C C C C A+ A A- X

Месечен график - наказателни дела

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.08.2020 г. – 31.08.2020 г.

 

04.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 1317/2019 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Габриел Ц. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък 1 от същата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП, чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП и на Димитър М. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък 1 от същата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП, чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Габриел Ц. е привлечен като обвиняем за това, че на 19.12.2016 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, разпространил, чрез изпращането им по „Еконт Експрес“ ООД от гр. София в гр. Бургас, високорискови наркотични вещества – 189,790 гр. коноп, на стойност 1138, 74 лв.

Димитър М. е обвиняем за това, че на 20.12.2016 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, държал в себе си високорискови наркотични вещества - 189,790 гр. коноп, на стойност 1138, 74 лв.

 

 1. НОХД № 944/2019 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Антоан П. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 4 от НК, във вр. с чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от НРКРВН; за престъпление по чл. 339, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, във вр. чл. 7, ал. 1 и чл. 56, ал. 1, вр. чл. 50, ал. 3, вр. ал. 2 от ЗОБВВПИ и чл. 43 и чл. 44 от ППЗКВВООБ.

 1. Антоан П. е обвиняем за това, че на 10.01.2019 г., в дома си в с. Каменар, без надлежно разрешително, разпространил, като предоставил лично на Й. М., високорисково наркотично вещество – коноп, с нетно тегло 3, 893 гр., на стойност 23, 35 лв., под формата на четири броя топчета, поставени в кутия от цигари с надпис „Малборо“.
 2. Антоан П. е привлечен като обвиняем за това, че на гореспоменатите дата и място, около 15.30 часа, в условията на реална съвкупност с гореизвършеното, държал боеприпаси за огнестрелни оръжия (ловни патрони), без да има за това надлежно разрешително.
 3. Антоан П. е обвиняем и за това, че в условията на реална съвкупност с гореизвършеното, за времето от 24.09.2018 г. до 12.10.2018 г., извършил приготовление и с действията си, създал условия за извършване на намисленото престъпление – придобиване с цел разпространение и последващо разпространение, без надлежно разрешително, на високорисково наркотично вещество – коноп, общо 991.000 гр., на обща стойност 5 946.00 лв., като поръчвал и давал указания в телефонни разговори на Н. Г., който за и в изпълнение на целта, на 12.10.2018 г., използвал лек автомобил „Ауди“, за пренасяне на предмета на престъплението от гр. София до с. Каменар, като извършеното от дееца не съставлява по-тежко престъпление.

 

06.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 87/2018 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Манол З. за извършени престъпления, за това, че:

На 04.07.2012 г., в гр. Поморие, като работодател, по непредпазливост причинил смъртта на Д. К., настъпила на 05.07.2012 г., поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15 ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл.98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/ за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/ за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на Ц. Ц. тежка телесна повреда, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по: чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал, 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23,09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал .2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на М. М. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като представител на фирма, по непредпазливост причинил на Х. П. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

 

07.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 796/2019 г. – 13:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел К. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал. 4, предл. второ, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК и чл. 129, ал. 1, вр. с ал. 2, предл. трето, вр. с чл, 20, ал. 3, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Димитър П. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал, 2, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал, 4, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл, 2, ал. 1 и ал. 2 от НК и чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2, предл. трето, вр. чл. 20, ал. 2, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Ангел К. е привлечен като обвиняем за това, че  на 11.02.2010 г., в гр. Бургас, пред кафе-бистро, действайки като подбудител - „умишлено е склонил другиго да извърши престъплението“, като в съучастие с Димитър П. /обвиняем-извършител/и свидетеля К. М./ който с одобрено от Окръжен съд - Бургас споразумение от 12.10.2018 г., е признат за виновен като извършител на отвличане, противозаконно лишаване от свобода и причиняване на средна телесна повреда на пострадалия Х. Я., отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода  и деянието е извършено от две и повече лица.

Димитър П. е обвиняем за това, че на гореспоменатите дата и място, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и свидетеля К. М., отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода и деянието е извършено от две и повече лица. Димитър П. е обвиняем и за това, че действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и свидетеля К. М., противозаконно лишил от свобода Х. Я., на който нанесъл побой, като му е била причинена средна телесна повреда.

 

11.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 300/2020 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Мартин Х. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “в”, предложение първо, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 21, ал. 1, вр. чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, за това, че:

На 06.04.2019 г., около 20.10 часа, по първокласен път 1-6 гр. София - гр. Бургас, при управление на собствения си лек автомобил марка “Мерцедес”, с посока на движение от гр. Карнобат към гр.Айтос, движейки се със скорост от около 181 км./ч., нарушил правилата за движение по пътищата визирани в:

Чл. 21, ал. 1 от ЗДП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч.: за пътно превозно средство от категория "В” - 90 км/ч. - извън населено място“ и 

Чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗДВП – „Водач, който изпреварва, е длъжен, когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея“

и по непредпазливост причинил смъртта на Г. К., настъпила в следствие на несъвместими с живота увреждания на сърцето и черния дроб.

 

12.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 716/2020 г. – 13:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Димитър М. за извършено престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК и на Асен К. за престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Димитър М. е привлечен като обвиняем за това, че на 18.07.2017 г., около 02.30 ч., в гр. Бургас, пред блок в ж.к. „Меден Рудник“, действайки като подбудител и помагач, в съучастие с Асен К. (извършител), умишлено склонил Асен К. (чрез убеждаване и заплаха) и умишлено го улеснил чрез съвети и разяснения (даване на информация за автомобила и местонахождението му и даване на свети за начина на запалване) и чрез набавяне на средства, да запали имущество със значителна стойност — лек автомобил марка „Ауди“, модел „АЗ“, собственост на И. Т., на стойност 2 950.00 (две хиляди деветстотин и петдесет) лв., като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху друго имущество на значителна стойност — върху лек автомобил марка „Рено“, собственост на В. Б., на стойност 1 900.00 (хиляда и деветстотин) лв.

Асен К. е обвиняем за това, че на гореспоменатите дата и място, действайки като извършител в съучастие с Димитър М.  (подбудител и помагач), умишлено запалил имущество със значителна стойност - лек автомобил марка „Ауди“, модел „АЗ“, собственост на И. Т., на стойност 2 950.00 лв., като с възпламенена тоалетна хартия запалил полятата с тоулол решетка на чистачките на автомобила и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху друго имущество на значителна стойност - лек автомобил марка „Рено“, собственост на В. Б., на стойност 1 900.00 лв.

 

14.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 224/2020 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Методий И. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. първо, предл. четвърто и пето, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 24.01.2018 г., в гр. Средец, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение и разпространил високорискови наркотични вещества - метамфетамин, коноп и смес от тютюн и коноп, общо 1,435гр., на стойност 16,40лв.

 

17.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 424/2020 г. – 09:30 часа

Разпоредително заседание

                Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Генчо Д. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 11 и 12.11.2015г.,  в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, използвал данни от платежен инструмент - дебитна банкова карта, издадена на името на К. П., без съгласието на титуляра, като извършил шест транзакции с банковата карта, на обща стойност 816,75 лв. /осемстотин и шестнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ по регистрации в системи на „Уин Бет Онлайн” ЕООД гр. София и „Еврофутбол Лимитед” ЕООД гр. София, за организиране на хазартни игри онлайн от IP адрес.

 

18.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 384/2020 г. – 10:00 часа

                Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Желязко И. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. З, вр. ал. 2, предл. 1, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 22.03.2013 г., в гр. Созопол, в качеството си на управител и представител на „Жак 65“ ЕООД - Ямбол, пред Държавен фонд „Земеделие“, Общинска служба по земеделие - Созопол, в Общо заявление за подпомагане 2013 форма юридически лица, представил неверни сведения в нарушение на задължението си да предостави такива по чл. 39, чл. 41 и чл. 43, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 2 и чл. З от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания на Министъра на земеделието и храните, а именно, че използва, обработва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски площи, намиращи се в землището на с. Равадиново и с. Росен, всички с обща площ 53,88 ха, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз - осигурени от „Европейския фонд за гарантиране на земеделието“ /ЕФГЗ/ за 2013 г., отпускани по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/.

 

19.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 639/2020 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Венелин Г. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. З, вр. с ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 20.09.2018 г., в офиса на „УниКредит Булбанк"АД, филиал гр. Царево, в качеството си на „търговец“, за да се предоговори кредит отпуснат през 2014 г. от „УниКредит Булбанк"АД, е представил неверни сведения, а именно представил „удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК“, в което е вписано, че „Венелин Г. няма задължения“, а в действителност е имало такива.

 

25.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 753/2020 г. – 09:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ивайло Д. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, 6 ”В’, вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 07.06.2019 г., в гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Рено ”, модел”Канго”, собственост на „Койчев Груп“ ООД, нарушил правилата за движение , визирани в ЗДвП, а именно:

Чл. 5. (2), т.1: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен: да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства.“;

Чл. 40. (1): „Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението.“ и

Чл. 40. (2): „По време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности.“

и по непредпазливост е причинил смъртта на К. М.,настъпила на 19.06.2019г.

 

 1. НОХД № 655/2019 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Стойчо М. за това, че на 26.02.2019 г., в гр. Бургас , в дома си в ж.к. ”Братя Миладинови”, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, произвел с цел разпространение високорисково наркотично вещество - представляващо кристално вещество - метаамфетамин с общо нетно тегло 0,937 гр. (престъпление по чл. 354А, ал. 2, изр. 2, т. 4 , вр. ал. 1, изр. първо, предл. 1 и 4 , вр. чл. 29, ал. 1, б.“6“ НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл.1 и сл.от НУРРД по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, ал. З от ЗКНВП, вр. чл. З, т. 1 от НРКРВН и Приложение - Списък I - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната е ветеринарна медицина” и Постановление 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството).

Стойчо М. е обвиняем и за това, че на същата дата и място, при условията реална съвкупност с горепосоченото престъпление, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, държал прекурсори, съоръжения, материали, за производство на високорисково наркотично вещество – метаамфетамин, с цел неговото разпространение (престъпление по чл. 354А, ал. 2, изр. 2, т. 4 , вр. ал. 1, изр. Второ, във вр. с изр. първо, пр. 4 от НК, вр. чл. 29, ал. 1, б.“б“ НК, вр. чл. 23 НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от НУРРД по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. З, ал. 1, т. 1 и ал. 2, ал. З, ал. 4 от ЗКНВП,  вр. чл. З, т. 1 от НРКРВН и Приложение M l - Списък I - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната е ветеринарна медицина, вр. Приложение I по смисъла на чл.2 б. ”а ” в Категория 1 на Регламент 273/2004г. на Европейския парламент и Съвета относно прекурсорите на наркотични вещества).

 

 1. НОХД № 455/2020 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Кирил Ж. за извършено престъпление по чл. 278, ал.6 от НК, вр. чл. 96, ал. 2 и ал. З, вр. чл. 97, ал. З от Закона за културното наследство вр. с §5, ал.1 и §6, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство вр. чл. 4, ал. З, вр. с ал. 1, чл. 10, ал. 1 и ал. З и чл. 22, ал.1 , т. 2, б. „б“ от Наредба № II- 3/03.12.2009г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движимите културни ценности.

Кирил Ж. е привлечен като обвиняем за това, че на 08.02.2019 г., в гр. Бургас, държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, на обща стойност 90.00 / деветдесет/ лева.

 

26.08.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 826/2020 г. – 09:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Боян И. за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Боян И. е привлечен като обвиняем за това, че на 19.02.2019 г., около 11.30 ч., в гр. Бургас, от лекарски кабинет в И-ри ДКЦ /Диагностично консултативен център/, в немаловажен случай и в условията на повторност, отнел чужди движими вещи: дамско портмоне, мобилен апарат, марка „Samsung“, модел „Галакси S3 Нео“, SIM-карта към оператор „Виваком“, дебитна карта и сумата от 100.00 лева, всички вещи на обща стойност 158.99 лв. /сто петдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/, от владението на Д. С.,  без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Боян И. е обвиняем и за това, че на същата дата, за времето от 12:36:43ч. до 23:40:36ч., в гр.Бургас, в условията на съвкупност с престъплението по горното престъпление и в условията на продължавано престъпление, използвал данни от платежен инструмент - банкова дебитна карта, без съгласието на титуляра Д. С., като деянието не съставлява по –тежко престъпление и като осъществил осем неправомерни транзакции през интернет, от които три неуспешни, на обща стойност 624,42 лв. /шестстотин двадесет и четири лева четиридесет и две стотинки/.

 

 1. НОХД № 715/2020 г. – 13:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт но Хюсеин М. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.„В‘,  вр.  чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1 ЗДвП, за това, че на 30.11.2017 г., около 06:30 ч., на 1 - ви километър от третокласен път до разклона за с. Ябълчево в посока на движение от КПП-Руен към с. Руен, при управление на МПС - лек автомобил “Фолксваген Голф”, нарушил правилата за движение по пътищата:

Чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1 от Закон за движение по пътищата /ЗДвП/: „Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак“, като при движение със скорост от 73,3 км/час, в нарушение на пътен знак В 26 „Забранено е движение със скорост, по- висока от означената -        50км/ч“,

допуснал пътно-транспортно произшествие с пресичащата отляво надясно по посока на движение на автомобила пешеходка М. Ч. и по непредпазливост причинил смъртта й, настъпила на 02.01.2018 г.

 

27.08.2020 г. =============================================

 1. НОХД № 1091/2019 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел Р. за извършено престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК.

Ангел Р. е привлечен като обвиняем за това, че нa 15.04.2019 г., в гр. Бургас, кв. “Рудник“, в съучастие с Красимир Р. и Иван А., отвлекли М. Р., като деянието е извършено от повече от две лица.

Ангел Р. е обвиняем и за това, че на същата дата и място, отнел чужди движими вещи - един брой мобилен телефон СИМ карта, мъжки портфейл и др., всичко на обща стойност 63 лева, от владението на М. Р., като употребил за това сила и заплашване.

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация