C C C C A+ A A- X

Състав

РЪКОВОДСТВО

РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

Председател

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101

телефон: +359 56 879 400; факс: +359 56 811 136

e-mail: judge@os-burgas.org

МАГИСТРАТИ

СТЕФАН СТОЙКОВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЯНКО НОВАКОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

АЛБЕНА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

Александър Муртев

младши съдия

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

АНГЕЛ ГАГАШЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ВАЛЕНТИНА КЪРПИЧЕВА-ЦИНЦАРСКА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ВЕСЕЛКА УЗУНОВA

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ВЯРА КАМБУРОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ГАЛЯ БЕЛЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ГЕОРГИ ПЕПЕЛЯШЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДАНИЕЛ МАРКОВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДАНИЕЛА МИХОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДАРИНА КОСТОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДЕСИСЛАВА ЩЕРЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

Детелина Димова

младши съдия

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДИАНА АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

МЛАДШИ СЪДИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ИВО ДОБРЕВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КАЛИНА ПЕНЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КАТЯ ГОСПОДИНОВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КИРИЛ ГРАДЕВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КРАСЕН ВЪЛЕВ

МЛАДШИ СЪДИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

МАРИАНА КАРАСТАНЧЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

НЕДЯЛКА ПЕНЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА-ВЪРБАНОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

РАДОСТИНА КАЛИМАНОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

РОСЕН ПАРАШКЕВОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

СВЕТЛИН ИВАНОВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

СИМЕОН МИХОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

СЪБЧО СЪБЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ТАНЯ ЕВТИМОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ТАНЯ РУСЕВА – МАРКОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЦВЕТА ПОПОВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА І ИНСТАНЦИЯ

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато
СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – І ИНСТАНЦИЯ”
 
Служба “Граждански дела – І инстанция” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 101 в Съдебната палата, телефон 056 879 437, e-mail: gd-1@burgas-os.justice.bg
В отделението се обработват всички молби и жалби по дела от гражданскоправен характер - І инстанция.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура /.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

M. Иванова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 101, 1 етаж, по стълбите вдясно

879-437

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато
СЛУЖБА „ТЪРГОВСКИ ДЕЛА”
 
Служба “Търговски дела” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 127 в Съдебната палата, телефон 056 879 436, e-mail: td@burgas-os.justice.bg
В отделението се обработват търговски дела – І инстанция, по всички молби и жалби по търговски дела.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура /.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

В. Пехливанова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стаи 128 и 129, 1 етаж, по стълбите вдясно

879-436

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ІI ИНСТАНЦИЯ

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “ Граждански дела – ІІ инстанция” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 126 в Съдебната палата, телефон 056879 442, e-mail: gd-2@burgas-os.justice.bg

В отделението се обработват граждански дела – ІІ инстанция, образувани по жалби срещу съдебни актове на районните съдилища и частни дела. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

Е. Николова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 126, 1 етаж, по стълбите вдясно

879-442

ВЯРА КАМБУРОВА

Зам.председател

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

+359 (56) 879 400

judge@os-burgas.org

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “Наказателни дела” се намира на ет.2 / над партер /, стая № 5 и стая № 6 в Съдебната палата, телефон 056 879457 и 056879 438, e-mail: nd@burgas-os.justice.bg

В отделението се обработват наказателни дела от общ характер наказателни дела от частен характер, частни наказателни дела, административно-наказателни дела. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда, както и пореден описен номер на образуване се извършва от съответните компютърни оператори, изпълняващи деловодни функции в служба „Регистратура”. Изключение от това правило са единствено и само делата, по които се определя мярка за неотклонение по НПК, както и получените в Окръжен съд – Бургас Европейски заповеди за арест, КОИТО СЕ ВХОДИРАТ ДИРЕКТНО В „ ДОСЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО” , която се намира на ет.1 / над партер /, стая № 134, телефон 056 987 445. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в наказателно деловодство, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ ще се извършва от съответния компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции.

Ц. Георгиева

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стаи 5 и 6, 2 етаж, по стълбите вляво

879-438

ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

Зам.председател

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

+359 (56) 879 400

judge@os-burgas.org

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация