C C C C A+ A A- X

Стажант юристи

СЪОБЩЕНИЕ

КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ(16.03.2020 г.) НЕ СА ПОЛУЧЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ

          По повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС НЯМА ДА РАБОТИ СЪС СТАЖАНТ- ЮРИСТИ

===============================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е (публикувано на 05.02.2020 г.)

СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА

ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 19 И 20

МАРТ 2020Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС ет.2,

съдебна зала № 3 на

НА 17.02.2020Г.(ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА 

ПОДАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА

КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ

МАРТ

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО

 ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ

 

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

 

1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

 

2.Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства в ПОНЕ 3 съдебни заседания на определения съдия – ръководител от Окръжен съд - Бургас, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СЪДА, С ДЕЛАТА НА ДОКЛАД НА СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ. График на съдебните заседания на Окръжен съд - Бургас е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.1 Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства И в поне 1 съдебно заседание, РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР от това по т.2. За целта проверява графика на съдебните заседания, който е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.2ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ.

3.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   „Съдия - ръководител:……………“.

4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).   

5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител, ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.2.1 ОТ НАСТОЯЩОТО УКАЗАНИЕ. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

6.Стажантската книжка се попълва, подписва и подпечатва от стр.2 до стр.11 вкл.,  съгласно утвърдения план-график.

6.1.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл..

7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.

===========================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е (публикувано на 05.02.2020 г.)

ПОЛУЧЕНИ СА ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ,

ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО 15.01.2020г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръжен съд - Бургас,

ет.2, съдебна зала № 2 на 07.02.2020г. (петък)

 от 14.00 до 15.00ч.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               * Дати за изпити през 2020 г.

               * Заявление за явяване на изпит

               * Заявление за стаж в Окръжен съд (подава се в Министерството на правосъдието)

               * Заявление за допълнителен стаж (подава се в Министерството на правосъдието)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация