C C C C A+ A A- X

Месечен график - наказателни дела

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.11.2020 г. – 15.11.2020 г.

 

03.11.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 212/2019 г. – 09:30 часа

       Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ксатин К. за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 НК, във вр. с чл.  27 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 2 от НАРЕДБА №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 57, ал. 2, чл. 78 и Приложение №1 към чл. 2, ал. 2 , т. 1.10 от Наредба №2 от 22.03,2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и на Ивайло Ц. за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 48, чл. 57, ал. 2, чл. 78 и Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1.10, т. 1.13 от НАРЕДБА № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; т. 1.25.2 и т. 1.27 от Приложение №1 към чл. 2, ал.2 от НАРЕДБА № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; чл. 206в, ал. 1 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

       Ксатин К. е привлечен като обвиняем за това, че на 10.06.2014 г., в гр. Созопол, на Подобект водопроводна мрежа в кв. „Мисаря”, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - изграждане на водопроводни мрежа, с изкопаване на изкопи и полагане на тръби, като „Оператор/Машинист пътно строителни машини”, при условията на независимо съпричиняване с Ивайло Ц. - технически ръководител на обекта, нарушил минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като по време на изкопните работи натрупвал в близост до изкопа изкопаните земни маси и по този начин ограничил безопасната си зона за движение със строителната машина и като не е взел необходимите мерки при движение на багера, с които да избегне преобръщането му, и в резултат на това причинил по непредпазливост смъртта на Б. А.

      Ивайло Ц. е обвиняем за това, че на 10.06.2014 г., в гр. Созопол, кв. “Мисаря“, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - изграждане на водопроводна мрежа, с изкопаване на изкопи и полагане на тръби ,в качеството си на „Технически ръководител”, при условията на независимо съпричиняване с водача на багер – Ксатин К., назначен на длъжност „Оператор/Машинист пътно строителни машини”, нарушил минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като не взел необходимите мерки за осигуряване безопасното движение на багера успоредно на изкопа и така допуснал преобръщането му в изкопа и като допуснал престой на работници в необезопасен изкоп, успоредно на който се движи багер, в резултат на това причинил по непредпазливост на Б. А.

 

 1. НОХД № 1039/2020 г. – 09:30 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Николай Б. за извършено престъпление по чл. 304а, предл. първо и трето, вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 26 от НК, за това, че на 02.09.2019 г., при условията на продължавано престъпление, на път до комплекс „Свети Йоан“, землище на гр.Созопол, дал и предложил подкуп - дар на длъжностни лица - полицейски органи, представляващ парична сума в размер на 80 лева, за да не извършат действие по служба - да не изпълнят служебните си задължения, при констатиране на извършено правонарушение по чл. 150а, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение за извършеното от него нарушение по ЗДвП. На същата дата и място предложил подкуп на полицейските служители, като казал “ Ако не стигат, в квартирата имам още 100 лева и можем да отидем , за да ви ги дам и тях.“, за да не извършат действие по служба, да не изпълнят служебните си задължения, при констатиране на извършено правонарушение по чл. 150а, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и съставяне на акт за установяване на административно нарушение за извършеното от него нарушение по ЗДвП.

 

 1. НОХД № 851/2020 г. – 10:00 часа

     Разпоредително заседание

     Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Илко Т. за извършено престъпление по чл. 131а, предл. второ, вр. чл. 131, ал. 1, т. 9, предл. второ, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.„А” и б.„Б” от НК и за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и предл. 3 и т. 12, предл. първо, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1, вр. чл 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.

Илко Т. е привлечен като обвиняем за това, че в периода 18.06.2017 г. - 28.06.2017 г., в условията на опасен рецидив, на неустановени точно места и дни на територията на община Несебър и община Приморско, в условията на продължавано престъпление, причинил с особена жестокост три средни телесни повреди на М. С., посредством нанасяне на множество силни удари с ръце, крака и други неустановени метални и дървени предмети.

Илко Т. е обвиняем и за това, че в ранната сутрин на 29.06.2017 г., в гориста местност на неустановено точно място в община Средец, при съвкупност с деянието по т. 1, в условията на опасен рецидив, направил опит умишлено да умъртви М. С., посредством нанасяне на множество силни удари в областта на главата и тялото с твърд предмет - парче дърво, като й причинил постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, в резултат от получените наранявания, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини (на пострадалата е била оказана спешна медицинска помощ), като деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за пострадалата.

 

10.11.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 863/2020 г. – 09:30 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Иван С. за извършено престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК; престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 11, предложение второ, вр. чл. 130, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК и по чл. 319, вр. чл. 23, ал. 1 от НК. Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение и на Петко К. за извършено престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

      Иван С. е привлечен като обвиняем за това, че на 17.12.2019 г., в гр. Бургас, пред блок в ж.к. „Лазур”, в качеството си на извършител, в съучастие с Петко К. - също действал като извършител, отвлякъл Д. А., с лек автомобил марка „БМВ”, собственост на Петко К., като деянието е извършено от две лица. Иван С. е обвиняем и за това, че при условията на съвкупност с горепосоченото престъпление, на същата дата, в гр. Бургас, в купето на лек автомобил марка „БМВ”, , собственост на Петко К., причинил лека телесна повреда на Д. А., , с цел да бъде прикрито друго престъпление - престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, извършено от Иван С. и Петко К. в съучастие помежду им като извършители, спрямо пострадалата Д. А. Иван С. е привлечен като обвиняем и за това, че при условията на съвкупност с горепосочените престъпления, на 17.12.2019 г., на неустановено място по европейски път Е773 в отсечката му между гр. Бургас и гр. Стара Загора, в купето на лекия автомобил марка „БМВ”, собственост на Петко К., унищожил чужд документ - лична карта на Д. А., с цел да й причини вреда.

     Петко К. е привлечен като обвиняем за това, че на 17.12.2019 г., в гр. Бургас, пред блок в ж.к. „Лазур”, в качеството си на извършител, в съучастие с Иван С. - също действал като извършител, отвлякъл Д. А. с лек автомобил марка „БМВ”, негова собственост, като деянието е извършено от две лица.

 

 1. НОХД № 1007/2020 г. – 09:30 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Георги И. за извършено престъпление по чл. 244, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 17.12.2016 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, два пъти прокарал в обръщение подправени парични знаци - 2 броя неистински банкноти с номинал от 10 лева, като знаел, че са подправени.

 

 1. НОХД № 1012/2020 г. – 10:00 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Янчо Г. за извършено престъпление по чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че:

 1. На 02.07.2019 г., в гр. Бургас, като длъжностно лице - специалист по „Рибарство и контрол“, изпълняващ трудовите си задължения в отдел „Рибарство и контрол - Черно море“ – гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в ИАРА, приел дар от А. П. - парична сума в размер на 100 лева, който не му се следвал, като е нарушил службата си - по - рано на същата дата не съставил акт за установяване на административно нарушение на А. П., изразяващо се в извършване от А. П. на стопански риболов на миди и рапани в района на залива „Ченгене скеле“, област Бургас, акватория на Черно море, с плавателен съд - надуваема лодка без номер, различен от този посочен в издадени от ИАРА удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав за улов на миди и удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав за улов на рапани, в които удостоверения А. П. бил посочен като лице, извършващо риболов от името и за сметка на собственика на риболовен кораб с външна маркировка и име В. К. Янчо Г. не иззел и не задържал вещта, която послужила за извършването на административното нарушение на А. П. - надуваемата лодка без номер, като сумата в размер на 100 лева била предадена от А. П. на Ж. Д., по указание на обвиняемия Янчо Г. Ж. Д. предал същата сума на И. С., по указание на обвиняемия Янчо Г., а И. С. предала сумата в размер на 100 лева на обвиняемия Янчо Г., при което Ж. Д. и И. С. действали невиновно - без представи, че се извършва подкуп, като това нарушение не съставлява престъпление.
 2. На 29.08.2019 г., в гр. Бургас, като длъжностно лице - специалист по „Рибарство и контрол“ в отдел „Рибарство и контрол - Черно море“ – гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в ИАРА, приел дар от Р. П. - парична сума в размер на 300 лева, който не му се следвал, за да наруши службата си - да не осъществява проверовъчните си и контролните си функции и правомощия спрямо Р. П. при извършван от същия риболов в нарушение на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост, а именно стопански риболов в предназначения само за любителски риболов държавен язовир Мандра, област Бургас, като не контролира спазването на режима на ползването на рибните ресурси от страна на Р. П., не контролира риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства, използвани за извършване на риболов от Р. П., не изземва и не задържа вещите - предмет на нарушенията на Р. П., както и вещите, които са послужили за тяхното извършване, не проверява плавателни средства, ползвани от Р. П., когато са спрени или са на котва, и не съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания за извършени от Р. П. нарушения на чл. 17 и чл. 56, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, и за да предоставя на Р. П. информация, придобита в качеството му на служител на ИАРА, за това къде и кога ще бъдат извършвани или няма да бъдат извършвани проверки от служители на ИАРА за спазването на ЗРА и Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, като това нарушение не съставлява престъпление
 3. На 25.09.2019 г., в гр. Бургас, като длъжностно лице - специалист по „Рибарство и контрол“ в отдел „Рибарство и контрол - Черно море“ – гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в ИАРА, приел дар от Р. П. - парична сума в размер на 450 лв., който не му се следвал, за да наруши службата си - да не осъществява проверовъчните си и контролните си функции и правомощия спрямо Р. П. при извършван от същия риболов в нарушение на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и Наредба № 37 от 10.11.2008г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост, а именно стопански риболов в предназначения само за любителски риболов държавен язовир Мандра, област Бургас, като не контролира спазването на режима на ползването на рибните ресурси от страна на Р. П., не контролира риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства, използвани за извършване на риболов от Р. П., не изземва и не задържа вещите - предмет на нарушенията на Р. П., както и вещите, които са послужили за тяхното извършване, не проверява плавателни средства, ползвани от Р. П., когато са спрени или са на котва, и не съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания за извършени от Р. П. нарушения на чл. 17 и чл. 56, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, и за да предоставя на Р. П. информация, придобита в качеството му на служител на ИАРА, за това къде и кога ще бъдат извършвани или няма да бъдат извършвани проверки от служители на ИАРА за спазването на ЗРА и Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост, като сумата в размер на 450 лева била предадена от Р. П. на Г. И., който действал по указание на обвиняемия Янчо Г. невиновно - без представи, че се извършва подкуп, получавайки сумата от името и в полза на обвиняемия и с цел да я предаде на обвиняемия, но предаването на сумата на обвиняемия от страна на Г. И. било осуетено от намесата на полицейски служители, като това нарушение не съставлява престъпление.

 

 1. НОХД № 1002/2020 г. – 10:00 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Яни С. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. с чл. 198, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “б“ от НК, за това, че на 18.06.2020 г., около 20.45 ч., в гр .Бургас, ж.к. „Лазур“, отнел чужда движима вещ - 1 бр. синджир от жълто злато, 14 карата, 6.73 грама, на стойност 381.59лв., от владението на П. И., с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила — дръпнал и скъсал синджира от врата на пострадалия, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

 

11.11.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 883/2020 г. – 10:00 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Мартин М. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, 6 “А“ и „Б“, вр. чл. 20, ал. 2 от НК; на Георги К. за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и на Християна Т. за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

      Мартин М. и Георги К. са привлечени като обвиняеми за това, че на 08.06.2018 г., в гр. Несебър, к.к. “Слънчев бряг“, в съучастие по между си като извършители и с Християна Т., помагач, отнели чужди движими вещи - сумата от 960 лв. от владението на С. С., с намерение противозаконно да я присвоят, като употребили за това сила - нанесли удари с юмруци по главата на С. С. и обвиняемият Мартин М. е действал при условията на опасен рецидив.

      Християна Т. е обвиняема за това, че на същата дата и място, в съучастие като помагач с Мартин М. и Георги К., двамата като извършители, умишлено ги улеснила - като отвела пострадалия в района на хотел „Кокиче“, където извършителите били в очакване, а междувременно ги уведомявала, вкл. по телефона за действията си и за придвижването си с пострадалия, да отнемат чужди движими вещи - сумата от 960 лв., от владението на С. С., с намерение противозаконно да я присвоят, като употребили за това сила - нанесли удари с юмруци по главата на С. С.

 

 1. НОХД № 902/2020 г. – 10:00 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Захари Б. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, б. „б“, предложение първо, във вр. с чл. 343, ал. 4, във вр. с чл. 343, ал. 1, б.“в“, предложение първо, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2, изречение второ и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за това, че на 10.10.2015 г., около 14.10 ч., на четвъртокласен път, свързващ селата с. Екзарх Антимово и с. Черково, община Карнобат, при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил „Рено Канго“, нарушил правилата за движение:

 - Чл. 20, ал. 2, изречение второ от ЗДвП: „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“

и Чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: 1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване ши заобикаляне“,

като не е спазил задължението си да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, след като е видял, че насрещно движещият се лек автомобил „ВАЗ“ 2017, с прикачено към него ремарке, е навлезнал в неговата лента за движение, а се е отклонил в ляво от посоката си на движение, навлезнал е в насрещната лента за движение, при което блъснал прибралият се в своята лента на движение лек автомобил, с което по непредпазливост причинил смъртта на водача му К. Д. и средна телесна повреда на седналия на предна дясна седалка в лекия автомобил К. Д., довела до трайно затруднение движението на десния долен крайник.

 

12.11.2020 г. =============================================

 

 1. НОХД № 944/2019 г. – 10:00 часа

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Антоан П. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 4 от НК, във вр. с чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от НРКРВН; за престъпление по чл. 339, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, във вр. чл. 7, ал. 1 и чл. 56, ал. 1, вр. чл. 50, ал. 3, вр. ал. 2 от ЗОБВВПИ и чл. 43 и чл. 44 от ППЗКВВООБ.

 1. Антоан П. е обвиняем за това, че на 10.01.2019 г., в дома си в с. Каменар, без надлежно разрешително, разпространил, като предоставил лично на Й. М., високорисково наркотично вещество – коноп, с нетно тегло 3, 893 гр., на стойност 23, 35 лв., под формата на четири броя топчета, поставени в кутия от цигари с надпис „Малборо“.
 2. Антоан П. е привлечен като обвиняем за това, че на гореспоменатите дата и място, около 15.30 часа, в условията на реална съвкупност с гореизвършеното, държал боеприпаси за огнестрелни оръжия (ловни патрони), без да има за това надлежно разрешително.
 3. Антоан П. е обвиняем и за това, че в условията на реална съвкупност с гореизвършеното, за времето от 24.09.2018 г. до 12.10.2018 г., извършил приготовление и с действията си, създал условия за извършване на намисленото престъпление – придобиване с цел разпространение и последващо разпространение, без надлежно разрешително, на високорисково наркотично вещество – коноп, общо 991.000 гр., на обща стойност 5 946.00 лв., като поръчвал и давал указания в телефонни разговори на Н. Г., който за и в изпълнение на целта, на 12.10.2018 г., използвал лек автомобил „Ауди“, за пренасяне на предмета на престъплението от гр. София до с. Каменар, като извършеното от дееца не съставлява по-тежко престъпление.

 

 1. НОХД № 1016/2020 г. – 14:00 часа

      Разпоредително заседание

      Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Гюрсел И. за извършено престъпление по престъпление по чл. 277а, ал. З, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и за престъпление по чл. 277а, ал. 7, пр.2-ро от НК, във вр. с чл. 23, ал. 1, вр. чл. 147, ал. 6, вр. ал. 1 и чл. 152, ал. 2, вр. ал. 1, т. 6 от Закона за културното наследство, вр. чл. 31 от Наредба №Н-00-0001/14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК.

       Гюрсел И. е привлечен като обвиняем за това, че:

 1. На 29.01.2020 г., в землището на с. Добромир, област Бургас, в местността “Капан кая”, в съучастие с П. К., като съизвършител, без съответно разрешение, чрез използване на техническо средство - 3 бр. къртачи и моторно превозно средство “SANG VONG MOTOR“, търсил археологически обекти.
 2. При условията на съвкупност с престъплението по т.1, на гореописаната дата, в с. Дъскотна, общива Руен, в стая за нощувки под наем в „Хижата на Рали“, в съучастие с П. К., като съизвършител, в нарушение на чл. 147, ал. 6, вр. ал. 1 и чл. 152, ал. 2 вр. ал. 1, т. 6 от Закона за културното наследство:

Чл. 147 (1): „Археологическите обекти се издирват и изучават като културни ценности чрез теренни проучвания“.;

Чл. 147 (6): „Теренните проучвания се извършват по ред, определен с наредба на министъра на културата.“;

Чл. 152. (2): „Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им)“ и

Чл. 31. (1): „Заявление за вписване в регистъра могат да подават физически и юридически лица, собственици на специални технически средства“,

противозаконно държал оръдия - 1 бр. металдетектор/ металотърсач, за който знае, че е предназначен за търсене на археологически обекти.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация