж.к. ’’Меден рудник” в гр. Бургас, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, държал в себе си и в жилище, с цел разпространение, високорискови наркотични вещества - „синтетичен канабиноид“, като общото тегло на аналога на посочените наркотични вещества е 4,672 грама и е на обща стойност 28,03 лева.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация