C C C C A+ A A- X

Месечен график - всички дела

1. Наказателни дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

ЧНД No 841/2020

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Х.С.И.

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

3.8.2020 16:45

2

НОХД No 1317/2019

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Г.Ц.Ц.,
Д.Н.М.

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

4.8.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

3

НОХД No 944/2019

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
И.А.П.

А.И.П.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

4.8.2020 10:00

4

ЧНД No 688/2020

Производство по чл. 451 от НПК

ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ БУРГАС

С.Н.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

5.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

5

ЧНД No 783/2020

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

К.М.К.

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

5.8.2020 15:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

6

НОХД No 87/2018

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

М.П.З.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

6.8.2020 10:00

7

ВЧНД No 797/2020

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Б.С.Б.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

7.8.2020 9:30

8

ВЧНД No 801/2020

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

С.М.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

7.8.2020 9:40

9

ВНОХД No 782/2020

Документни престъпления

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Х.М.Ю.

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

7.8.2020 9:45

10

ВАНД No 803/2020

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Р.Ф.Т.

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

7.8.2020 9:50

11

ВНОХД No 754/2020

Кражба, представляваща опасен рецидив

Д.П.Л.,
Д.П.Л.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛ Н. МАРКОВ

7.8.2020 10:00

12

ВНОХД No 683/2020

Средна телесна повреда

В.Н.Г.,
И.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ
Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

7.8.2020 10:15

13

ВНОХД No 756/2020

Квалифицирани състави на кражба

Е.Е.В.,
М.К.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ
Докладчик:
АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

7.8.2020 10:30

14

ВЧНД No 760/2020

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

С.К.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ
Докладчик:
АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

7.8.2020 10:45

15

ЧНД No 832/2020

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ

Д.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

7.8.2020 11:00

16

НОХД No 796/2019

Квалифицирани състави на отвличане

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Д.А.П.,
А.Й.К.

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

7.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

17

ЧНД No 191/2020

Производство по молби за реабилитация

С.Я.К.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

11.8.2020 10:00

18

НОХД No 300/2020

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

М.Х.Х.

Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

11.8.2020 10:00

19

НОХД No 716/2020

Квалифицирани състави на палеж и взрив

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

А.А.К.,
Д.Н.М.

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

12.8.2020 13:30

20

ЧНД No 551/2020

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

М.Х.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС

Докладчик:
ДАНИЕЛ Н. МАРКОВ

13.8.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

21

НОХД No 224/2020

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

М.Р.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

14.8.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 1

22

ВНОХД No 566/2020

Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив

С.К.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател и докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

14.8.2020 9:30

23

ВНОХД No 761/2020

Обсебване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

А.К.К.

Председател и докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

14.8.2020 9:40

24

ВНОХД No 381/2020

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

К.В.Б.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател и докладчик:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ

14.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

25

ВНОХД No 786/2020

Неплащане на издръжка

С.М.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
СЪБЧО А. СЪБЕВ
Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

14.8.2020 10:00

26

ВНОХД No 781/2020

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.К.Д.

Председател и докладчик:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ

14.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

27

ВНОХД No 743/2020

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.И.Д.

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

14.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

28

ВЧНД No 774/2020

Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Е.Н.Ю.

Председател:
СЪБЧО А. СЪБЕВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

14.8.2020 10:30

29

ВЧНД No 831/2020

Производство по чл. 72 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Ж.И.Н.

Председател:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ
Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

14.8.2020 10:30

30

ВНОХД No 270/2020

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Т.Г.Х.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ
Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

14.8.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

31

ВЧНД No 280/2020

Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК

Г.И.Б.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ
Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

14.8.2020 11:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

32

ВНЧХД No 721/2020

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

Х.Р.Х.,
Т.В.К.

 

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

14.8.2020 11:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

33

ВНОХД No 729/2020

Квалифицирани състави на телесна повреда

М.Х.Е.,
Х.М.Х.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

14.8.2020 11:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

34

НОХД No 424/2020

Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

Г.Д.Д.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

17.8.2020 10:00

35

НОХД No 384/2020

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Ж.К.И.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

18.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

36

ЧНД No 681/2020

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

М.Ж.М.

Докладчик:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ

18.8.2020 13:30

37

НОХД No 639/2020

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

В.А.Г.

Докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

19.8.2020 9:30

38

ЧНД No 771/2020

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

Х.Г.Х.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР. БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

20.8.2020 9:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

39

ЧНД No 772/2020

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР.БУРГАС

В.И.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

20.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

40

ВНЧХД No 1209/2019

Обида и квалифицирана обида

И.А.Б.,
Г.Н.Ф.

 

Председател и докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

21.8.2020 9:30

41

ВНОХД No 206/2020

Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона

Н.Д.Д.,
М.И.Т.,
Н.И.М.,
Л.А.А.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ
Докладчик:
АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

21.8.2020 11:00

42

ЧНД No 784/2020

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
В.Р.Б.

 

Докладчик:
АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

21.8.2020 14:00

43

ЧНД No 818/2020

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ

Г.С.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

21.8.2020 14:40

44

НОХД No 753/2020

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.Т.Д.

Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

25.8.2020 9:30

45

НОХД No 655/2019

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

С.Н.М.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

25.8.2020 10:00

46

НОХД No 455/2020

Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

К.И.Ж.

Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

25.8.2020 10:00

47

НОХД No 826/2020

Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Б.Л.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

26.8.2020 9:30

48

НОХД No 715/2020

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Х.С.М.

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

26.8.2020 13:30

49

НОХД No 833/2020

Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

М.С.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

27.8.2020 9:30

50

НОХД No 1091/2019

Квалифицирани състави на отвличане

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

А.Ю.Р.,
К.Ю.Р.,
И.Ю.А.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

27.8.2020 10:00

2. Граждански дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело (В) No 1533/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД

В.А.Й.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

3.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

2

Гражданско дело (В) No 1762/2020

Производства по Закона за защита от домашното насилие

К.Г.П.

К.К.К.,
Г.К.П.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

3.8.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

3

Гражданско дело (В) No 1029/2020

Имуществени отношения между съпрузи

Д.В.М.

М.А.М.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

3.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

4

Гражданско дело (В) No 1546/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР

Н.Г.Г.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

3.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

5

Гражданско дело (В) No 1539/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НА

Д.Г.Б.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

3.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

6

Гражданско дело (В) No 1583/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

И.Д.К.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

3.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

7

Гражданско дело (В) No 1599/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

Л.И.Р.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

3.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

8

Гражданско дело No 1430/2013

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

З.Х.Л.

Д.Н.Л.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

9

Гражданско дело No 985/2020

Искове по СК - допускане на осиновяване

В.Т.И.,
А.Б.И.

М.И.А.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

10

Гражданско дело No 1800/2020

Искове по СК - допускане на осиновяване

Б.Й.К.

 

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

11

Гражданско дело No 1401/2018

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Р.М.С.

Г.Г.В.,
Д.Н.Т.В.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

12

Гражданско дело (В) No 1540/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

И.Г.Т.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

3.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

13

Гражданско дело (В) No 1557/2020

Искове за трудово възнаграждение

 

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО,
П.Г.П.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 13:35, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

14

Гражданско дело (В) No 1551/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

Г.И.С.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

3.8.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

15

Гражданско дело (В) No 1556/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

Д.А.А.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

3.8.2020 13:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

16

Гражданско дело (В) No 1584/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Н.Д.Д.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

17

Гражданско дело (В) No 1585/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

М.С.П.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

3.8.2020 13:55, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

18

Гражданско дело (В) No 1611/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

И.И.П.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

3.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

19

Гражданско дело (В) No 1656/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

С.П.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 14:05, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

20

Гражданско дело (В) No 1628/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ КЪМ МВР

В.И.В.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

3.8.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

21

Гражданско дело (В) No 1631/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ КЪМ МВР

И.Д.Д.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 14:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

22

Гражданско дело (В) No 1469/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

И.В.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 14:25, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

23

Гражданско дело (В) No 1655/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

И.Г.Т.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

3.8.2020 14:25, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

24

Гражданско дело No 177/2019

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

К.П.Я.,
М.М.Г.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

25

Гражданско дело (В) No 1058/2020

Искове, основани на неоснователно обогатяване

А.Е.Р.

М.В.Т.,
Я.В.Н.,
К.Р.П.,
С.К.Я.,
А.Д.К.,
Д.К.С.,
М.К.И.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

26

Гражданско дело (В) No 1529/2020

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БГ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД

В.В.А.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

27

Гражданско дело (В) No 1500/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

С.С.К.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

3.8.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

28

Гражданско дело (В) No 898/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Х.Р.Х.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

3.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

29

Гражданско дело (В) No 1811/2020

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Л.Ц.Х.,
Р.П.Б.

П.И.Б.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

3.8.2020 15:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

30

Гражданско дело (В) No 1103/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Ж.Т.П.М.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

31

Гражданско дело (В) No 1105/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

С.Н.П.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:35, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

32

Гражданско дело (В) No 1235/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР

И.Г.Г.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

33

Гражданско дело (В) No 1253/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Д.И.К.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

34

Гражданско дело (В) No 1260/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

А.П.А.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

35

Гражданско дело (В) No 495/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

И.А.П.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

36

Гражданско дело (В) No 1249/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

А.К.С.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

37

Гражданско дело (В) No 1293/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

И.П.И.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

4.8.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

38

Гражданско дело (В) No 1601/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР

С.И.И.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

4.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

39

Гражданско дело (В) No 1624/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ КЪМ МВР

К.И.Т.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

4.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

40

Гражданско дело (В) No 1676/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Б.В.Б.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

4.8.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

41

Гражданско дело (В) No 1688/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НА

Н.Г.Д.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

4.8.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

42

Гражданско дело (В) No 1703/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР

Г.Б.С.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

4.8.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

43

Гражданско дело (В) No 1734/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

К.И.К.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

4.8.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

44

Гражданско дело (В) No 1547/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Р.Н.Д.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

4.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

45

Гражданско дело (В) No 1680/2020

Искове по ЗУЕС

Л.А.Г.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ФЕСТА АПАРТМЪНТС ПОМОРИЕ

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

4.8.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

46

Гражданско дело (В) No 1738/2020

Искове за недействителност на правни сделки

КРЕДИСИМО АД

Х.Д.Д.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

4.8.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

47

Гражданско дело (В) No 1592/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЕС ХЕЛИОС,
БРЕЗНИК - ЧЕТИРИ СЕЗОНА ЕООД

ХЕЛИОС БИЙЧ АПАРТМЪНТС ПОМОРИЕ ЕООД

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

4.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

48

Гражданско дело (В) No 1590/2020

Иск за изкупуване на част от съсобствен имот

К.М.Х.,
М.К.М.,
Ф.Х.Х.

И.Х.П.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

4.8.2020 15:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

49

Гражданско дело (В) No 1641/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КС ЕМЕРАЛД СГРАДА А

А.В.Л.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

4.8.2020 15:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

50

Гражданско дело (В) No 1223/2020

Искове по ЗУЕС

О.А.Б.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ФЕСТА АПАРТМЪНТС ПОМОРИЕ

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

5.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

51

Гражданско дело (В) No 1261/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В.С.В.

ПЪРВА ИНВЕНСТИЦИОННА БАНКА АД

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

5.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

52

Гражданско дело (В) No 1248/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Я.К.К.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

5.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

53

Гражданско дело (В) No 1264/2020

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД

Д.Н.Ж.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

5.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

54

Гражданско дело (В) No 1280/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД МВР БУРГАС

Я.Г.Т.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

5.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

55

Гражданско дело (В) No 1281/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД МВР БУРГАС

Р.И.Р.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

5.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

56

Гражданско дело (В) No 710/2020

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Л.Р.Ш.

ИНВЕСТБАНК АД

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

5.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

57

Гражданско дело (В) No 832/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

А.С.М.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

5.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

58

Гражданско дело (В) No 1380/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

И.Д.Д.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

5.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

59

Гражданско дело (В) No 1377/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Г.Н.Д.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

5.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

60

Гражданско дело (В) No 1392/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР

Д.Д.К.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

5.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

61

Гражданско дело (В) No 1370/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР

А.А.Ч.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

5.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

62

Гражданско дело (В) No 1385/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Й.Т.Й.

ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

5.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

63

Гражданско дело (В) No 1434/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО МВР

Г.С.С.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

5.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

64

Гражданско дело (В) No 1528/2020

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ДЕЯ СПОРТ

М.С.Б.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

5.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

65

Гражданско дело No 1795/2019

Вещни искове

Т ЦАРЕВО 2016 ЕООД

ТОНИТА ХОЛИДЕЙ ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

5.8.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

66

Гражданско дело No 998/2017

Искове по ЗОДОВ

Р.Т.К.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

5.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

67

Гражданско дело No 1501/2019

Вещни искове

СОМАТ АД

ОПТИМУС ООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

5.8.2020 15:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

68

Гражданско дело No 1632/2019

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Щ.Р.Т.,
К.Н.Т.

И.П.Г.

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

7.8.2020 9:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

69

Гражданско дело (В) No 314/2020

Делба

А.С.Х.,
М.А.Х.,
Х.Ш.П.

А.М.Ч.,
С.С.Ч.,
Д.С.Ч.,
С.С.Ч.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

11.8.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

70

Гражданско дело (В) No 1397/2020

Искове по КЗ

Д.С.Й.

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

11.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

71

Гражданско дело (В) No 1566/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

Д.М.М.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

11.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

72

Гражданско дело (В) No 1567/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

И.С.С.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

11.8.2020 9:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

73

Гражданско дело (В) No 1427/2020

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕВРО БИЛД 78 ЕООД

Д.А.Г.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

11.8.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

74

Гражданско дело (В) No 1467/2020

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

З.Б.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

11.8.2020 9:55, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

75

Гражданско дело (В) No 1459/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

В.С.З.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

11.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

76

Гражданско дело (В) No 513/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

В.М.С.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

11.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

77

Гражданско дело (В) No 1489/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

О.П.Я.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

11.8.2020 10:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

78

Гражданско дело (В) No 1514/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

Ж.Т.Д.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

11.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

79

Гражданско дело (В) No 1510/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

Д.Я.Я.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

11.8.2020 10:25, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

80

Гражданско дело (В) No 837/2020

Делба

Б.П.Ц.,
В.Б.Е.

Р.К.В.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

11.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

81

Гражданско дело (В) No 1559/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

К.Щ.Щ.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

11.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

82

Гражданско дело (В) No 1603/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

З.Н.Ф.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

11.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

83

Гражданско дело (В) No 1626/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

В.Т.Я.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

11.8.2020 10:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

84

Гражданско дело No 1984/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Г.В.С.

Я.А.А.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

11.8.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

85

Гражданско дело (В) No 1154/2020

Искове по КЗ

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

П.Н.Т.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

11.8.2020 13:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

86

Гражданско дело (В) No 1170/2020

Искове по КЗ

МОДЕКС ЕООД

ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

11.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

87

Гражданско дело (В) No 685/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Р.Р.

Т.С.Р.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

11.8.2020 13:35, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

88

Гражданско дело (В) No 748/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

О.С.П.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

11.8.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

89

Гражданско дело (В) No 743/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

С.И.Л.

В И К ЕАД

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

11.8.2020 13:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

90

Гражданско дело (В) No 1721/2020

Павлов иск

КАЧИКА ЕООД,
КОНТРОЛ ЕООД

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

11.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

91

Гражданско дело (В) No 1723/2020

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

А.М.И.

К.Г.С.,
М.А.М.,
Х.А.Е.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

11.8.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

92

Гражданско дело (В) No 1768/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

П.Х.К.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

11.8.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

93

Гражданско дело (В) No 1548/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Д.Д.Д.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

11.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

94

Гражданско дело (В) No 1629/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

К.С.Н.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

11.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

95

Гражданско дело (В) No 1708/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

В.П.И.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

11.8.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

96

Гражданско дело (В) No 1786/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - ГР. С

Г.В.Г.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

11.8.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

97

Гражданско дело (В) No 1820/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НА

М.С.Д.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

11.8.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

98

Гражданско дело (В) No 1401/2020

Искове по СК - издръжка, изменение

Х.Н.С.

С.Х.С.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

11.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

99

Гражданско дело (В) No 1807/2020

Искове за трудово възнаграждение

И.П.К.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

11.8.2020 15:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

100

Гражданско дело No 272/2020

Искове по ЗОДОВ

А.С.Ш.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

12.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

101

Гражданско дело (В) No 1302/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

Д.П.Д.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

12.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

102

Гражданско дело (В) No 1312/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

А.И.К.,
И.Г.К.,
ЮНГ-ОБЗОР ЕООД,
АВРОРА 13 ЕООД

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КОПЛЕКС АВРОРА ГРАД ОБЗОР

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

12.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

103

Гражданско дело (В) No 1296/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Р.Т.Г.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

12.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

104

Гражданско дело (В) No 1297/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

П.С.П.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

12.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

105

Гражданско дело (В) No 713/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СИБО 69 ЕООД

К.В.П.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

12.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

106

Гражданско дело (В) No 1390/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО

Х.А.Х.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

12.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

107

Гражданско дело (В) No 1511/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

З.П.Ч.

Х.А.К.,
С.А.К.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

12.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

108

Гражданско дело (В) No 1416/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР

Г.Т.М.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

12.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

109

Гражданско дело (В) No 1486/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР

Г.Д.Д.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

12.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

110

Гражданско дело No 242/2019

Павлов иск

ХАЙКРОФТ ЛАНД КЪМПЪНИ ЕООД

П.И.Б.,
Д.С.Б.,
Х.С.Б.,
М.П.Б.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

12.8.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

111

Гражданско дело No 527/2020

Вещни искове

ВИКТОРИЯ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН ЕАД

ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

12.8.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

112

Гражданско дело No 557/2018

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Д.А.Б.,
И.Я.Б.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

12.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

113

Гражданско дело No 1717/2019

Вещни искове

ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 13:15

114

Гражданско дело No 1863/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Б.Г.В.

А.Г.И.,
К.П.К.И.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 13:20

115

Гражданско дело No 1555/2019

Вещни искове

ОМАКС ЕООД

СТРОЙ А 2000 ЕООД ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ АСПЕКТИ ПЛЮС ООД,
КОМОДОРЕ БГ ЕООД,
Н.С.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 13:30

116

Гражданско дело No 1056/2020

Искове по ЗОДОВ

К.Т.П.

ПРОКУРАТУРАТА НА Р БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

13.8.2020 14:00

117

Гражданско дело No 138/2020

Искове по СК - за произход

М.В.М.

Д.В.М.,
Я.М.В.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 14:50

118

Гражданско дело No 1216/2019

Запрещение

Д.Х.Х.

С.Т.Х.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 15:30

119

Гражданско дело No 1519/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

П.Н.С.

УМБАЛ БУРГАС АД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

14.8.2020 9:30

120

Гражданско дело (В) No 1242/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

В.Ю.З.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

17.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

121

Гражданско дело (В) No 1565/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

И.М.М.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

17.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

122

Гражданско дело (В) No 1604/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

В.Й.З.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

17.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

123

Гражданско дело (В) No 1790/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - ГР. С

К.К.К.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

17.8.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

124

Гражданско дело (В) No 1900/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

С.И.И.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

17.8.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

125

Гражданско дело (В) No 1615/2020

Искове за недействителност на правни сделки

ЦАМ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

Л.А.М.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

17.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

126

Гражданско дело (В) No 1622/2020

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

БАЛКАН 2012 ЕООД

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОНАБДЯВАНЕ ЕАД

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

17.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

127

Гражданско дело (В) No 1772/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

С.М.А.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

17.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

128

Гражданско дело No 1035/2020

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

М.К.К.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

17.8.2020 13:00

129

Гражданско дело (В) No 1712/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

П.Т.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

17.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

130

Гражданско дело (В) No 1713/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

Р.С.Р.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

17.8.2020 13:35, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

131

Гражданско дело (В) No 1702/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

Ж.Г.К.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

17.8.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

132

Гражданско дело (В) No 1608/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Х.К.К.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

17.8.2020 13:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

133

Гражданско дело (В) No 1753/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР

Л.Х.А.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

17.8.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

134

Гражданско дело (В) No 1773/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

С.Ж.Д.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

17.8.2020 13:55, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

135

Гражданско дело (В) No 1776/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Ж.И.П.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

17.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

136

Гражданско дело (В) No 1793/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - ГР. С

Е.П.П.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

17.8.2020 14:05, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

137

Гражданско дело (В) No 1101/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР

П.Р.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

17.8.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

138

Гражданско дело (В) No 1661/2020

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ГОУ БИГ ЕООД

М.Е.М.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

17.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

139

Гражданско дело (В) No 1614/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ

Х.А.К.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

17.8.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

140

Гражданско дело (В) No 968/2020

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.Д.Т.,
И.Д.Т.,
Х.К.Х.,
З.Х.Т.,
М.Г.И.,
И.И.И.,
Г.И.И.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

17.8.2020 14:50

141

Гражданско дело (В) No 668/2020

Делба

Г.Т.Ж.

С.Т.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

17.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

142

Гражданско дело (В) No 1836/2020

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

П.А.К.

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

17.8.2020 15:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

143

Гражданско дело (В) No 1844/2019

Делба

ЮЛИЯ 2003 ЕООД

ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН АД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

17.8.2020 15:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

144

Гражданско дело (В) No 961/2020

Делба

В.И.С.,
Л.Л.С.

Д.М.И.,
С.М.И.,
Д.Г.И.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

18.8.2020 9:30

145

Гражданско дело (В) No 1513/2020

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

М.Т.К.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

18.8.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

146

Гражданско дело (В) No 1580/2020

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

П.И.Д.

Д.Д.Л.,
М.Д.Л.,
С.Д.Л.,
Д.Д.Л.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

18.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

147

Гражданско дело (В) No 1587/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО- МВР

И.Г.Д.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

18.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

148

Гражданско дело (В) No 1581/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ

Р.А.Х.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

18.8.2020 10:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

149

Гражданско дело (В) No 1639/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

В.Л.Т.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

18.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

150

Гражданско дело (В) No 1739/2018

Делба

М.Н.Д.

Ш.Р.М.,
Г.Д.О.,
Н.Д.А.,
Р.Д.М.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

18.8.2020 10:30

151

Гражданско дело (В) No 1662/2020

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

П.К.Д.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

18.8.2020 10:35, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

152

Гражданско дело (В) No 1669/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

Р.Н.Р.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

18.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

153

Гражданско дело (В) No 1706/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НА

П.И.И.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

18.8.2020 10:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

154

Гражданско дело (В) No 1744/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

П.М.Е.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

18.8.2020 10:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

155

Гражданско дело No 1784/2019

Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство

С.И.Х.,
П.Н.Б.,
И.Н.П.,
И.Д.Б.,
К.Д.Н.

И.Я.С.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

18.8.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

156

Гражданско дело (В) No 1742/2020

Искове за трудово възнаграждение

Н.П.К.

ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ГР.СОФИЯ

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

18.8.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

157

Гражданско дело (В) No 1847/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Е.К.М.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

18.8.2020 11:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

158

Гражданско дело No 696/2020

Запрещение

Й.Т.К.

Д.И.Т.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 13:15

159

Гражданско дело No 1144/2019

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

И.Р.Т.

М.Х.М.,
Х.М.Х.,
Ф.Ш.Х.,
ТОП БИЛДИНГС ООД,
ДЕЛТА СТРОЙ 2003 ЕООД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 14:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

160

Гражданско дело No 1814/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Н.Е.С.

Г.Т.Т.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

161

Гражданско дело (В) No 1399/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

С.М.Х.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

19.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

162

Гражданско дело (В) No 1430/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Д.И.Я.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

19.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

163

Гражданско дело (В) No 1450/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО- МВР

И.С.К.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

19.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

164

Гражданско дело (В) No 1484/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

П.З.К.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

19.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

165

Гражданско дело (В) No 1488/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Д.И.Б.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

19.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

166

Гражданско дело (В) No 1490/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Т.И.Д.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

19.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

167

Гражданско дело (В) No 1365/2020

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Й.Х.Ц.

Н.В.Д.,
В.Н.Ц.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

19.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

168

Гражданско дело (В) No 1481/2020

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

В.Й.Д.,
С.Д.Д.

Г.Д.К.,
М.Х.К.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

19.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

169

Гражданско дело (В) No 1482/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

В.И.И.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

19.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

170

Гражданско дело (В) No 1495/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

С.В.С.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

19.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

171

Гражданско дело (В) No 1505/2020

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.М.А.

М.С.Ж.,
В.Г.Ж.,
Г.М.Ж.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

19.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

172

Гражданско дело (В) No 1542/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР

С.З.Я.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

19.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

173

Гражданско дело (В) No 1443/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО- МВР

Н.И.Д.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

19.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

174

Гражданско дело (В) No 1541/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НА

П.К.К.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

19.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

175

Гражданско дело (В) No 1544/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР

П.А.Г.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

19.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

176

Гражданско дело (В) No 1588/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО- МВР

Д.С.С.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

19.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

177

Гражданско дело No 1087/2020

Искове по СК - за произход

А.О.М.

Ч.С.Е.,
С.Е.С.,
Р.С.Ю.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

19.8.2020 14:00

178

Гражданско дело No 807/2020

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

К.Б.Д.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 14:00

179

Гражданско дело No 727/2020

Искове по ЗОДОВ

Т.Ж.П.

КОНПИ

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

21.8.2020 10:40

180

Гражданско дело No 1838/2019

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

Ю.Л.М.

Т.Г.Г.,
ТЕРАСТРОЙ ООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

24.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

181

Гражданско дело (В) No 1880/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

М.С.Л.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

24.8.2020 13:55, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

182

Гражданско дело No 1486/2019

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

А.П.П.,
И.П.П.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

24.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

183

Гражданско дело (В) No 1810/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

К.П.Д.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

24.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

184

Гражданско дело (В) No 1833/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

С.Я.М.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

24.8.2020 14:05, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

185

Гражданско дело (В) No 1849/2020

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ БУРГАС

Ж.И.Д.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

24.8.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

186

Гражданско дело (В) No 1832/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

И.А.П.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

24.8.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

187

Гражданско дело (В) No 1813/2020

Искове, основани на неоснователно обогатяване

НЕФЕРТИТИ 8 ЕООД

С.И.К.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

24.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

188

Гражданско дело (В) No 1666/2020

Делба

Н.Н.Е.

Б.С.Е.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

24.8.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

189

Гражданско дело (В) No 1683/2020

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

БИЛДИНГ СИТИ ЕООД -В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Т.А.Г.,
С.С.Г.,
А.А.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

24.8.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

190

Гражданско дело (В) No 1665/2020

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

В.8.Г.Ж. ЕТ

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

24.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

191

Гражданско дело (В) No 1502/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

З.Й.Ш.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

25.8.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

192

Гражданско дело (В) No 711/2020

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Я.Т.К.

ПЕТКА ТУРС ООД

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

25.8.2020 9:40

193

Гражданско дело (В) No 1617/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

 

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА Д ДЕЛТА ГР ПОМОРИЕ УЛ КНЯЗ БОРИС I 219 КОМПЛЕКС СЪНСЕТ РИЗОРТ,
Д.С.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

25.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

194

Гражданско дело (В) No 1623/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Г.С.С.

Д.К.Г.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

25.8.2020 9:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

195

Гражданско дело (В) No 988/2020

Делба

Т.В.Т.

В.К.Н.,
Н.К.Н.,
П.Н.М.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

25.8.2020 9:50

196

Гражданско дело (В) No 1659/2020

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

БЪЛГАРСКО РУСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕООД

А.В.Г.,
В.М.Г.,
М.Й.Р.,
Т.Н.Р.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

25.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

197

Гражданско дело (В) No 1628/2019

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Р.В.Х.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С.ЕЛИТ 3

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

25.8.2020 10:10

198

Гражданско дело (В) No 1739/2020

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.В.М.

Н.Н.С.,
ДСП БУРГАС

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

25.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

199

Гражданско дело (В) No 1755/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

Ж.С.Ф.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

25.8.2020 10:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

200

Гражданско дело (В) No 1757/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО- МВР

В.Д.Д.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

25.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

201

Гражданско дело (В) No 1860/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Ж.И.И.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

25.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

202

Гражданско дело (В) No 1873/2019

Делба

М.Н.А.,
Б.Н.А.

Р.С.А.,
С.К.П.,
М.К.А.,
Д.М.Т.

Председател:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

25.8.2020 10:30

203

Гражданско дело (В) No 1337/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Ц.Д.Ц.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

25.8.2020 13:30

204

Гражданско дело (В) No 1378/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД МВР БУРГАС

С.Я.К.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

25.8.2020 13:30

205

Гражданско дело (В) No 1407/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

П.Д.Д.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

25.8.2020 13:40

206

Гражданско дело (В) No 1436/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР

Д.Г.Г.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

25.8.2020 13:40

207

Гражданско дело (В) No 1429/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

С.Д.Д.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

25.8.2020 13:50

208

Гражданско дело (В) No 1466/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР

Г.И.А.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

25.8.2020 13:50

209

Гражданско дело (В) No 1468/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР

Р.Й.М.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

25.8.2020 13:50

210

Гражданско дело (В) No 1636/2020

Искове, основани на неоснователно обогатяване

СТО ЕООД

КОНТИНЕНТАЛ 99 ЕООД

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

25.8.2020 14:00

211

Гражданско дело (В) No 1722/2020

Делба

В.С.Д.,
А.М.Д.,
ОБЩИНА БУРГАС

З.С.С.,
А.С.С.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

25.8.2020 14:10

212

Гражданско дело (В) No 1869/2020

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

М.С.Г.

БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП ЕООД,
ЕС С АДРЕС ГРАД БУРГАС КОМПЛЕКС ИЗГРЕВ БЛОК 43 ВХ 3

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

25.8.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

213

Гражданско дело (В) No 975/2020

Искове по КЗ

ЗД БУЛ ИНС АД

К.Ж.Г.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

25.8.2020 14:30

214

Гражданско дело (В) No 1747/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

К.М.Л.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ СЪНСЕТ РИЗОРТ СГРАДА АЛФА

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

25.8.2020 14:40

215

Гражданско дело (В) No 1752/2020

Искове по КЗ

ЗК МЕДИКО 21 АД

Л.Е.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

25.8.2020 14:50

216

Гражданско дело (В) No 1449/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ

Х.А.К.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

25.8.2020 15:00

217

Гражданско дело (В) No 1830/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

В.А.С.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

25.8.2020 15:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

218

Гражданско дело (В) No 1858/2020

Искове по КЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

М.Д.М.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

25.8.2020 15:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

219

Гражданско дело No 106/2020

Искове по СК - за произход

А.Р.Г.

Г.М.Б.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

26.8.2020 10:00

220

Гражданско дело (В) No 1534/2020

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

СТАНДЕН И КО ООД

А.Н.М.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

26.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

221

Гражданско дело (В) No 1569/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

Н.С.С.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

26.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

222

Гражданско дело (В) No 1571/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

М.М.Б.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

26.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

223

Гражданско дело (В) No 1564/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

И.Р.Г.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

26.8.2020 10:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

224

Гражданско дело (В) No 1549/2020

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

С.П.С.

С.И.Г. ООД

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

26.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

225

Гражданско дело (В) No 1605/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Г.И.Д.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

26.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

226

Гражданско дело (В) No 1606/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

Д.И.И.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

26.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

227

Гражданско дело No 230/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ГОРСТРОЙ ООД

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

26.8.2020 10:30

228

Гражданско дело (В) No 1602/2020

Искове по КЗ

В.Х.М.

ЗАД ДАЛЛ БОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

26.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

229

Гражданско дело (В) No 1613/2020

Павлов иск

Г.П.,
Е.Т.П.

ТРАНСВАГОН АД

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

26.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

230

Гражданско дело (В) No 1625/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ КЪМ МВР

Г.В.Т.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

26.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

231

Гражданско дело (В) No 1630/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР СОФИЯ

М.Г.Р.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

26.8.2020 10:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

232

Гражданско дело (В) No 1784/2020

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

ОУ Г.С.РАКОВСКИ

Ч.Г.Ч.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

26.8.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

233

Гражданско дело No 909/2020

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

З.М.И.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

26.8.2020 11:30

234

Гражданско дело No 50/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

Р.Т.К.

М.С.Ж.

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

26.8.2020 13:30

235

Гражданско дело No 1344/2020

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

М.Х.Т.,
И.С.Т.

И.В.Д.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

26.8.2020 14:20

236

Гражданско дело No 1568/2017

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Л.С.,
А.Ж.С.,
ФРИЙДЪМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД,
ФРИЙДЪМ ПРОПЪРТИС ЕООД,
ФРИЙДЪМ ТРЕЙДИНГ ООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

26.8.2020 14:40

237

Гражданско дело (В) No 1672/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В И К ЕАД

Н.Т.Г.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

31.8.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

238

Гражданско дело (В) No 1679/2020

Искове по ЗУЕС

А.А.К.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ФЕСТА АПАРТМЪНТС ПОМОРИЕ

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

31.8.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

239

Гражданско дело (В) No 1693/2020

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

И.Г.Т.

С.И.Т.,
М.И.Т.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

31.8.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

240

Гражданско дело (В) No 1907/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.С.А.

Я.Н.Н.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

31.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

241

Гражданско дело (В) No 1675/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Т.Ч.Г.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

31.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

242

Гражданско дело (В) No 1769/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД МВР БУРГАС

М.К.Р.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

31.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

243

Гражданско дело (В) No 1789/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - ГР. С

Н.Р.Р.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

31.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

244

Гражданско дело (В) No 1795/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - ГР. С

Д.С.Г.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

31.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

245

Гражданско дело (В) No 1796/2020

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - ГР. С

Д.С.Д.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

31.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

246

Гражданско дело (В) No 1822/2020

Искове за трудово възнаграждение

ОД НА МВР БУРГАС

И.С.Н.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

31.8.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

247

Гражданско дело (В) No 1479/2020

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

БРЕЗНИК - ЧЕТИРИ СЕЗОНА ЕООД

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
Н.Г.Р.,
МАКСКОМ ИНВЕСТ ЕООД, УПРАВИТЕЛ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ,
МАКСКОМ КЕЙБЪЛ ЕООД

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

31.8.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

248

Гражданско дело (В) No 1019/2020

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Е.Ч.

Ф.Х.Ч.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

31.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

249

Гражданско дело (В) No 1640/2020

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Ю.Д.Ф.

ВИП МЕНИДЖМЪНТ ООД

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

31.8.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

250

Гражданско дело (В) No 1851/2020

Искове по ЗУЕС

Л.С.Б.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КОМПЛЕКС ФЕСТА АПАРТМЪНТС ПОМОРИЕ

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

31.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

251

Гражданско дело (В) No 1743/2020

Искове, основани на неоснователно обогатяване

УМБАЛ БУРГАС АД

К.И.М.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

31.8.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

252

Гражданско дело (В) No 1746/2020

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

С.У.Б.

ОС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ СЪНСЕТ РИЗОРТ СГРАДА СИГМА

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

31.8.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

253

Гражданско дело (В) No 1852/2020

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

И.М.И.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

31.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

254

Гражданско дело (В) No 1730/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

М.Х.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

31.8.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

255

Гражданско дело (В) No 1732/2020

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Я.П.

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

31.8.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

256

Гражданско дело (В) No 1796/2019

Делба

С.Г.А.,
В.Д.Д.,
М.Г.Х.,
Т.Г.Б.,
Т.Д.Д.,
Й.Т.Х.,
Х.Г.Д.,
М.К.Й.,
К.Й.Т.,
К.Й.Х.,
Д.Г.В.,
М.М.И.

А.Д.С.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

31.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

3. Търговски дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Търговско дело No 183/2020

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ПЪРВА ИНВЕНСТИЦИОННА БАНКА АД

И.Ц.Й.

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

3.8.2020 9:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

2

Търговско дело No 506/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

К.С.С.,
В.Д.С.

Б.Т.Г.,
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

3.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

3

Търговско дело No 568/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.Д.А.

ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

3.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

4

Търговско дело No 314/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДОРАЛ ИНВЕСТ ЕООД

ВИКОН ТРЕЙД ЕООД

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

3.8.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

5

Търговско дело No 321/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Г.Т.Б.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

6

Търговско дело No 499/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

ЕС 111 ЕООД

КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

7

Търговско дело No 165/2013

Производство по несъстоятелност

ДУРОПАК ТРАКИЯ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
ЕЙЧ ВИ БИ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД,
АДВАНСД ПЕРСОНАЛ ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
К.С.Ч.,
МАРИНЕР ООД,
СРЕДЕЦПЛАСТ ЕООД,
МЕТАЛПЛАСТ БГ ООД,
НАФТА ТРЕЙДИНГ АД,
АДЕСТА ЕООД,
СЕЙЛМАРИЙН ООД

ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

8

Търговско дело No 134/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ГРАНДЕ ПИКОЛА ИТАЛИЯ ООД

ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ БУРГАС

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

3.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

9

Търговско дело No 517/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.Ц.К.,
П.Т.К.,
К.Д.К.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

4.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

10

Търговско дело No 169/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

МПК 77 ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

4.8.2020 10:00

11

Търговско дело No 470/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.В.С.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

4.8.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

12

Търговско дело No 424/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

Г.П.Н.,
П.П.И.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

5.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

13

Търговско дело No 500/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

МИРЪР ИНВЕСТМЪНТ ООД,
И.Ж.Н.,
В.В.Ж.,
Г.В.Ж.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

5.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

14

Търговско дело No 29/2015

Производство по несъстоятелност

ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД,
Д.Ж.М.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ВЛАДИВАН ООД,
В.Б.П.,
УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД,
Т.Д.И.,
С.Н.И.,
З.Т.Й.,
Т.Й.Й.,
К.Х.Б.,
Г.А.Г.,
Х.А.А.,
П.А.Ц.,
С.М.Ц.,
В.С.А.,
Д.К.Ч.,
Й.М.Б.,
Г.С.И.,
Ю.Ю.М.

ГМ СТРОЙ ЕООД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

5.8.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 7

15

Търговско дело No 453/2012

Производство по несъстоятелност

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД,
КРИСТА ООД,
ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД,
ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ,
Р.П.П.,
П.Р.П.,
Т.Д.И.,
АВЕС АГРО ЕООД,
Р.К.П.,
Ж.М.З.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
М.П.П.,
АПП ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД

АВЕС 94 АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

5.8.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

16

Търговско дело No 302/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.А.К.

С.С.К.,
ЦЕНТЪР СТРОЙИНВЕСТ ООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

5.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

17

Търговско дело No 30/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СОР ООД

БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС ООД,
ЛОЗЕНЕЦ ХОУМ 3 ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

5.8.2020 15:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

18

Търговско дело No 161/2020

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

РОСА ФЕРОСА ЕООД

ЕТ "К.-Л.И."

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

6.8.2020 13:20

19

Търговско дело No 221/2020

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

КЛУБ 4 ООД

 

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

7.8.2020 9:00

20

Търговско дело No 27/2019

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЦАРСКО СЕЛО СИМЕОНОВО ЕООД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ВИГО ГРУП ООД,
А И Л ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕООД,
П.Г.К.,
ХИРОН 2004 ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
РАЙФАЙЗЕНБАНК / БЪЛГАРИЯ / ЕАД СОФИЯ,
О.К.Н.

КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

10.8.2020 10:30

21

Търговско дело No 169/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.Щ.Х.,
БИОСЕТ КОМЕРС ЕООД

БУРГАС 2010 АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

11.8.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

22

Търговско дело No 191/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ТУРСЕРВИЗ ООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

11.8.2020 10:00

23

Търговско дело No 72/2020

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ОПТИМУС ООД

ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

11.8.2020 11:45

24

Търговско дело No 222/2020

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

АЛБА БЕТОН ООД

 

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

11.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

25

Търговско дело No 160/2020

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

АЛЕКСАНДРОВ ЕООД

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

12.8.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

26

Търговско дело No 113/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

СТЕЛТ 83 ЕООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

12.8.2020 13:15

27

Търговско дело No 235/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

СКИЛД ГРУП ЕООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

12.8.2020 13:20

28

Търговско дело No 219/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ЛАРГО ЕООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

12.8.2020 13:25

29

Търговско дело No 146/2020

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

НИК ОЙЛ ЕООД

М БУС ООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

12.8.2020 13:30

30

Търговско дело No 471/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.Д.С.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

12.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

31

Търговско дело No 519/2019

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ВГ КЕПИТЪЛ ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

АЙСБЕРГ БОРОВЕЦ ДМА ЕООД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

13.8.2020 13:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

32

Търговско дело No 175/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АНХИАЛО 2010 ООД

Н.Б.К.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 13:20

33

Търговско дело No 206/2020

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

И.Й.Г.

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

13.8.2020 13:30

34

Търговско дело No 582/2017

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.С.С.

УРАЛ ИМОТИ ЕООД,
ЛЕВ 2009 ЕООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 14:00

35

Търговско дело No 577/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АКЗ БУРГАС ЕООД

ПРОМСТРОЙ ООД,
ПЕЩЕРОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ ООД,
ТСМ 3 ООД,
КЗУ БУРГАС ЕООД,
ХИМСТРОЙ БУРГАС ООД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

13.8.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

36

Търговско дело No 632/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

К.С.К.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД,
С.М.А.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 14:30

37

Търговско дело No 50/2019

Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД

А.Р.А.

ЦАМ БАЛКАН ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 15:10

38

Търговско дело No 629/2019

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

Г.Р.П.

САНИТА ИДЕАЛ ООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

13.8.2020 15:40

39

Търговско дело No 624/2019

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЩРОМ ЕООД

СИРЕНА И СИЕ ЕООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

17.8.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

40

Търговско дело No 124/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ЦВЕТАНОВ БГ ЕООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

17.8.2020 13:00

41

Търговско дело No 554/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД

ВЕРГИЕВ ХОЛИДЕЙ ЕООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

17.8.2020 13:30

42

Търговско дело No 664/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

К.К.А.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

18.8.2020 10:00

43

Търговско дело No 107/2020

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

18.8.2020 10:00

44

Търговско дело No 469/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ЕС 1 - ТУР ООД

Г.Д.С.,
КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

45

Търговско дело No 354/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ТОМАТЕКС ХОУМ ТЕКСТИЛ ЕООД

ЗК УНИКА АД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 13:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

46

Търговско дело No 68/2020

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

САМИ М ЕООД

БИОФУДС 2000

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

47

Търговско дело No 295/2018

Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД

А.Р.А.

ЦАМ БАЛКАН ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 15:00

48

Търговско дело No 394/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ ЕООД

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

18.8.2020 15:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

49

Търговско дело No 467/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕФ ТИ АЙ ТУРИСТИК ГМБХ

ИМПЕРИАЛ 88 ООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

19.8.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

50

Търговско дело No 670/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

О К ГРУП 28 ЕООД

С.Х.Х.,
П.А.Х.,
Х.И.Х.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

19.8.2020 14:30

51

Търговско дело No 195/2020

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

СТРОЙКО ИНВЕСТ ООД,
Л.Т.Б.,
ЦУ НА НАП СОФИЯ

 

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

19.8.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

52

Търговско дело No 412/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.К.К.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 13:30

53

Търговско дело No 455/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.С.Г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 14:20

54

Търговско дело No 392/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Д.Г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 14:40

55

Търговско дело No 633/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.М.П.,
М.Г.П.,
К.М.П.,
БАНКА ДСК ЕАД

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 15:00

56

Търговско дело No 386/2018

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ ЕООД

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 15:30

57

Търговско дело No 82/2020

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

М.А.К.

МАРС БИЛД ООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 15:30

58

Търговско дело No 225/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МБАЛ Д-Р МАДЖУРОВ ООД

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

20.8.2020 15:35

59

Търговско дело No 203/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ЛИЪМ БРАУНИ ЕООД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

21.8.2020 10:35

60

Търговско дело No 355/2019

Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД

ДЕДИКЕЙТИД ПРОПЪРТИ ГРУП ООД

СИНЕМОРЕЦ СЪНРАЙЗ ООД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

21.8.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

61

Търговско дело No 52/2020

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

К.Д.Д.Г.,
Н.А.Г.

ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

24.8.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

62

Търговско дело No 552/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.Г.С.

ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

26.8.2020 10:30

63

Търговско дело No 398/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД

МАЯМИ ЕООД,
П.Р.П.,
В.И.И.,
ВИП-74 ООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

26.8.2020 13:30

64

Търговско дело No 78/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ВЕРСУС МЕБЕЛ ГРУП ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

26.8.2020 13:30

65

Търговско дело No 143/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

БАСТУНИ ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

26.8.2020 13:30

66

Търговско дело No 198/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

МАГГИС ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

26.8.2020 13:30

67

Търговско дело No 204/2020

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

КРАСИ 60 ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

26.8.2020 13:30

68

Търговско дело No 449/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ОСТ ООД

БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

26.8.2020 14:00

69

Търговско дело No 641/2019

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

К.М.Х.

МИШ МАШ М ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

26.8.2020 14:00

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация