C C C C A+ A A- X

Месечен график - всички дела

1. Наказателни дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

ЧНД No 1095/2020, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН - ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Р.Д.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

2.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

2

ЧНД No 1119/2020, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО И СИГУРНОСТТА НИДЕРЛАНДИЯ

И.Д.Х.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

2.11.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

3

ЧНД No 972/2020

 

 

 

 

02.11.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

4

НОХД No 212/2019, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

К.Д.К.,
И.С.Ц.

Докладчик:
ДАНИЕЛ Н. МАРКОВ

3.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

5

НОХД No 1039/2020, I състав

Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Н.Н.Б.

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

3.11.2020 9:30

6

НОХД No 851/2020, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.С.Т.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

3.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 1

7

НОХД No 1050/2020, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.Д.Л.

Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

3.11.2020 14:00

8

ЧНД No 1058/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

С.П.С.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР. БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

5.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

9

ЧНД No 1059/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

В.С.Я.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
Х.Б.В.

Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

5.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

10

ВЧНД No 1080/2020, I състав

Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК

К.А.Ц.,
К.А.Ц.

 

Председател:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

6.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

11

06.11.2020 09:30,

 

 

 

Председател и докладчик:

ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

06.11.2020 09:30,

12

ВНОХД No 1043/2020, I състав

Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК

М.В.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател и докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

6.11.2020 9:45

13

ВНОХД No 1044/2020, I състав

Неплащане на издръжка

З.К.З.,
К.К.,
З.К.З.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

Председател:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

6.11.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

14

ВНОХД No 914/2020

 

 

 

Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

06.11.2020 10:00,

15

ВНОХД No 1024/2020, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

М.А.В.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

Председател:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

6.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

16

ВНОХД No 820/2020, I състав

Измама

М.Г.Т.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ
Докладчик:
АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

6.11.2020 10:30

17

ВНЧХД No 1209/2019, I състав

Обида и квалифицирана обида

И.А.Б.,
Г.Н.Ф.

 

Председател и докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

6.11.2020 11:00

18

ЧНД No 859/2020, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

НЕСЪДЕБЕН ОРГАН РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

М.Р.Ф.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

6.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

19

ЧНД No 860/2020, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

НЕСЪДЕБЕН ОРГАН РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

М.Р.Ф.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

6.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

20

НОХД No 863/2020, I състав

Квалифицирани състави на отвличане

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

П.Д.К.,
И.А.С.

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

10.11.2020 9:30

21

НОХД No 1007/2020

 

 

 

Докладчик:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА

10.11.2020 09:30,

22

НОХД No 1002/2020

 

 

 

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

10.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 2

23

НОХД No 1012/2020

 

 

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

10.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

24

ЧНД No 1139/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

Д.И.Н.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

12.11.2020 9:30

25

НОХД No 883/2020

 

 

 

Докладчик:

АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

11.11.2020 10:00,

26

НОХД No 902/2020

 

 

 

Председател и докладчик:

ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

11.11.2020 10:00,

27

ЧНД No 1150/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

Р.Д.Д.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

12.11.2020 9:30

28

ЧНД No 1140/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

В.Д.В.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

12.11.2020 9:40

29

НОХД No 944/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
И.А.П.

А.И.П.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

12.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

30

ЧНД No 1166/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Г.С.М.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС

Докладчик:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ

12.11.2020 11:00

31

ЧНД No 1144/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

Б.Д.О.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС

Докладчик:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ

12.11.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

32

ЧНД No 1138/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

К.Т.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС

Докладчик:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ

12.11.2020 11:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

33

НОХД No 1016/2020

 

 

 

Докладчик:

КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

12.11.2020 14:00,

34

ВНОХД No 1075/2020, I състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.С.С.

Председател и докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

13.11.2020 9:30

35

ВЧНД No 1083/2020, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

С.Р.Т.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател и докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

13.11.2020 9:40

36

ЧНД No 1116/2020, I състав

Други частни наказателни дела

 

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

13.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

37

ЧНД No 1067/2020, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА АНГЛИЯ И УЕЛС

А.Р.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

13.11.2020 10:10

38

ВНОХД No 1123/2020, I състав

Обсебване

В.К.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
М.Й.Т.,
Р.Й.Д.,
Г.Й.Д.,
Й.Д.Т.Д.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
СЪБЧО А. СЪБЕВ
Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

13.11.2020 10:15

39

ВНЧХД No 1022/2020, I състав

Лека телесна повреда

Р.Н.З.,
Г.Д.Д.

 

Председател:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ
Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

13.11.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

40

ВНОХД No 1079/2020, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
К.Т.Т.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Г.М.Я.

Председател:
ЦВЕТА Ж. ПОПОВА
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

13.11.2020 10:30

41

ВНОХД No 1114/2020, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

П.С.С.,
Н.А.Т.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ
Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

13.11.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

42

ВНОХД No 1101/2020, I състав

Тежка телесна повреда

И.С.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
СЪБЧО А. СЪБЕВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

13.11.2020 10:45

43

ВНОХД No 1074/2020, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

С.Р.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

 

Председател:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ
Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

13.11.2020 11:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2

44

НОХД No 1088/2018, I състав

Квалифицирани състави на престъпление по служба

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Т.Д.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ПЕПЕЛЯШЕВ

16.11.2020 9:30

45

НОХД No 287/2019, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

П.Г.П.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

17.11.2020 10:00

46

НОХД No 1317/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Г.Ц.Ц.,
Д.Н.М.

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

19.11.2020 9:30

47

НОХД No 1046/2020, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

Н.Т.М.,
Р.С.Б.

Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

19.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

48

ЧНД No 1141/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС

П.Х.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

19.11.2020 9:30

49

ЧНД No 1030/2020, I състав

Производство по чл. 451 от НПК

ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ПОМОРИЕ

З.Ю.Ю.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

19.11.2020 10:00

50

ЧНД No 1145/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

З.С.З.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

19.11.2020 10:00

51

ЧНД No 1148/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
Р.П.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

19.11.2020 10:20

52

ЧНД No 1149/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
А.Я.Х.

Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

19.11.2020 10:40

53

ЧНД No 1169/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

М.А.Б.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ИВАНОВ

19.11.2020 11:00

54

ВНЧХД No 1060/2020, I състав

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

Г.К.Ц.,
Р.В.С.

 

Председател и докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

20.11.2020 9:40

55

ВЧНД No 1089/2020, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Х.А.Т.

Председател и докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

20.11.2020 9:50

56

НОХД No 454/2020, I състав

Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

М.Ш.В.

Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

24.11.2020 9:30

57

НОХД No 1110/2020, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.Д.К.

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

24.11.2020 9:30

58

НОХД No 287/2020, I състав

Квалифицирани състави на пране на пари

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

К.П.Г.,
А.К.Г.

Докладчик:
СВЕТЛИН И. ИВАНОВ

24.11.2020 10:00

59

ЧНД No 1052/2020, I състав

Производство по чл. 451 от НПК

ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ БУРГАС

Д.Д.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

Докладчик:
АНГЕЛ Д. ГАГАШЕВ

24.11.2020 10:00

60

НОХД No 1108/2020, I състав

Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Н.Р.К.

Докладчик:
ЗАХАРИН П. ЗАХАРИЕВ

24.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

61

НОХД No 704/2020, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

В.А.В.

Докладчик:
СЪБЧО А. СЪБЕВ

25.11.2020 9:30

62

НОХД No 1333/2019, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.К.П.,
Л.Б.Д.

Докладчик:
ЯНИ Г. ГАЙДУРЛИЕВ

26.11.2020 9:30

63

НОХД No 561/2020, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Т.А.К.

Докладчик:
КАТЯ Й. ГОСПОДИНОВА

26.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2

64

НОХД No 1124/2020, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

И.Д.М.

Докладчик:
СТАНИМИРА А. ИВАНОВА

30.11.2020 10:00

2. Граждански дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело (В) No 304/2019, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ГРАДОУСТРОЙСТВО ГЛАВПРОЕКТ ООД

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

2.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

2

Гражданско дело (В) No 2329/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.П.Г.,
В.С.Г.,
М.С.Г.

Б.С.С.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

2.11.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

3

Гражданско дело (В) No 2343/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

И.Х.Х.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

2.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

4

Гражданско дело (В) No 2479/2020, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.Н.С.

И.В.В.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

2.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

5

Гражданско дело (В) No 2383/2020, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Л.Г.И.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ БУРГАС

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

2.11.2020 10:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

6

Гражданско дело (В) No 414/2020, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА К-С ИДЪН

А.В.Л.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

2.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

7

Гражданско дело No 980/2020, I състав

Искове по СК - допускане на осиновяване

Ф.С.К.

В.З.И.,
Ш.С.К.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

2.11.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

8

Гражданско дело (В) No 2359/2020, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Ж.С.К.

А.Ж.К.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ТАНЯ Д. ЕВТИМОВА

2.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

9

Гражданско дело (В) No 2413/2020, IV състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

П.Г.К.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

2.11.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

10

Гражданско дело No 1931/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

К.А.Г.,
НОТАРИУС МАРИЕТА ТРОШЕВА

НОТАРИУС МАРИЕТА ТРОШЕВА,
П.Г.Д.,
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

2.11.2020 13:45, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

11

Гражданско дело (В) No 2451/2020, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.Б.С.

Л.В.П.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

2.11.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

12

Гражданско дело (В) No 2379/2020, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.В.А.

Н.Г.А.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

3.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

13

Гражданско дело (В) No 2367/2020, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Я.И.Б.

Д.Н.Х.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

3.11.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

14

Гражданско дело (В) No 1400/2020, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

В.С.С.,
Д.А.Б.,
С.А.С.

М.Х.Б.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

3.11.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

15

Гражданско дело (В) No 2390/2020, III състав

Искове по КЗ

Ф.А.Т.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

3.11.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

16

Гражданско дело (В) No 1803/2020, III състав

Искове по ЗОДОВ

М.И.Д.

ОД НА МВР БУРГАС,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

3.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

17

Гражданско дело (В) No 2349/2020, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

В.В.Д.

ВЪКЕЙШЪН РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

4.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

18

Гражданско дело (В) No 2366/2020, I състав

Искове за недействителност на правни сделки

СТАНДЕН И КО ООД

А.Н.М.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

4.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

19

Гражданско дело (В) No 2454/2020, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП БУРГАС

М.А.А.,
И.А.М.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

4.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

20

Гражданско дело No 2284/2020, I състав

Искове по СК - информация за осиновяване

Е.Е.Л.

 

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

4.11.2020 14:30

21

Гражданско дело No 1923/2020, I състав

Искове по СК - допускане на осиновяване

И.С.К.

 

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

4.11.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

22

Гражданско дело (В) No 2444/2020, VI състав

Искове за недействителност на правни сделки

Е.В.

ЦАМ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА

5.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

23

Гражданско дело (В) No 2419/2020, VI състав

Искове по ЗУЕС

М.В.П.,
Н.Б.С.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ФЕСТА АПАРТМЪНТС ПОМОРИЕ

Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА

5.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

24

Гражданско дело (В) No 2421/2020, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Я.Г.В.

А.Х.М.

Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА

5.11.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

25

Гражданско дело No 1699/2019, I състав

Вещни искове

С.С.Б.

ГЛОБАЛ ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД,
Г.А.М.Б.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

5.11.2020 10:30

26

Гражданско дело (В) No 2452/2020, VI състав

Искове за трудово възнаграждение

ГД ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

П.Р.Р.

Председател:
ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА
Докладчик:
ТАНЯ Д. ЕВТИМОВА

5.11.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

27

Гражданско дело (В) No 2453/2020, VI състав

Искове за трудово възнаграждение

ГД ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

К.Н.П.

Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА

5.11.2020 10:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

28

Гражданско дело No 2382/2020, I състав

Искове по СК - допускане на осиновяване

А.И.С.Ч.

М.И.Ч.,
С.С.И.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

5.11.2020 12:00

29

Гражданско дело No 1056/2020, I състав

Искове по ЗОДОВ

К.Т.П.

ПРОКУРАТУРАТА НА Р БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

5.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

30

Гражданско дело No 366/2018, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Ч.А.И.,
К.Ч.И.,
НИКО 2003 ЕООД,
ЛИБРОН ЕООД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

5.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

31

Гражданско дело No 1581/2018, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КПКОНПИ

Ж.Т.Ж.,
М.К.Ж.,
А.Х.М.

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

6.11.2020 9:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

32

Гражданско дело No 1081/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

И.С.Х.,
А.С.Х.

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

9.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

33

Гражданско дело (В) No 1704/2020, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.И.Д.,
Ц.И.И.,
И.С.И.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

9.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

34

Гражданско дело No 1956/2020, I състав

Искове по СК - за произход

М.И.П.

А.Г.Р.,
М.И.К.,
С.А.Р.

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

9.11.2020 11:30

35

Гражданско дело No 985/2020, I състав

Искове по СК - допускане на осиновяване

А.Б.И.

В.Т.И.,
М.И.А.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

9.11.2020 13:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

36

Гражданско дело No 1958/2020, I състав

Имуществени отношения между съпрузи

С.В.М.

А.П.П.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

9.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

37

Гражданско дело (В) No 711/2020, II състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Я.Т.К.

ПЕТКА ТУРС ООД

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

10.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

38

Гражданско дело (В) No 961/2020, II състав

Делба

В.И.С.,
Л.Л.С.

Д.М.И.,
С.М.И.,
Д.Г.И.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

10.11.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

39

Гражданско дело No 705/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Р.В.П.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

10.11.2020 10:00

40

Гражданско дело (В) No 2327/2020, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

Т.И.И.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

10.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

41

Гражданско дело No 1186/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

А.О.М.,
М.Ю.А.,
Ю.М.С.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

10.11.2020 11:00

42

Гражданско дело No 1535/2020, I състав

Запрещение

А.Л.П.,
А.В.П.

А.А.П.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

10.11.2020 13:00

43

Гражданско дело No 1300/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КПКОНПИ

П.В.А.,
Л.Л.С.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

10.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

44

Гражданско дело (В) No 1972/2020, III състав

Делба

Д.П.Г.,
А.Д.Г.

М.З.Г.,
З.Г.Г.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

10.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

45

Гражданско дело (В) No 983/2020, III състав

Искове по ЗУЕС

АДВАНСД КУОЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КОМПЛЕКС МИДА

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

10.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

46

Гражданско дело (В) No 2429/2020, III състав

Имуществени отношения между съпрузи

Т.Г.Т.

Д.Г.Т.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

10.11.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

47

Гражданско дело (В) No 2513/2020, III състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

М.Д.Б.

ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС Ж.К. ЛАЗУР БЛ.15

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

10.11.2020 14:10

48

Гражданско дело (В) No 2516/2020, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СЪН ВИЛИЧ ЕООД

Е.К.Г.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

10.11.2020 14:20

49

Гражданско дело No 1140/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

И.С.Т.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

10.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

50

Гражданско дело (В) No 2445/2020, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Ж.П.П.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

10.11.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

51

Гражданско дело No 1792/2018, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

К.А.Г.

М.Г.Д.,
И.М.К.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

10.11.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

52

Гражданско дело (В) No 2437/2020, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

В.Г.К.

М.В.К.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

10.11.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

53

Гражданско дело (В) No 2457/2020, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

С.И.Д.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРАСЕН П. ВЪЛЕВ

10.11.2020 15:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

54

Гражданско дело (В) No 402/2020, I състав

Искове за недействителност на правни сделки

КИД 60 ЕООД,
Г.Я.И.

ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

11.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

55

Гражданско дело (В) No 2415/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Щ.Г.,
Г.А.Г.,
Т.Т.Й.,
Й.Д.Й.

 

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

11.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

56

Гражданско дело (В) No 1602/2020, I състав

Искове по КЗ

В.Х.М.

ЗАД ДАЛЛ БОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

11.11.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

57

Гражданско дело (В) No 1823/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СПОРТЕЛИТ ЕАД

Г.С.М.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

11.11.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

58

Гражданско дело No 50/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

Р.Т.К.

М.С.Ж.

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

11.11.2020 14:00

59

Гражданско дело No 1973/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Е.С.Д.,
Д.А.Р.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

11.11.2020 14:00

60

Гражданско дело No 1635/2020, I състав

Запрещение

П.Х.К.И.

Д.П.К.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

11.11.2020 15:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

61

Гражданско дело No 1008/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Ф.Р.Х.,
С.С.Х.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

12.11.2020 10:30

62

Гражданско дело No 1451/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД

А.М.П.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

12.11.2020 11:00

63

Гражданско дело No 1951/2019, I състав

Павлов иск

ТД НА НАП ВАРНА ОФИС НА НАП РУСЕ

М.Д.Д.П.,
М.П.Д.,
Н.М.Д.,
Е.М.Д.,
И.Д.Д.,
Н.Г.Н.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

12.11.2020 11:30

64

Гражданско дело No 2463/2020, I състав

Искове по СК - допускане на осиновяване

З.Т.И.

И.Г.И.,
С.А.А.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

12.11.2020 11:50

65

Гражданско дело No 1249/2011, I състав

Вещни искове

ПРОФИЛАКТИКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД

И.И.М.,
Р.В.М.,
ДЕЛФИН ПРИМ ЕООД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

12.11.2020 13:30

66

Гражданско дело No 911/2020, I състав

Искове по СК - за произход

В.Х.А.

Р.А.А.,
С.Р.А.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

12.11.2020 13:30

67

Гражданско дело No 2560/2020, I състав

Искове по СК - допускане на осиновяване

Д.Д.Т.

Е.Д.Т.,
Д.М.М.,
М.Д.М.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

12.11.2020 13:40

68

Гражданско дело No 537/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

М.М.А.,
Б.М.А.,
П.М.А.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

12.11.2020 14:50

69

Гражданско дело No 1401/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Ш.М.Р.,
А.М.Р.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

12.11.2020 15:10

70

Гражданско дело No 268/2019, I състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Д.Г.П.,
О.Ю.П.,
И.Д.П.

И.В.Ж.

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

13.11.2020 9:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

71

Гражданско дело (В) No 2360/2020, V състав

Искове по КЗ

Б.А.В.

ЗД БУЛ ИНС АД

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

16.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

72

Гражданско дело (В) No 2380/2020, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЪНТС КО ЕАД

Н.Д.В.

Председател и докладчик:
ВЯРА И. КАМБУРОВА

16.11.2020 9:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

73

Гражданско дело (В) No 2406/2020, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

Я.Д.Е.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
ГАЛЯ В. БЕЛЕВА

16.11.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

74

Гражданско дело (В) No 1907/2019, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.С.А.

Я.Н.Н.

Председател:
ВЯРА И. КАМБУРОВА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ

16.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

75

Гражданско дело (В) No 2311/2020, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Л.Д.З.

БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ТАНЯ Д. ЕВТИМОВА

16.11.2020 13:30

76

Гражданско дело (В) No 2361/2020, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БЪЛНЕД ООД

МИСП ЕООД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

16.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

77

Гражданско дело (В) No 2365/2020, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

И.П.М.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ТАНЯ Д. ЕВТИМОВА

16.11.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

78

Гражданско дело No 1765/2020, I състав

Вещни искове

Т.А.П.

Я.Р.Ж.,
Д.Х.Ж.,
П.Б.П.,
Т.М.Т.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

16.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

79

Гражданско дело (В) No 1984/2020, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АНХИАЛО 2010 ООД

ПИ ЕМ АЙ ЕООД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

16.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

80

Гражданско дело (В) No 2318/2020, IV състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЕС В СГРАДА С ИДЕНТ.57491.509.24.1 К-С СЪНСЕТ РИЗО

М.Д.К.,
Д.М.Ш.,
Е.О.Ш.,
Б.Ч.Х.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

16.11.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

81

Гражданско дело (В) No 2316/2020, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВАСМАРК ЕООД

НЕК БГ ЕООД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ТАНЯ Д. ЕВТИМОВА

16.11.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

82

Гражданско дело No 1656/2018, I състав

Вещни искове

ТПК КОЛЕКТИВЕН ТРУД, ПРЕСТ. ОТ МИЛКА ЧЕРВЕНКОВА,
А.П.С.,
В.Д.Х.,
Д.И.Ш.,
И.Д.Ш.,
П.Д.Д.,
С.С.Г.

ПС ГРУП АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

17.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

83

Гражданско дело (В) No 2427/2020, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

В.В.В.

Р.Н.М.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

17.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

84

Гражданско дело (В) No 2460/2020, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Г.Г.Д.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

17.11.2020 10:10

85

Гражданско дело (В) No 314/2020, II състав

Делба

А.С.Х.,
М.А.Х.,
Х.Ш.П.

А.М.Ч.,
С.С.Ч.,
Д.С.Ч.,
С.С.Ч.

Председател и докладчик:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА

17.11.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

86

Гражданско дело (В) No 2511/2020, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В.И.В.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ТАНЯ Т. РУСЕВА-МАРКОВА

17.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

87

Гражданско дело No 1040/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

З.Д.К.,
К.В.К.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

17.11.2020 13:30

88

Гражданско дело (В) No 2449/2020, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БЕСТ ФАЙНЕНС ООД

П.И.Б.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

17.11.2020 13:30

89

Гражданско дело (В) No 2494/2020, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ОБЩИНА БУРГАС

П.С.Д.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

17.11.2020 13:40

90

Гражданско дело No 1333/2020, I състав

Искове по СК - за произход

И.В.П.

И.В.В.,
В.П.Г.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

17.11.2020 14:00

91

Гражданско дело (В) No 2306/2020, III състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

САРНО ЕООД

АГРОГРИЙН ТРЕЙДИНГ ЕООД

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

17.11.2020 14:30

92

Гражданско дело (В) No 2529/2020, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЖЕГА ДДВ ООД

И.П.И.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

17.11.2020 14:40

93

Гражданско дело No 1763/2020, I състав

Искове по ЗОДОВ

А.С.П.

ПРОКУРАТУРАТА НА РБ

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

17.11.2020 14:50

94

Гражданско дело (В) No 2553/2020, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС

Х.И.П.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА

17.11.2020 14:50

95

Гражданско дело (В) No 2416/2020, IV състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

М.А.Д.,
С.Т.М.,
Б.Т.М.,
М.Т.М.

СТРОЙМАР 2013 ЕООД

Председател:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

17.11.2020 15:00

96

Гражданско дело No 1031/2019, I състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

Т.В.Б.

И.В.Б.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

18.11.2020 10:00

97

Гражданско дело (В) No 2414/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Г.А.Г.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

18.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

98

Гражданско дело (В) No 1971/2020, I състав

Павлов иск

ЕКО ТРЕЙД ПРОДУКТ ЕООД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЧРЕЗ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР.БУРГАС,
ЕКО ФРУКТ2007 ЕООД

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА

18.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

99

Гражданско дело (В) No 2484/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Д.А.Б.,
Р.А.Б.

Председател:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. ДИМОВА

18.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

100

Гражданско дело No 1795/2019, I състав

Вещни искове

Т ЦАРЕВО 2016 ЕООД

ТОНИТА ХОЛИДЕЙ ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

18.11.2020 13:30

101

Гражданско дело No 757/2020, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Е.Л.К.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

18.11.2020 13:30

102

Гражданско дело No 998/2017, I състав

Искове по ЗОДОВ

Р.Т.К.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

18.11.2020 14:20

103

Гражданско дело No 1119/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

В.Г.Д.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

18.11.2020 14:30

104

Гражданско дело No 1392/2019, I състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Н.П.М.

К.А.Б.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

19.11.2020 10:30

105

Гражданско дело No 1739/2019, I състав

Павлов иск

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Д.Т.В.К.,
П.Д.Ш.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

19.11.2020 11:00

106

Гражданско дело No 1842/2020, I състав

Искове по СК - за произход

А.Р.Р.

В.Г.Д.,
Т.А.Р.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

19.11.2020 11:30

107

Гражданско дело No 381/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

В.Г.Я.

Р.С.С.,
Б.Г.Ч.,
С.Р.С.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

19.11.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

108

Гражданско дело No 513/2016, I състав

Вещни искове

Д.А.С.,
И.Й.С.,
А.А.Я.

Ж.И.Ф.,
К.Х.Ф.,
Б.И.Ф.,
В.П.Ф.,
Г.Н.Д.,
Н.Й.Д.,
Ц.С.М.,
М.Х.М.,
К.С.А.,
Х.Д.С.,
Д.Г.К.С.,
С.Г.Г.,
С.М.Ш.,
Г.Х.Г.,
БУРГОС СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
Д.П.М.,
П.Г.Н.,
В.С.,
М.Я.И.,
Н.А.Л.,
А.И.Ш.,
Г.И.Ш.,
П.Д.Д.,
Й.Н.Д.,
С.П.Д.,
Ж.С.Г.,
М.В.Д.,
А.С.О.,
М.Н.Н.,
З.Г.П.,
Д.П.Б.,
Е.А.М.,
Е.В.М.,
Д.И.Е.,
К.Г.Е.,
С.П.Д.,
Н.Й.В.Д.,
Ц.И.К.,
Т.К.П.,
В.Г.М.,
Г.Е.М.,
Д.С.Р.,
Д.И.Г.,
О.П.Ц.,
Н.М.Д.,
И.Н.К.,
В.М.Р.,
П.И.Р.,
С.М.Е.,
Л.П.М.,
В.Ж.Ф.,
В.Ж.Ф.,
Т.Г.А.,
Г.Г.Д.,
Д.П.Л.,
Г.Н.Л.

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

19.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

109

Гражданско дело No 1467/2018, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КПКОНПИ

Х.И.М.,
К.В.М.,
К.Х.М.,
Д.В.С.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

19.11.2020 14:50

110

Гражданско дело No 1558/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КПКОНПИ

Д.А.Я.,
А.Д.Я.

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

20.11.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

111

Гражданско дело No 1647/2020, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Т.Ж.С.,
А.К.С.,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРО

ОБЩИНА БУРГАС

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

23.11.2020 10:30

112

Гражданско дело (В) No 2328/2020, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЛАТТНЕР МЕТАЛТЕХНИК ООД

СПАРТАК АД

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

23.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

113

Гражданско дело (В) No 2346/2020, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ХРАМ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

САМПРО 55 ЕООД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ТАНЯ Д. ЕВТИМОВА

23.11.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

114

Гражданско дело (В) No 2357/2020, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

БЕКИ И СИЕ ЕООД

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

23.11.2020 13:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

115

Гражданско дело (В) No 2376/2020, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ХАВИА ЕООД

ПРЕСТИЖ - М ООД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

23.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

116

Гражданско дело (В) No 2426/2020, IV състав

Облигационни искове между съсобственици

З.К.К.,
А.Х.К.

П.Х.К.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

23.11.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

117

Гражданско дело (В) No 2393/2020, IV състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

УСМ КАБИЛЕ ЕООД

ВОДОКАНАЛСТРОЙ - ДИМИТЪР КОСТОВ ЕООД,
ВОДОКАНАЛСТРОЙ ООД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

23.11.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

118

Гражданско дело (В) No 2542/2020, II състав

Искове по ЗОДОВ

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

П.С.Г.

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

24.11.2020 9:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

119

Гражданско дело No 1801/2020, I състав

Имуществени отношения между съпрузи

И.И.Б.

М.Р.Б.П.,
Е.М.Б.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

24.11.2020 10:00

120

Гражданско дело (В) No 2556/2020, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДАЙВЪР ЕООД

СЕМ 2001 ЕООД

Председател:
РОСИЦА Ж. ТЕМЕЛКОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА

24.11.2020 10:00

121

Гражданско дело No 864/2020, I състав

Вещни искове

ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

24.11.2020 10:15

122

Гражданско дело (В) No 2532/2020, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Г.В.С.

Председател и докладчик:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ

24.11.2020 13:30

123

Гражданско дело No 1006/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Д.В.С.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

24.11.2020 14:00

124

Гражданско дело (В) No 2408/2020, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.К.Я.

К.Г.Я.

Председател:
РОСЕН Д. ПАРАШКЕВОВ
Докладчик:
КРЕМЕНА И. ЛАЗАРОВА

24.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

125

Гражданско дело (В) No 2495/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПЪРВА ИНВЕНСТИЦИОННА БАНКА АД

М.П.П.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

25.11.2020 10:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

126

Гражданско дело (В) No 1071/2020, I състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

С.В.П.

Н.М.Д.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Г. КАРАСТАНЧЕВА

25.11.2020 10:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

127

Гражданско дело No 242/2019, I състав

Павлов иск

ХАЙКРОФТ ЛАНД КЪМПЪНИ ЕООД

П.И.Б.,
Д.С.Б.,
Х.С.Б.,
М.П.Б.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

25.11.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

128

Гражданско дело No 984/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.К.М.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

25.11.2020 13:30

129

Гражданско дело No 1275/2020, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Е.Н.М.,
С.Б.И.,
М.Б.И.

С.Д.Ж.,
Х.Л.Ж.,
СТРОЙКОНСУЛТ ПРИМОРСКО ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

25.11.2020 13:30

130

Гражданско дело No 903/2020, I състав

Вещни искове

ЕТ Я.Д.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

25.11.2020 14:00

131

Гражданско дело No 1082/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Ц.Д.У.,
С.Ж.У.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

25.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

132

Гражданско дело No 886/2018, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Н.А.,
М.Н.И.,
В.И.И.

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

25.11.2020 15:00

133

Гражданско дело No 1856/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

А.С.П.

ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

26.11.2020 11:00

134

Гражданско дело No 967/2019, I състав

Вещни искове

М.З.Х.,
В.Г.П.,
З.Д.Г.,
К.Д.К.,
М.Б.Н.

М.Б.Н.,
М.З.Х.,
З.Д.Г.,
К.Д.К.,
В.Г.П.

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

26.11.2020 11:15

135

Гражданско дело No 1218/2020, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

А.Т.Г.

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - ЕАД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

26.11.2020 14:10

136

Гражданско дело No 239/2020, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КПКОНПИ

Д.С.Т.,
В.П.Т.

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

26.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

137

Гражданско дело No 597/2020, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Т.В.В.

Д.Г.М.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

26.11.2020 14:30

138

Гражданско дело No 2067/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

КПКОНПИ

Г.К.Т.,
Д.П.Т.,
ХЕЛА БГ ЕООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

26.11.2020 15:00

139

Гражданско дело No 1783/2019, I състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

М.А.С.,
П.С.Г.,
М.С.С.,
А.С.Г.

Н.Д.И.,
Д.Н.И.,
Т.Н.И.,
М.С.Д.,
Н.Н.Д.,
Т.Н.С.,
Т.Н.С.,
С.С.Т.,
К.Т.Я.,
М.Т.Г.,
АНЕМОНИЯ ТРАНС ООД-ПРЕДСТ.ОТ ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ И СТЕФАН БЕРБЕРОВ

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

27.11.2020 9:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

140

Гражданско дело No 1632/2019, I състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Щ.Р.Т.,
К.Н.Т.

И.П.Г.

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

27.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

141

Гражданско дело (В) No 2300/2020, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

С.А.Н.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ТАНЯ Д. ЕВТИМОВА

30.11.2020 14:00

142

Гражданско дело (В) No 2544/2020, IV състав

Делба

П.К.П.

Н.К.К.,
Т.Р.К.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

30.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

143

Гражданско дело (В) No 2303/2020, IV състав

Искове по КЗ

С.Х.Й.

В.М.П.,
ЗД ЕВРОИНС АД

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

30.11.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

144

Гражданско дело (В) No 2467/2020, IV състав

Делба

А.В.Г.

О.Б.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

30.11.2020 14:20, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

145

Гражданско дело (В) No 2459/2020, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.Т.Т.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. МИХОВА

30.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

146

Гражданско дело (В) No 2446/2020, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

М.Д.Г.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

30.11.2020 14:40, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

147

Гражданско дело (В) No 2386/2020, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Л.Т.Т.

В.Д.П.И.

Председател и докладчик:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА

30.11.2020 14:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

148

Гражданско дело (В) No 668/2020, IV състав

Делба

Г.Т.Ж.

С.Т.Г.

Председател:
НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА
Докладчик:
ДИАНА И. АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

30.11.2020 15:00

3. Търговски дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Търговско дело No 325/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПЪРВА ИНВЕНСТИЦИОННА БАНКА АД

И.Ц.Й.

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

2.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

2

Търговско дело No 266/2020, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

КАСТЕЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД

 

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

2.11.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

3

Търговско дело No 499/2019, I състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

ЕС 111 ЕООД

КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

2.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

4

Търговско дело No 134/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ГРАНДЕ ПИКОЛА ИТАЛИЯ ООД

ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ БУРГАС

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

2.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

5

Търговско дело No 72/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ОПТИМУС ООД

ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

3.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

6

Търговско дело No 373/2020, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

АНЖЕЛА 78 ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

3.11.2020 10:00

7

Търговско дело No 231/2016, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
Л.И.И.

АРВЕН АД,
ЕЛИТ ПЕТРОЛ АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

4.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

8

Търговско дело No 612/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ БС ЕАД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

4.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

9

Търговско дело No 398/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД

МАЯМИ ЕООД,
П.Р.П.,
В.И.И.,
ВИП-74 ООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

4.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

10

Търговско дело No 459/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БЕРОЕ СТРОЙ ООД

ДАМОВ ГРУП ЕООД

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

5.11.2020 11:30

11

Търговско дело No 161/2020, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

РОСА ФЕРОСА ЕООД,
В.В.Б.,
ЕФФЕКТ ЕООД

ЕТ "К.-Л.И."

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

5.11.2020 13:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

12

Търговско дело No 667/2012, I състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД

НИК ВАТ ЕООД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

5.11.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

13

Търговско дело No 577/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АКЗ БУРГАС ЕООД

ПРОМСТРОЙ ООД,
ПЕЩЕРОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ ООД,
ТСМ 3 ООД,
КЗУ БУРГАС ЕООД,
ХИМСТРОЙ БУРГАС ООД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

5.11.2020 14:10, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

14

Търговско дело No 217/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МОРИОН ЕООД

Е КУИТИ ЕООД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

6.11.2020 9:30

15

Търговско дело No 218/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МОРИОН ЕООД

РОМАНС МАРИН - СВЕТИ ВЛАС ЕООД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

6.11.2020 9:45

16

Търговско дело No 226/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

В.А.Д.,
Р.Н.И.

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

9.11.2020 14:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

17

Търговско дело No 484/2017, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

И.Н.Л.,
ИНВЕСТБАНК АД

РОБИНЗОН БИЙЧ ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

9.11.2020 14:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

18

Търговско дело No 43/2020, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ТД НА НАП - БУРГАС,
АВЕНЮ БГ ЕООД,
БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД,
РАФЕЛЛА ООД,
ЛАФКА МАРКЕТ АД,
СИМПЕРТО ЕООД,
СТАРТ 3 2017

СТАРТ 1-2017 ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

10.11.2020 10:00

19

Търговско дело No 85/2020, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ИВА 19 ЕООД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

10.11.2020 13:20

20

Търговско дело No 148/2020, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

АЛИДА 18 ЕООД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

10.11.2020 13:20

21

Търговско дело No 424/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

Г.П.Н.,
П.П.И.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

11.11.2020 10:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

22

Търговско дело No 339/2016, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

РАФАЕЛ ДАЙМЪНД ЕООД,
А И Л ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕООД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ИНТЕРНЕТ ПАНОРАМА КЕПИТЪЛ ЕООД,
ЦАРСКО СЕЛО СИМЕОНОВО ЕООД

ВИГО ГРУП ООД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

11.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

23

Търговско дело No 279/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД,
М ЛИЗИНГ ЕАД /СТАРО НАИМЕНОВАНИЕ И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД/

ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

11.11.2020 13:30

24

Търговско дело No 670/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

О К ГРУП 28 ЕООД

С.Х.Х.,
П.А.Х.,
Х.И.Х.

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

11.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

25

Търговско дело No 509/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ВИГО ГРУП ООД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
КРИСТИ 2002 ЕООД

ГРАТО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

11.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 15

26

Търговско дело No 372/2020, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

 

ОЛФРЕШ ЕООД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

12.11.2020 13:20

27

Търговско дело No 560/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ХИТ СТРОЙ К ЕООД

КИТНАЛ ЕООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

12.11.2020 13:50

28

Търговско дело No 402/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ОБЩИНА КАМЕНО

ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД,
АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

12.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

29

Търговско дело No 200/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЗАНИ ГРУП ЕООД

ДАРЛИНГ 75 ЕООД,
Н.М.К.

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

12.11.2020 14:40

30

Търговско дело No 211/2020, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

МР СИВИЛ УЪРКС ЕООД

НАДЯ 62 ЕООД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

13.11.2020 9:00

31

Търговско дело No 620/2019, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
БПИ АД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

13.11.2020 9:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

32

Търговско дело No 106/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД

УМБАЛ БУРГАС АД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

13.11.2020 10:15, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

33

Търговско дело No 224/2020, I състав

Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство

Е.Д.Т.,
М.Х.

И ЕС ЕС ТИ ООД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

13.11.2020 11:30

34

Търговско дело No 27/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЦАРСКО СЕЛО СИМЕОНОВО ЕООД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ВИГО ГРУП ООД,
А И Л ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕООД,
П.Г.К.,
ХИРОН 2004 ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
РАЙФАЙЗЕНБАНК / БЪЛГАРИЯ / ЕАД СОФИЯ,
О.К.Н.

КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

16.11.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

35

Търговско дело No 515/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ГАРДЪН БИЙЧ ООД

БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЕООД

Докладчик:
ДАРИНА А. КОСТОВА

16.11.2020 13:00

36

Търговско дело No 598/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.С.К.,
С.А.К.,
А.А.К.,
Г.А.К.,
В.А.К.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

17.11.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

37

Търговско дело No 129/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БУРГСТРОЙ ООД

ДОМУС ЕСКТРА ЕООД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

17.11.2020 13:00

38

Търговско дело No 40/2020, I състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

В.К.К.

ФЮЧЪР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

17.11.2020 14:30

39

Търговско дело No 696/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Б.Г.

ЗД ЕВРОИНС АД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

18.11.2020 10:30

40

Търговско дело No 244/2020, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД

АНТОЛ ЕООД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

18.11.2020 14:30

41

Търговско дело No 558/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.Ю.Х.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

19.11.2020 13:30

42

Търговско дело No 90/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЦЕРКОВСКИ

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

19.11.2020 13:30

43

Търговско дело No 580/2019, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ АД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

19.11.2020 13:50, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

44

Търговско дело No 61/2020, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
Н.А.Г.

ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ

19.11.2020 14:00

45

Търговско дело No 50/2019, I състав

Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД

А.Р.А.

ЦАМ БАЛКАН ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

19.11.2020 14:10

46

Търговско дело No 33/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Р.М.

ЦАМ БАЛКАН ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

20.11.2020 10:00

47

Търговско дело No 671/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Н.Д.Н.,
В.И.К.,
АРАРАТ ПРОПЪРТИ ЕООД,
ЕТ А.Н.Н.

Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА

20.11.2020 11:00, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

48

Търговско дело No 506/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

К.С.С.,
В.Д.С.

Б.Т.Г.,
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОАНЕТА Д. АНДОНОВА

23.11.2020 11:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

49

Търговско дело No 683/2019, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

СПОРТС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД,
Н.А.Г.

ДОРОСЛАВА 02 ООД,
ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

24.11.2020 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

50

Търговско дело No 517/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.Ц.К.,
П.Т.К.,
К.Д.К.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА

24.11.2020 11:00

51

Търговско дело No 394/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ ЕООД

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

24.11.2020 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

52

Търговско дело No 137/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

РТК ООД

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

24.11.2020 13:45

53

Търговско дело No 62/2020, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

Д.П.Д.

ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

24.11.2020 14:00

54

Търговско дело No 662/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.К.Б.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. ДИНКОВА

24.11.2020 14:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6

55

Търговско дело No 500/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

МИРЪР ИНВЕСТМЪНТ ООД,
И.Ж.Н.,
В.В.Ж.,
Г.В.Ж.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

25.11.2020 10:00

56

Търговско дело No 10/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

С.М.Т.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

25.11.2020 10:30

57

Търговско дело No 396/2020, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

СЪНИ РИТЕЙЛ ЕООД

 

Докладчик:
ИВО В. ДОБРЕВ

25.11.2020 15:00

58

Търговско дело No 48/2020, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

М.В.С.,
Н.А.Г.

ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

25.11.2020 15:30

59

Търговско дело No 187/2018, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
В.Я.В.

ГМ СТРОЙ ООД

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

26.11.2020 10:30

60

Търговско дело No 70/2020, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

РТК ООД

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Докладчик:
ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

26.11.2020 11:30

61

Търговско дело No 178/2020, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

ДИД 67 ЕООД

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

26.11.2020 13:50

62

Търговско дело No 139/2020, I състав

Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до концесия, обществена поръчка или приватизационен договор

КАРИСТО 2015 ЕООД

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
СИМЕОН С. МИХОВ

26.11.2020 14:45

63

Търговско дело No 438/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

МАКСИМА ЕООД,
РЕНЕСАНС СТОУН ИНВЕСТ ЕООД,
ВИГО ГРУП ООД,
ВИГО БИЙЧ ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
Г.И.С.,
И.М.Д.,
ДИМИЛ ЕС ЕООД

ГРИЙН ПАРК ПАЛАС ООД

Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА

27.11.2020 11:00

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация