C C C C A+ A A- X

Указател за контакти

РЪКОВОДСТВО

РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

Председател

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101

телефон: +359 56 879 400; факс: +359 56 811 136

e-mail: judge@os-burgas.org

МАГИСТРАТИ

ЯНКО НОВАКОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

АЛБЕНА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

АНГЕЛ ГАГАШЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

БОРЯНА ДИМИТРОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ВАЛЕНТИНА КЪРПИЧЕВА-ЦИНЦАРСКА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ВЕСЕЛКА УЗУНОВA

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ВЯРА КАМБУРОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ГАЛЯ БЕЛЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ГАЛЯ РУСЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ГЕОРГИ ПЕПЕЛЯШЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДАНИЕЛ МАРКОВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДАНИЕЛА МИХОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДАРИНА КОСТОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДЕСИСЛАВА ЩЕРЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

Димитър Стоянов

МЛАДШИ СЪДИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЕЛЕОНОРА КРАЛЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ИВО ДОБРЕВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КАЛИНА ПЕНЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КАТЯ ГОСПОДИНОВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КИРИЛ ГРАДЕВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

Кристиян Попов

МЛАДШИ СЪДИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

МАРИАНА КАРАСТАНЧЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

НЕДЯЛКА ПЕНЕВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ПЕТЯ КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА-ВЪРБАНОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

РАДОСЛАВА МАЖДРАКОВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

РАДОСТИНА ИВАНОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

РАДОСТИНА КАЛИМАНОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

РОСЕН ПАРАШКЕВОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

СВЕТЛИН ИВАНОВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

СИМЕОН МИХОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

СЪБЧО СЪБЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ТАНЯ ЕВТИМОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ТАНЯ РУСЕВА – МАРКОВА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЦВЕТА ПОПОВА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

РЕГИСТРАТУРА

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “ Регистратура” се намира на партер в Съдебната палата, телефон 056 879 443. В отделението се приема и регистрира входящата кореспонденция. Водят се входящ и изходящ дневник на електронен и хартиен носител. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура . В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

M. Иванова

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Партер, вляво от централния вход

879-443

В. Маринова

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Партер, вляво от централния вход

879-443

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато
Информационният център се намира на партера срещу главния вход на Съдебната палата. Информационният център обслужва Окръжен и Районен съд – Бургас, като извършва: Справки за движението на делата по описите на БОС и БРС; Справки по телефон за движението на делата по описите на БОС и БРС; Информация за графика на насрочените за деня дела по описите на БОС и БРС; Запознаване с образци на заявления за издаване на документи, включително и разяснение за тяхното попълване; В помощ на граждани и адвокати, в Информационния център може да се получи: Информация за местоположението на съдебните зали; Информация за разположението на органите на съдебната власт в съдебната палата и техните функции; Информация за банкови сметки и таксите, събирани от органите на съдебната власт; Информация за видовете удостоверения, издавани от органите на съдебната власт в Съдебната палата, както и необходимите документи за това

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА І ИНСТАНЦИЯ

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато
СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – І ИНСТАНЦИЯ”
 
Служба “Граждански дела – І инстанция” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 128 и 129 в Съдебната палата, телефон 056 879 437, e-mail: gd-1@burgas-os.justice.bg
В отделението се обработват всички молби и жалби по дела от гражданскоправен характер - І инстанция.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура /.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато
СЛУЖБА „ТЪРГОВСКИ ДЕЛА”
 
Служба “Търговски дела” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 101 в Съдебната палата, телефон 056 879 436, e-mail: td@burgas-os.justice.bg
В отделението се обработват търговски дела – І инстанция, по всички молби и жалби по търговски дела.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура /.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

За справки по дела на съдия Динкова, съдия Михов и съдия Мутафчиев - тел. 056 879 441.

Д. Качикова

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, етаж 1, стая 101

879-436

ДЕЛА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “Несъстоятелност” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 127 в Съдебната палата, телефон 056 879 421. В отделението се обработват всички молби и жалби от дела по несъстоятелност. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

Тони Никова

завеждащ служба

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101

056 879 421

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ІI ИНСТАНЦИЯ

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “ Граждански дела – ІІ инстанция” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 126 в Съдебната палата, телефон 056879 442, e-mail: gd-2@burgas-os.justice.bg

В отделението се обработват граждански дела – ІІ инстанция, образувани по жалби срещу съдебни актове на районните съдилища и частни дела. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

Е. Николова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 126, 1 етаж, по стълбите вдясно

879-442

ВЯРА КАМБУРОВА

Зам.председател

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

judge@os-burgas.org

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “Наказателни дела” се намира на ет.2 / над партер /, стая № 48A в Съдебната палата, телефон 056879 438, e-mail: nd@burgas-os.justice.bg

В отделението се обработват наказателни дела от общ характер наказателни дела от частен характер, частни наказателни дела, административно-наказателни дела. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда, както и пореден описен номер на образуване се извършва от съответните компютърни оператори, изпълняващи деловодни функции в служба „Регистратура”. Изключение от това правило са единствено и само делата, по които се определя мярка за неотклонение по НПК, както и получените в Окръжен съд – Бургас Европейски заповеди за арест, КОИТО СЕ ВХОДИРАТ ДИРЕКТНО В „ ДОСЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО” , която се намира на ет.1 / над партер /, стая № 134, телефон 056 879 438. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в наказателно деловодство, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ ще се извършва от съответния компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции.

Ц. Георгиева

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стаи 5 и 6, 2 етаж, по стълбите вляво

879-438

ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

Зам.председател

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

judge@os-burgas.org

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

Н. Стоянова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 48А етаж 2, по стълбите вляво

879-438

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

В отделението се обработват заявления за регистрация и вписване на промени в обстоятелствата на: - юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), - местните поделения на вероизповеданието, - адвокатските дружества, - жилищно строителните кооперации. Поддържа търговските регистри за гореизброените, издава удостоверения за актуалното им състояние и предоставя информация за фирмените им дела. Предоставя информация и копия на документи, по искане на граждани, адвокати и държавни институции, по фирмените дела и архивните фирмени дела. Указва и дава разяснения за оставените без движение фирмени дела. Обработва искания за издаване на служебни удостоверения за пререгистрация на търговските дружества и кооперации. Предоставя информация за заличени, непререгистрирани и пререгистрирани еднолични търговци и търговски дружества.

В. Младенова

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 51, 2 етаж, по стълбите вляво

879-441

АРХИВ

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “ Архив” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 133 в Съдебната палата, телефон 056 879 435. Служба ”Архив „осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи. В отделението се извършват всички видове справки по предадените дела, книги и документи. Деловодителите от отделението отговарят за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата. Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват в Окръжен съд-Бургас – 10 години.

В. Йорданова

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, етаж 1, стая 133

879435

СЪДЕБЕН СТАТИСТИК

Ж. Атанасова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 52, 2 етаж

879-439

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Гергана Димитрова

Домакин

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, Стая 10, 2 етаж

879-431

Ивайло Чантов

Системни администратори

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 47, 2 етаж

879-465

М. Гавраилова

Административен секретар

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, Стая 22, етаж 2

879-400

judge@os-burgas.org

Р. Карайотова

Административно обслужване

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 45, 2 етаж

879-431

Р. Цандев

Гл.спец.стопанисване на съд.имущество

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, Стая 48, 2 етаж

879-430

С. Папазян

Съдебен администратор

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, Стая 12, етаж 2

879-429

judge@os-burgas.org

С. Рачев

Системни администратори

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 47, 2 етаж

879-465

Сн. Бакърджиева

Главен счетоводител

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, Стая 46, етаж 2

879-428

Соня Игнатова

Пресслужба

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, Стая 105, 1 етаж

879-453

СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА”

Работно време

 • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа” се намира на партер в Съдебната палата, телефон 056 878 861. Служба ”Връчване на призовки и съдебни книжа „ отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовки и съдебни книжа. Със Заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас е създадена обща служба „ Връчване на призовки и съдебни книжа” за Окръжен и Районен съд - Бургас

Ст. Стойчева

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Партер, вдясно от централния вход

878-861

КУРИЕР

Д. Баръмова

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 134, 1 етаж, по стълбите вдясно

879-445

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ към Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас

Работно време

 • от 9.00 до 17.00 часа всеки делничен ден

Телефон за информация и контакти с Центъра: 0889208923 Ако желаете, може да изпратите запитване и по електронна поща на адрес: mediation@burgas-rs.justice.bg

Силвана Бодурова - Служба "Архив"

за дела на Районен съд - Бургас

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Етаж 3 стая № 30

056 878 856

Соня Игнатова - "Пресофис"

за дела на Окръжен съд - Бургас

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Етаж 1 стая № 105

056 879 453

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация