C C C C A+ A A- X

Месечен график - наказателни дела

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

15.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

 

19.01.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 704/2020 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Владимир В. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“в“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 21, ал. 1, пр. 2 и чл. 116 от ЗДвП, за това, че на 22.07. 2018 г., около 18.45 ч., в гр. Свети Влас, с посока на движение от гр. Свети Влас към вилно селище „Елените„, при управление на лек автомобил „Ягуар„, нарушил правилата за движение, като след забрана да се превишава предвидената от закона скорост от 50 км. в час за населено място, за леки автомобили от категория „В“, е управлявал автомобила със скорост от 57,6 км. в час (Чл. 21, ал. 1, пр. 2 от ЗДвП) и чл. 116 от ЗДвП - не е бил внимателен и предпазлив към пешеходците, като по непредпазливост причинил смъртта на А. К.

 

 1. НОХД № 1249/2020 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Начо Г. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, предложение първо, б. Б, предложение първо, вр. ал. 1, б. В, предложение първо, вр. чл. 342, ал. 1 ат НК, вр. чл. 6, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и чл. 47, ал. 1, изречение първо и ал. 3 от ППЗДвП, за това, че на 11.09.2017 г., в с. Баня, община Несебър, по Републикански път 1-9, при управление на собствения си лек автомобил, движещ се в посока от гр. Бургас към гр. Варна, нарушил правилата за движение по пътищата, установени в чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) - „Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак”, като се движил с превишена скорост от 65.05 км./ч. при максимално разрешена от 40 км./ч., обозначена с пътен знак за въвеждане на забрана В26, предвиден в чл. 47, ал. 1, изречение първо и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП), както и в чл. 6, т. 1 от ЗДвП - „Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка“, като не съобразил поведението си с пътния знак за въвеждане на забрана В26, възприел неустановено по делото препятствие в лентата за движение на автомобила си, завил надясно и задействал спирачната система на автомобила, след което последвал удар между моторното превозно средство и бетонен стълб до пътното платно, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на баща си Т. Г., като деянието е било извършено в пияно състояние - с концентрация на алкохол в кръвта 1.02 на хиляда.

 

 1. НОХД № 894/2020 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Велислав А. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, б. “б“, предл. първо, вр. ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, за това, че на 24.06.2017 г., в гр. Бургас, на ГП 1-6, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил “Рено Меган Сценик“, при посока на движение към гр. София, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движението по пътищата, Обн., ДВ.бр.20 от 05.03.1999г. , в редакция на закона към датата на деянието(24.06.2017г.), а именно:

-    Чл. 42, ал. 2, т. З от Закона за движение по пътищата/ЗДП/: „Водач, който изпреварва, е длъжен да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време.“, като предприел изпреварване,свързано с престрояване в лентата за изпреварване, преди да е достигнал до изпреварвания автомобил, в резултат на което се движел продължително време в лявата лента за изпреварване;

- Чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗДП: „Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен    да          се       убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.“, като не се убедил в нито един момент, че има достатъчно свободен път за извършване на изпреварване и предприел неправилна маневра изпреварване, за която нямал достатъчно свободен път, за да я извърши безопасно, при наличие на насрещно движещ се автомобил „Фиат Пунто“;

-    чл. 20, ал. 1 от ЗДП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“, като неконтролирал непрекъснато управляваното от него МПС (преди пътно-транспортното произшествие бил с отклонено внимание и не наблюдавал внимателно пътната обстановка, в това число - останалите участници в движението);

- Чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДП: „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“, като след като възприел макар и със закъснение неправомерно движещият се в лентата му автомобил „Фиат Пунто“, съставляващ опасност, не предприел намаляване на скоростта и спиране на управлявания от него лек автомобил и по непредпазливост причинил смърт на повече от едно лице.

 

20.01.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 965/2020 г. – 13:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Иван П. за извършени престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115 от НК и по чл. 339, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, за това, че:

 1. На 16.11.2019 г., в гр. Бургас, промишлена зона „Север”, в близост до езерото Вая, умишлено умъртвил П. А., прострелвайки го с автомат „Калашников”, довело до несъвместимо с живота нараняване, като убийството е извършено предумишлено.
 2. На същата дата, в гр. Бургас, в условията на съвкупност с престъплението по т. 1, държал 1 бр. огнестрелно оръжие - автомат „Калашников” и 26 броя боеприпаси за огнестрелно оръжие - патрони, без да има за това надлежно разрешение.

 

21.01.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 1315/2020 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел А. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б”А” и „Б” от НК, за това, че на 19.10.2019 г. в кв. „Победа“ в гр. Бургас, при условията на „опасен рецидив“ отнел чужди движими вещи - дамска чанта с намиращи се в нея — сума от 130 лева, мобилен апарат марка „HUAWEY” и принадлежности, всичко на стойност 323.00 /триста двадесест и три/ лева, от владението на собственика им И. Б., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - издърпал чантата от ръцете на пострадалата като я блъснал на земята.

 

26.01.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 1333/2019 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Илиян П. и Лъчезар Д. за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

          Илиян П. и Лъчезар Д. са привлечени като обвиняеми за това, че на 18.02.2015 г., в кв. „Минерални бани“, на строителен обект „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани на гр. Бургас“, около 15.50 ч., по време на изпълнение на строително - монтажни работи - подмяна на нарушена водопроводна тръба, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - извършване на строително монтажни работи, представляваща източник на повишена опасност, причинили смъртта на Б. К., като не изпълнили задълженията си, в качеството на „Технически ръководители на строеж“ - допуснали работници в неукрепен изкоп и разполагането на земни маси в зоната на естествено срутване на откосите на изкопите и на разстояние по - малко от 1 м. от горният му ръб, като техническия ръководител не е отчел опасността от свличания на натрупаната изкопна земна маса, за да разпореди на работниците незабавно излизане от изкопа и извеждането на строителните машини от застрашените участъци, в нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 1. НОХД № 1046/2020 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Неделчо М. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, буква „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, вр. чл. 47, ал. З, В26 от ППЗДвП и на Радка Б. за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

Неделчо М. е привлечен като обвиняем за това, че на 06.04.2017 г., около 13:25 ч., на ПП 1-6, посока от гр. Бургас към гр. София, при условията на независимо съпричиняване с Радка Б., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген“, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движение по пътищата /ЗДвП/:

Чл. 21, ал. 2 от ЗДвП: “Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различни от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. ”, във връзка с чл. 47, ал. З от ППЗДвП, пътен знак В26 „Забранено е движението със скорост по- висока от означената“ - при означена скорост 90 км/ч., като управлявал автомобила с превишена скорост, над определената максимална стойност, а именно със 113 км/ч., в резултат на което допуснал ПТП с движещото се пред него друго превозно средство - товарен автомобил марка „Мицубиши” и по непредпазливост причинил смъртта на Й. С., пътник на предна дясна седалка в товарния автомобил.

  Радка Б. е обвиняема за това, че на 06.04.2017 г., около 13:25 ч., на ПП 1-6, посока от гр. Бургас към гр. София, при условията на независимо съпричиняване с Неделчо М., при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мицубиши”, нарушила правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движение по пътищата /ЗДвП/:

Чл. 42. (1): „Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:

 1. преди да подаде сигнал, да се убеди, че не го изпреварва друго пътно превозно средство и че движещото се след него пътно превозно средство ти това, което ще изпреварва, не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво“;

като от дясна пътна лента предприела маневра „изпреварване“ на движещия се пред нея в същата пътна лента лек автомобил марка „Мицубиши“, без да се убеди, че не я изпреварва в лява пътна лента лек автомобил марка “Фолксваген“, в резултат на което допуснала ПТП с лек автомобил марка “Фолксваген“ и по непредпазливост причинила смъртта на Й. С. - нейна майка.

 

 1. НОХД № 1111/2020 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Георги К. за извършено престъпление по чл.123, ал. 1, предл. Второ от НК, вр. чл. 25, ал. 1 от Наредба №V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността   и техническите изисквания към съоръженията,  поставяни в увеселителните обекти, вр. Абзац 7 от Правилник за ежедневната работа на разпоредител, одобрен от „Спортни имоти Приморско„ АД.

Георги К. е привлечен като обвиняем за това, че на 08.08.2019 г., около 15,10 ч.,  на територията на воден атракцион „Аквапланет“ в гр. Приморско, като служител на длъжност „Разпоредител“, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - осигуряване на нормалната употреба на съоръженията, поставени в увеселителни обекти, не спазил задълженията и изискванията по безопасно използване на съоръженията в обекта, като не се е уверил, че посетителят С. Г. е напуснал пързалката „Голямото цунами“ и вече е в безопасност, преди да разреши спускането по пързалката на посетителят Е. М., както и не е забранил спускане по пързалката  на С. Г. и Е. М. в неправилно положение, в резултат на което в средата на пързалката е настъпил удар между двамата спускащи, което е причинило смъртта на С. Г.

Следващото заседание по делото е насрочено за 27.01.2021 г., 10.00 часа.

 

 1. НОХД № 1088/2020 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Петър Д. за извършено престъпление по  чл. 249, ал. 1, вр. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода от 12,37 ч. на 09.07.2017 г. до 15.20 ч. на 09.07.2017 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, използвал данни от платежен инструмент — банкова карта, издадена на К. М., без съгласието на титуляра, като извършил плащания на обща стойност 473,72 лв и деянието не съставлява по- тежко престъпление.

 

 1. НОХД № 893/2020 г. – 11:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Исмет Б. за извършено престъпление по чл.304а, предложение трето, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, за това, че на 23.07.2018 г., около 20.50 часа, в гр. Малко Търново, дал подкуп, представляващ парична облага - 2 банкноти с номинал 10 лева, на длъжностни лица – полицейски служители, за да не извършат действие по служба, а именно - да бъде пропуснат по главен път 1-9 в посока гр. Бургас, без да има закупен и поставен валиден винетен стикер на лекият му автомобил, марка “Нисан”.

 

27.01.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 1306/2020 г. – 09:45 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Петър Д. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 24.03.2018 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, използвал данни от платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра Й. Т., като извършил интернет плащания в общ размер 369,98 /триста шестдесет и девет лева и 98 ст. /лв. и деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

28.01.2021 г. =============================================

 

 1. НОХД № 851/2020 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Илко Т. за извършено престъпление по чл. 131а, предл. второ, вр. чл. 131, ал. 1, т. 9, предл. второ, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.„А” и б.„Б” от НК и за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и предл. 3 и т. 12, предл. първо, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1, вр. чл 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.

Илко Т. е привлечен като обвиняем за това, че в периода 18.06.2017 г. - 28.06.2017 г., в условията на опасен рецидив, на неустановени точно места и дни на територията на община Несебър и община Приморско, в условията на продължавано престъпление, причинил с особена жестокост три средни телесни повреди на М. С., посредством нанасяне на множество силни удари с ръце, крака и други неустановени метални и дървени предмети.

Илко Т. е обвиняем и за това, че в ранната сутрин на 29.06.2017 г., в гориста местност на неустановено точно място в община Средец, при съвкупност с деянието по т. 1, в условията на опасен рецидив, направил опит умишлено да умъртви М. С., посредством нанасяне на множество силни удари в областта на главата и тялото с твърд предмет - парче дърво, като й причинил постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, в резултат от получените наранявания, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини (на пострадалата е била оказана спешна медицинска помощ), като деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за пострадалата.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация