C C C C A+ A A- X

Месечен график - всички дела

1. Наказателни дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

 

Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Насрочване на делото Зала
1 НОХД 1156 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И. И. Д. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 1.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
2 НОХД 1253 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И. Г. И. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 1.12.2020 10:00  
3 НОХД 1039 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Н. Н. Б. СЪБЧО АТАНАСОВ СЪБЕВ 1.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
4 ЧНД 1180 / 2020 ПРОБАЦИОННА СЛУЖБА БУРГАС К. И. К. СЪБЧО АТАНАСОВ СЪБЕВ 2.12.2020 9:30  
5 НОХД 1050 / 2020 Х. И. А., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И. Д. Л. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 2.12.2020 10:30  
6 НОХД 1155 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Х. Ю. С. ГЕОРГИ ДИМОВ ПЕПЕЛЯШЕВ 3.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
7 НОХД 287 / 2019 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС П. Г. П. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 3.12.2020 10:00  
8 НОХД 1007 / 2020 Окръжна прокуратура - Бургас, И. Г. И. Г. Я. И. Цвета Живкова Попова 3.12.2020 10:00  
9 НОХД 716 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС А. А. К., Д. Н. М. КАТЯ ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА 3.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
10 ВНОХД 1167 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС М. Н. Д. ГЕОРГИ ДИМОВ ПЕПЕЛЯШЕВ 4.12.2020 9:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
11 ВНАХД 1131 / 2020   Е. Б. Б. ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДУРЛИЕВ 4.12.2020 9:30  
12 ВНАХД 1173 / 2020   А. С. С. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 4.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
13 ВНОХД 1172 / 2020 А. М. Г. С. И. Ч. ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДУРЛИЕВ 4.12.2020 9:40  
14 ВНАХД 1188 / 2020   Г. С. Р. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 4.12.2020 9:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
15 ВНОХД 1024 / 2020   М. А. В. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 4.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
16 ВНОХД 1078 / 2020 С. М. С.   АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГАГАШЕВ 4.12.2020 10:00  
17 ВНОХД 1218 / 2020   Г. Д. Г. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 4.12.2020 10:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
18 ЧНД 1052 / 2020 ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ БУРГАС Д. Д. Д. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГАГАШЕВ 4.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
19 НАХД 1220 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 4.12.2020 14:00  
20 НОХД 1088 / 2018 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Т. Д. К. ГЕОРГИ ДИМОВ ПЕПЕЛЯШЕВ 7.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
21 НОХД 823 / 2019 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Ф. Ш. Х. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 7.12.2020 10:00  
22 НОХД 1317 / 2019 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Г. Ц. Ц., Д. Н. М. СЪБЧО АТАНАСОВ СЪБЕВ 8.12.2020 9:30  
23 НОХД 1135 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС М. Г. К. ЗАХАРИН ПАНАЙОТОВ ЗАХАРИЕВ 8.12.2020 11:00  
24 ЧНД 1194 / 2020 Н. Г. Г.   ЗАХАРИН ПАНАЙОТОВ ЗАХАРИЕВ 8.12.2020 11:45  
25 НОХД 1196 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС Г. Р. С. ЦВЕТА ЖИВКОВА ПОПОВА 9.12.2020 9:30  
26 НОХД 1012 / 2020 Окръжна прокуратура - Бургас, М. Г. М. Я. А. Г. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 9.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
27 НОХД 1088 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС П. П. Д. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 9.12.2020 10:00  
28 НОХД 1205 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И. Г. К. ГЕОРГИ ДИМОВ ПЕПЕЛЯШЕВ 9.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 2
29 ЧНД 1130 / 2020 И. Ю. А.   КАТЯ ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА 9.12.2020 15:00  
30 ЧНД 1222 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ А. К. Ж. ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДУРЛИЕВ 10.12.2020 9:30  
31 ЧНД 1215 / 2020 С. Ж. Ч.   СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 10.12.2020 9:30  
32 ЧНД 1165 / 2020   А. С. Б. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 10.12.2020 10:00  
33 НОХД 1209 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС К. Г. С., И. Т. И. ГЕОРГИ ДИМОВ ПЕПЕЛЯШЕВ 10.12.2020 10:00  
34 ЧНД 1147 / 2020 НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС Д. В. Д. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГАГАШЕВ 10.12.2020 10:30  
35 ЧНД 1151 / 2020   Х. И. К. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГАГАШЕВ 10.12.2020 11:00  
36 НОХД 1046 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС, С. И. Б., К. И. Б., Й. Ж. Б., Ж. С. С. Р. С. Б., Н. Т. М. СТАНИМИРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 11.12.2020 9:30  
37 ВНЧХД 1161 / 2020 П. Г. Д.   ЗАХАРИН ПАНАЙОТОВ ЗАХАРИЕВ 11.12.2020 10:00  
38 ВНЧХД 1158 / 2020 А. Ж. Д., Г. Я. А.   ЗАХАРИН ПАНАЙОТОВ ЗАХАРИЕВ 11.12.2020 10:05  
39 ВНЧХД 1022 / 2020 Г. Д. Д. Р. Н. З. КАТЯ ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА 11.12.2020 10:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
40 ВНОХД 1248 / 2020   В. К. Н. ЗАХАРИН ПАНАЙОТОВ ЗАХАРИЕВ 11.12.2020 10:30  
41 ВНОХД 1114 / 2020 П. С. С., Н. А. Т.   КАТЯ ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА 11.12.2020 10:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
42 ВНОХД 1163 / 2020 П. Г. Г.   СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 11.12.2020 11:00  
43 ВНОХД 964 / 2020 Д. Г. П., Й. Ц. Д. И. А. М. Светлин Иванов Иванов 11.12.2020 11:10 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
44 НОХД 1046 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС, Ж. С. С., Й. Ж. Б., К. И. Б., С. И. Б. Р. С. Б., Н. Т. М. СТАНИМИРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 14.12.2020 9:30  
45 ЧНД 972 / 2020 А. С. Н.   Катя Йорданова Господинова 14.12.2020 15:00  
46 ЧНД 969 / 2020 Р. И. С. И. Я. Д. Цвета Живкова Попова 15.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 4 ЕТ.2
47 НОХД 1164 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Д. К. А. ЗАХАРИН ПАНАЙОТОВ ЗАХАРИЕВ 15.12.2020 11:00  
48 НОХД 1164 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Д. К. А. ЗАХАРИН ПАНАЙОТОВ ЗАХАРИЕВ 15.12.2020 11:00  
49 НОХД 454 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС М. Ш. В. СТАНИМИРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 16.12.2020 9:30  
50 НОХД 1111 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Г. Н. К. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГАГАШЕВ 16.12.2020 10:00  
51 НОХД 287 / 2019 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС П. Г. П. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 16.12.2020 10:00  
52 НОХД 883 / 2020 Р. Г. Д., Е. Р. Д., Окръжна прокуратура - Бургас М. Б. М., Г. Г. К., Х. М. Т. Ангел Димитров Гагашев 16.12.2020 11:00  
53 НОХД 1208 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС Я. Д. И. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГАГАШЕВ 16.12.2020 14:00  
54 НОХД 1016 / 2020 Окръжна прокуратура - Бургас Г. Н. И. Катя Йорданова Господинова 16.12.2020 14:00  
55 НОХД 287 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС К. П. Г., А. К. Г. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 17.12.2020 10:00  
56 ВНОХД 962 / 2020 Районна прокуратура - Бургас, Е. Р. Д., П. Х. М., С. Г. Й. Н. А. Д. Светлин Иванов Иванов 17.12.2020 10:00  
57 ЧНД 1221 / 2020 ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН - НИДЕРЛАНДИЯ, И. Й. Н.   СЪБЧО АТАНАСОВ СЪБЕВ 18.12.2020 9:30  
58 ВЧНД 1238 / 2020   В. Щ. А. СТАНИМИРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 18.12.2020 9:40  
59 ВЧНД 1228 / 2020 С. Г. К.   ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДУРЛИЕВ 18.12.2020 9:50  
60 ВНАХД 1162 / 2020 С. А. Ц.   ЦВЕТА ЖИВКОВА ПОПОВА 18.12.2020 10:00  
61 ВНОХД 1243 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС, М. Д. Х.   ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 18.12.2020 10:00  
62 ВНАХД 1246 / 2020 И. Г. Б. И. Г. Б. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 18.12.2020 10:10  
63 ВНАХД 1137 / 2020 И. С. П.   ЦВЕТА ЖИВКОВА ПОПОВА 18.12.2020 10:15  
64 ВНОХД 820 / 2020 П. С. Б. М. Г. Т. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГАГАШЕВ 18.12.2020 10:30  
65 ВНАХД 1247 / 2020 Ш. М. М.   КРАСЕН ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ 18.12.2020 10:30  
66 ВНЧХД 1209 / 2019 Г. Н. Ф., И. А. Б.   ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДУРЛИЕВ 18.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 3 ЕТ.2
67 НОХД 1124 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И. Д. М. СТАНИМИРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 21.12.2020 11:00  
68 НОХД 823 / 2019 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Ф. Ш. Х. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 23.12.2020 10:00  
69 ЧНД 1181 / 2020 ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ БУРГАС П. П. С. СВЕТЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ 29.12.2020 10:00  

2. Граждански дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Насрочване на делото Зала
1 Въззивно гражданско дело 2524 / 2020 ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Б. К. К. РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕМЕЛКОВА 1.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
2 Въззивно гражданско дело 2566 / 2020 ЕЛКА ЕООД ЕЛМА М ГРУП АД ТАНЯ ТАШКОВА РУСЕВА-МАРКОВА 1.12.2020 9:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
3 Въззивно гражданско дело 2585 / 2020 Г. А. Й. ПОРТ РЕЙЛ ЕООД ТАНЯ ТАШКОВА РУСЕВА-МАРКОВА 1.12.2020 9:50 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
4 Гражданско дело 1897 / 2020 И. А. С. Г. Ж. Ч. ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА КЪРПИЧЕВА ЦИНЦАРСКА 1.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
5 Въззивно гражданско дело 2593 / 2020 АЛЕКСИЕВ 73 ЕООД СТИИЛ КОНСУЛТ ЕООД ТАНЯ ТАШКОВА РУСЕВА-МАРКОВА 1.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
6 Гражданско дело 1015 / 2020 Т. Б. Н. МЕСЕМБРИЯ РИЗОРТ ООД ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА КЪРПИЧЕВА ЦИНЦАРСКА 1.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
7 Въззивно гражданско дело 2579 / 2020 И. Б. С. ОБЩИНА БУРГАС РОСЕН ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ 1.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
8 Въззивно гражданско дело 2617 / 2020 ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД, АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ БУРГАС, ПСТ ГРУП ЕАД КРЕМЕНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА 1.12.2020 14:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
9 Гражданско дело 1067 / 2020 Т. Е. К. МЕСЕМБРИЯ РИЗОРТ ООД ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА ДИНКОВА ЩЕРЕВА 1.12.2020 14:30  
10 Въззивно гражданско дело 2044 / 2020 С. Н. П., Н. С. П. С. С. П. Йорданка Георгиева Майска 1.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
11 Въззивно гражданско дело 2649 / 2020 ДУАНРА ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖК СЪН СИТИ 2 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЙСКА 1.12.2020 14:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
12 Въззивно гражданско дело 2529 / 2020 ЖЕГА ДДВ ООД И. П. И. ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЙСКА 1.12.2020 14:50 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
13 Въззивно гражданско дело 2531 / 2020 Г. Е. Г., Л. С. А., В. Е. В., Е. А. Т., Я. А. Т., К. Е. Н., И. Ю. С., А. Л. Н., В. . Б., Л. П. К., В. Н. В., Е. А. В., Т. Б. Т., Е. В. Ю., Н. С. Н., О. А. У., В. Г. В., О. В. В., Е. В. В. Д. К. К., В. С. Н. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАСТАНЧЕВА 2.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
14 Гражданско дело 2023 / 2020 Н. Д. П., Ф. Д. Ф. М. Н. С. Мариела Атанасова Иванова 2.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
15 Въззивно гражданско дело 2528 / 2020 Д. Т. Е. ЕС УЛ. ПИРОТСКА 28 ГР.БУРГАС МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАСТАНЧЕВА 2.12.2020 10:10 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
16 Гражданско дело 2284 / 2020 Е. Е. Л.   ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 2.12.2020 13:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
17 Гражданско дело 1525 / 2019 Е. С. Е., В. С. Ф., П. Д. Т. Ю. А. Г. РАДОСТИНА КОСТОВА КАЛИМАНОВА 2.12.2020 14:30  
18 Гражданско дело 89 / 2013 И. В. Д., Е. К. Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МБАЛ БУРГАС АД ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 3.12.2020 10:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
19 Гражданско дело 1478 / 2020 С. Д. К. М. Й. П., В. М. П. ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 3.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
20 Гражданско дело 1556 / 2019 ОМАКС ЕООД, М. П. С. СТРОЙ А 2000 ЕООД ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ АСПЕКТИ ПЛЮС ООД, КОМОДОРЕ БГ ЕООД, С. А. П. ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 3.12.2020 14:10  
21 Гражданско дело 1491 / 2020 С. А. В., А. П. Г., М. А. В., КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 3.12.2020 14:30  
22 Гражданско дело 167 / 2020 Т. Т. Я. ЗК ЛЕВ ИНС АД ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 4.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
23 Въззивно гражданско дело 1675 / 2020 Т. Ч. Г. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МУРТЕВ 7.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
24 Въззивно гражданско дело 1962 / 2020 ЕС ЖК ЛИВИ ПАРАДАЙС Д. И. А., Е. А. А., П. Л. Ж. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МУРТЕВ 7.12.2020 9:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
25 Въззивно гражданско дело 2348 / 2020 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, С. А. Ч. Н. Х. Х. ГАЛЯ ВАСИЛЕВА БЕЛЕВА 7.12.2020 9:50 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
26 Въззивно гражданско дело 2545 / 2020 ЗД БУЛ ИНС АД М. М. С. ВЯРА ИВАНОВА КАМБУРОВА 7.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
27 Въззивно гражданско дело 2594 / 2020 Я. П. Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МУРТЕВ 7.12.2020 10:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
28 Въззивно гражданско дело 2584 / 2020 И. С. И. ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ ЕООД ВЯРА ИВАНОВА КАМБУРОВА 7.12.2020 10:35 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
29 Въззивно гражданско дело 1019 / 2020 Е. . Ч. Ф. Х. Ч. ГАЛЯ ВАСИЛЕВА БЕЛЕВА 7.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
30 Гражданско дело 980 / 2020 Ф. С. К. В. З. И., Ш. С. К. ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 7.12.2020 13:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
31 Гражданско дело 475 / 2020 КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО П. Г. К., П. Й. К., ПРИЛИВ 2014 ЕООД, ПРИЛИВ 2018 ЕООД ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 7.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
32 Гражданско дело 1931 / 2019 К. А. Г., НОТАРИУС МАРИЕТА ТРОШЕВА ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, НОТАРИУС МАРИЕТА ТРОШЕВА, П. Г. Д. ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 7.12.2020 14:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
33 Въззивно гражданско дело 2630 / 2020 С. В. Ч. Т. К. Я. ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА МИХОВА 7.12.2020 14:05 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
34 Въззивно гражданско дело 2586 / 2020 И. А. С. Ц. И. С. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА 7.12.2020 14:15  
35 Въззивно гражданско дело 2195 / 2020 Ч. С. С. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ Диана Иванова Асеникова Лефтерова 7.12.2020 14:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
36 Въззивно гражданско дело 2573 / 2020 П. К. П. Б. Т. К. ДИАНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА 7.12.2020 14:30  
37 Въззивно гражданско дело 1852 / 2020 И. М. И. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА МИХОВА 7.12.2020 14:40  
38 Въззивно гражданско дело 941 / 2019 Г. Р. Б. Д. К. М., Ф. К. М., Я. К. М. ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА МИХОВА 7.12.2020 15:00  
39 Въззивно гражданско дело 2621 / 2020 А. С. С. ОБЩИНА БУРГАС ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА КРАЛЕВА 8.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
40 Гражданско дело 2040 / 2020 А. С. М., С. Р. С. П. Я. М., Б. П. М., Х. Г. К. Валентина Жекова Кърпичева Цинцарска 8.12.2020 11:00  
41 Въззивно гражданско дело 1972 / 2020 Д. П. Г., А. Д. Г. М. З. Г., З. Г. Г. РОСЕН ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ 8.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
42 Въззивно гражданско дело 2664 / 2020 Х. Й. Х. ОРЕНДА ТУР ЕООД КРЕМЕНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА 8.12.2020 14:10 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
43 Въззивно гражданско дело 2674 / 2020 З. Т. М., А. К. С. И. Д. С., М. Д. Т., Р. Р. И., Н. И. П., М. И. П., М. Н. Б., И. А. Д., А. Д. Д., Б. . Р., С. Г. С., П. В. Б., М. И. С., Н. И. Д., Т. П. С. КРЕМЕНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА 8.12.2020 14:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
44 Въззивно гражданско дело 2526 / 2020 Р. С. П. ЕТ КОРДИН- КРАСИМЕР ЛАЗАРОВ МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАСТАНЧЕВА 9.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
45 Въззивно гражданско дело 2580 / 2020 М. С. В., П. П. В., И. Х. Т., Л. С. Т. С. Д. Д., Р. Д. Д., Е. Р. Г., ОБЩИНА ПРИМОРСКО ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА ВЪРБАНОВА 9.12.2020 10:10 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
46 Въззивно гражданско дело 1823 / 2020 СПОРТЕЛИТ ЕАД Г. С. М. ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА ВЪРБАНОВА 9.12.2020 10:10 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
47 Въззивно гражданско дело 2254 / 2020 ДЖИ ЕНД ДЖИ - 90 ЕООД, ДЕЛТА ГАРД ООД ТХ Русалка Холидейз ЕООД, ХЕЛИО-ТУР-С АД Пламена Костадинова Георгиева Върбанова 9.12.2020 10:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
48 Гражданско дело 2145 / 2020 П. А. К. Р. А. М. Иво Василев Добрев 9.12.2020 14:10  
49 Гражданско дело 1973 / 2020 Е. С. Д., Д. А. Р. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 9.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
50 Въззивно гражданско дело 2676 / 2020 ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32890 БУРГАС И. Т. А. ТАНЯ ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА 10.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
51 Въззивно гражданско дело 2721 / 2020 МОДУЛ ЕООД С. Т. К. ТАНЯ ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА 10.12.2020 10:50  
52 Въззивно гражданско дело 2709 / 2020 ГД ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Г. Н. Г. ТАНЯ ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА 10.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
53 Гражданско дело 2098 / 2014 ВЙНС 78 ЕООД ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 10.12.2020 11:20  
54 Гражданско дело 366 / 2018 КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Ч. А. И., К. Ч. И., НИКО 2003 ЕООД, ЛИБРОН ЕООД ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 10.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
55 Гражданско дело 1042 / 2020 М. Р. Х. ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 11.12.2020 9:00  
56 Гражданско дело 1736 / 2020 З. Д. П. З. П. П. ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 11.12.2020 10:35 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
57 Въззивно гражданско дело 304 / 2019 ОБЩИНА ПРИМОРСКО ГРАДОУСТРОЙСТВО ГЛАВПРОЕКТ ООД АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МУРТЕВ 14.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
58 Въззивно гражданско дело 2605 / 2020 Т. Б. Т. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ГАЛЯ ВАСИЛЕВА БЕЛЕВА 14.12.2020 9:45 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
59 Въззивно гражданско дело 2595 / 2020 ВОДОКАНАЛСТРОЙ ООД ВОДОКАНАЛСТРОЙ ДИМИТЪР КОСТОВ ЕООД АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МУРТЕВ 14.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
60 Въззивно гражданско дело 2406 / 2020 ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Я. Д. Е. ГАЛЯ ВАСИЛЕВА БЕЛЕВА 14.12.2020 10:15 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
61 Въззивно гражданско дело 2635 / 2020 Б. Й. Н. В. П. Н. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МУРТЕВ 14.12.2020 10:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
62 Въззивно гражданско дело 2267 / 2020 МАКСТОН ГРУП ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Александър Димитров Муртев 14.12.2020 10:45 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
63 Гражданско дело 1081 / 2019 КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Р. С. М., Я. М. С. И. С. Х., А. С. Х. АНТОАНЕТА ДРАГАНОВА АНДОНОВА 14.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
64 Въззивно гражданско дело 2692 / 2020 А. В. Д. Д. С. Д. ВЯРА ИВАНОВА КАМБУРОВА 14.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
65 Въззивно гражданско дело 2458 / 2020 Е. А. Й., Д. А. Й., К. А. К., М. Н. М. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ГАЛЯ ВАСИЛЕВА БЕЛЕВА 14.12.2020 11:15 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
66 Гражданско дело 1646 / 2020 Е. Н. Г. Т. С. П., Р. С. П., А. С. К. ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 14.12.2020 13:00  
67 Гражданско дело 861 / 2020 Й. Д. Д. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД, ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 14.12.2020 13:00  
68 Въззивно гражданско дело 2626 / 2020 Р. И. Н. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИАНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА 14.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
69 Въззивно гражданско дело 2636 / 2020 ДРАЙВЪРС УИСДЪМ ЕООД ЗАД АРМЕЕЦ АД ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА МИХОВА 14.12.2020 13:45 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
70 Въззивно гражданско дело 2681 / 2020 Д. Ф. Х. Ф. И. Ш. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА 14.12.2020 13:45  
71 Гражданско дело 1958 / 2020 С. В. М. А. П. П. ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 14.12.2020 14:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
72 Въззивно гражданско дело 2678 / 2020 И. Е. Ч. ДАНС СОФИЯ ДИАНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА 14.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
73 Въззивно гражданско дело 2211 / 2020 Д. В. М. М. А. М. Диана Иванова Асеникова Лефтерова 14.12.2020 14:45 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
74 Въззивно гражданско дело 1796 / 2019 М. М. И., Д. Г. В., К. Й. Х., К. Й. Т., М. К. Й., Х. Г. Д., Й. Т. Х., Т. Д. Д., Т. Г. Б., М. Г. Х., В. Д. Д., С. Г. А. Х. М. М., А. Д. С. ДИАНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА 14.12.2020 15:00  
75 Въззивно гражданско дело 1758 / 2020 С. С. С., С. М. С., Н. М. С. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА КРАЛЕВА 15.12.2020 9:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
76 Въззивно гражданско дело 2182 / 2020 Б. М. М. В. Л. Л. Таня Ташкова Русева Маркова 15.12.2020 9:50  
77 Въззивно гражданско дело 711 / 2020 Я. Т. К. ПЕТКА ТУРС ООД ТАНЯ ТАШКОВА РУСЕВА-МАРКОВА 15.12.2020 10:00  
78 Въззивно гражданско дело 2268 / 2020 Д. Д. Г. С. Г. Д., А. Х. Д., Г. Х. Д. Таня Ташкова Русева Маркова 15.12.2020 10:10  
79 Въззивно гражданско дело 2511 / 2020 В. И. В., Л. А. Ц. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД КРАСЕН ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ 15.12.2020 10:20  
80 Въззивно гражданско дело 2546 / 2020 Е. М. М. Ф. С. М., Х. С. М. РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕМЕЛКОВА 15.12.2020 10:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
81 Гражданско дело 1333 / 2020 И. В. П., Я. Т. Д. В. П. Г., И. В. В. ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА ДИНКОВА ЩЕРЕВА 15.12.2020 13:15 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
82 Въззивно гражданско дело 2682 / 2020 Е. Щ. Ж. Т. К. Р., Ш. Р. Р. РОСЕН ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ 15.12.2020 13:30  
83 Въззивно гражданско дело 2687 / 2020 М. Х. А. ОБЩИНА РУЕН РОСЕН ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ 15.12.2020 13:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
84 Въззивно гражданско дело 2625 / 2020 Ф. М. Х. Х. Х. Д., А. Х. Д. РОСЕН ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ 15.12.2020 13:50  
85 Въззивно гражданско дело 1695 / 2019 А. К. М., З. К. Б., К. К. М. ТПК КОЛЕКТИВЕН ТРУД КРЕМЕНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА 15.12.2020 14:00  
86 Въззивно гражданско дело 2686 / 2020 М. Ю. Н. Н. Д. Н. КРЕМЕНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА 15.12.2020 14:10  
87 Въззивно гражданско дело 2306 / 2020 САРНО ЕООД АГРОГРИЙН ТРЕЙДИНГ ЕООД ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЙСКА 15.12.2020 14:30  
88 Въззивно гражданско дело 2244 / 2020 Д. Г. Б. ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Йорданка Георгиева Майска 15.12.2020 14:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
89 Въззивно гражданско дело 2598 / 2020 ГАРАНЦИОНЕН ФОНД АД, Г. В. Н. М. А. М. ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЙСКА 15.12.2020 14:50  
90 Гражданско дело 1792 / 2018 Р. Д. Р., К. А. Г., Р. . Р. М. Г. Д., И. М. К. ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА ДИНКОВА ЩЕРЕВА 15.12.2020 15:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
91 Въззивно гражданско дело 2349 / 2020 В. В. Д. ВЪКЕЙШЪН РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА ВЪРБАНОВА 16.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
92 Въззивно гражданско дело 402 / 2020 Г. Я. И., КИД 60 ЕООД ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАСТАНЧЕВА 16.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
93 Гражданско дело 2133 / 2020 Л. Г. К., Г. В. К., В. К. В., П. С. Г., Н. В. К. АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Мариела Атанасова Иванова 16.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
94 Въззивно гражданско дело 2631 / 2020 БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ, Т. М. И. П. П. П. ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА ВЪРБАНОВА 16.12.2020 10:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
95 Въззивно гражданско дело 2679 / 2020 БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ, Н. Я. Г. В. М. Г. ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА ВЪРБАНОВА 16.12.2020 10:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
96 Въззивно гражданско дело 2669 / 2020 БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ Я. В. К. ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА 16.12.2020 10:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
97 Въззивно гражданско дело 2670 / 2020 С. И. И. ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ГР.СОФИЯ ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА 16.12.2020 10:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
98 Гражданско дело 2252 / 2020 В. Г. Й., А. К. Р. В. Г. Ч. Мариела Атанасова Иванова 16.12.2020 11:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
99 Гражданско дело 1923 / 2020 И. С. К.   ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 16.12.2020 13:20 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
100 Гражданско дело 998 / 2017 Р. Т. К. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАДОСТИНА КОСТОВА КАЛИМАНОВА 16.12.2020 13:30  
101 Гражданско дело 1119 / 2020 В. Г. Д. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД РАДОСТИНА КОСТОВА КАЛИМАНОВА 16.12.2020 14:00  
102 Гражданско дело 894 / 2020 А. С. С. А. М. Д., В. С. Д., З. С. С., ОБЩИНА БУРГАС ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 16.12.2020 14:00  
103 Гражданско дело 1568 / 2017 КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Л. . С., А. Ж. С., ФРИЙДЪМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ФРИЙДЪМ ПРОПЪРТИС ЕООД, ФРИЙДЪМ ТРЕЙДИНГ ООД ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 16.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
104 Гражданско дело 381 / 2019 В. Г. Я., В. С. В., М. Ж. Б. С. Р. С., Р. С. С., С. И. Р., Б. Г. Ч., И. Р. И. СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 13:40 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
105 Гражданско дело 1829 / 2018 КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Р. В. К. ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 18.12.2020 9:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
106 Гражданско дело 1031 / 2019 Т. В. Б. И. В. Б. ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА ДИНКОВА ЩЕРЕВА 18.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
107 Гражданско дело 1765 / 2020 Т. А. П. П. Б. П., Д. Х. Ж., Я. Р. Ж., Т. М. Т. ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 21.12.2020 13:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
108 Въззивно гражданско дело 2711 / 2020 ГД ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ П. К. М. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА 21.12.2020 14:15 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
109 Въззивно гражданско дело 2723 / 2020 К. В. З. Д. И. Г. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА 21.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
110 Въззивно гражданско дело 2660 / 2020 БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Я. В. К. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА 21.12.2020 14:45 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
111 Въззивно гражданско дело 1844 / 2019 ЮЛИЯ 2003 ЕООД ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН АД ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА МИХОВА 21.12.2020 15:00  
112 Въззивно гражданско дело 462 / 2019 БАЛКАНСПЕД ЕООД МЕРЦЕДЕС СЪРВИС КАРД ГМБХ И КО КГ ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА КРАЛЕВА 21.12.2020 15:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15

3. Търговски дела

Графикът е предварителен. Изготвя се на първо число от месеца.

 

Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Насрочване на делото Зала
1 Търговско дело 640 / 2019 ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА КЪРПИЧЕВА ЦИНЦАРСКА 1.12.2020 10:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
2 Търговско дело 288 / 2020 ИНВЕСТСТРОЙ БИЛДИНГ ЕООД, ГРИЙН ЛАЙТ ПРОПЪРТИС ЕООД АЙ ХОТЕЛ ЕАД ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА КЪРПИЧЕВА ЦИНЦАРСКА 1.12.2020 11:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
3 Търговско дело 429 / 2019 ТРАКИЯ ЕООД ВИВА СТРОЙ 124 ЕООД РАДОСТИНА КОСТОВА КАЛИМАНОВА 2.12.2020 13:30  
4 Търговско дело 317 / 2020 АТРАКТ АЛФАГРУП ООД   Иво Василев Добрев 2.12.2020 13:30  
5 Търговско дело 55 / 2020 ПЕТРОЛ АД ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Н. А. Г. РАДОСТИНА КОСТОВА КАЛИМАНОВА 2.12.2020 14:00  
6 Търговско дело 302 / 2020 Х. Т. А. БИЛДКОМ СОФИЯ ЕООД ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 2.12.2020 14:15  
7 Търговско дело 96 / 2020 АГРОКУЛТУРА ЕООД ТРАВЪЛ ИН БГ ЕООД РАДОСТИНА КОСТОВА КАЛИМАНОВА 2.12.2020 15:00  
8 Търговско дело 339 / 2019 УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 3.12.2020 11:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
9 Търговско дело 358 / 2019 СТИМЕКС ЕООД, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СГ СТРОЙ ИНВЕСТМЪН ООД ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 3.12.2020 13:10  
10 Търговско дело 173 / 2020 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД МАКСКОМ ИНВЕСТ ЕООД, МАКСКОМ КЕЙБЪЛ ЕООД, Н. Г. Р. ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 3.12.2020 13:30  
11 Търговско дело 538 / 2019 Р. Н. Х. ЗД БУЛ ИНС АД ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 3.12.2020 13:50 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
12 Търговско дело 320 / 2020 Окръжна прокуратура - Бургас ТЕДИВА БУРГАС ЕООД Диляна Николова Йорданова 4.12.2020 9:15  
13 Търговско дело 568 / 2019 С. Д. А. ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 4.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
14 Търговско дело 578 / 2019 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД М. Т. А., Т. П. А., Д. Г. А. ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 4.12.2020 10:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
15 Търговско дело 589 / 2019 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД М. Т. А., Т. П. А., Д. Г. А., М. Т. Г. ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 4.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
16 Търговско дело 590 / 2019 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД М. Т. А., Т. П. А., Д. Г. А. ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 4.12.2020 11:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
17 Търговско дело 290 / 2020 МАРС ДОМ ООД ЕВРОГРУП 99 ООД ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 7.12.2020 13:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
18 Търговско дело 499 / 2019 ЕС 111 ЕООД, В. Л. Б. КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 7.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
19 Търговско дело 357 / 2020 ИНВЕСТБАНК АД ЮЖНО ВИНО АД Дарина Ангелова Костова 7.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
20 Търговско дело 169 / 2019 Г. Щ. Х., БИОСЕТ КОМЕРС ЕООД БУРГАС 2010 АД, БИОСЕТ КОМЕРС ЕООД ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА КЪРПИЧЕВА ЦИНЦАРСКА 8.12.2020 10:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
21 Търговско дело 626 / 2019 В. В. Ф., Е. В. Х., А. В. С. КЕНИК ООД МАРИЕЛА АНАСТАСОВА ИВАНОВА 9.12.2020 10:00  
22 Търговско дело мар.20 В. Г. М., И. В. В. ЗД БУЛ ИНС АД ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 9.12.2020 14:00  
23 Търговско дело 509 / 2019 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, ВИГО ГРУП ООД, КРИСТИ 2002 ЕООД ГРАТО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 9.12.2020 15:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
24 Търговско дело 611 / 2019 ПРОФИТ ИКОНОМИКС ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 10.12.2020 10:30  
25 Търговско дело 197 / 2020 БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЕООД ЛИАМ ГОДФРИ ООД ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 10.12.2020 10:45  
26 Търговско дело 177 / 2020 ОРЛОЕВБИЛД ООД Л. К. Е. ИВАН АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ 10.12.2020 11:30  
27 Търговско дело 618 / 2019 БПИ АД ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Н. А. Г., ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 10.12.2020 13:50  
28 Търговско дело 577 / 2019 АКЗ БУРГАС ЕООД ПРОМСТРОЙ ООД, ПЕЩЕРОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ ООД, ТСМ 3 ООД, КЗУ БУРГАС ЕООД, ХИМСТРОЙ БУРГАС ООД ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 10.12.2020 14:10 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
29 Търговско дело 183 / 2020 ПЪРВА ИНВЕНСТИЦИОННА БАНКА АД И. Ц. Й. ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 11.12.2020 10:15 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
30 Търговско дело 87 / 2020 ПЪТ 2004 ООД   ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 11.12.2020 10:25  
31 Търговско дело 325 / 2019 ПЪРВА ИНВЕНСТИЦИОННА БАНКА АД А И Л КОРПОРАЦИЯ ООД, ВИГО БИЙЧ ЕООД, И. Ц. Й. АНТОАНЕТА ДРАГАНОВА АНДОНОВА 11.12.2020 11:00  
32 Търговско дело 435 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС КИП 03 ЕООД ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 14.12.2020 13:00  
33 Търговско дело юни.20 Д. В. Б., НИКАН ЛАЙН ООД ТРАНС СИТИ АД, ОБЩИНСКА БАНКА АД, НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД, БЕ ГЕ ФАЙНАНС ООД ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 14.12.2020 13:30  
34 Търговско дело 295 / 2018 Г. Х. И., А. Р. А. ЦАМ БАЛКАН ИНВЕСТ ООД ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА ДИНКОВА ЩЕРЕВА 15.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
35 Търговско дело 74 / 2020 В. С. С., СИНЕМОРЕЦ СЪНРАЙЗ ООД ДЕДИКЕЙТИД ПРОПЪРТИ ГРУП ООД ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА ДИНКОВА ЩЕРЕВА 15.12.2020 14:15  
36 Търговско дело 40 / 2020 В. К. К. ФЮЧЪР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА ДИНКОВА ЩЕРЕВА 15.12.2020 16:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
37 Търговско дело 398 / 2019 ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД МАЯМИ ЕООД, П. Р. П., В. И. И., ВИП-74 ООД ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 16.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
38 Търговско дело 639 / 2019 ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ БСУ ЕАД РАДОСТИНА КОСТОВА КАЛИМАНОВА 16.12.2020 14:30  
39 Търговско дело 670 / 2019 О К ГРУП 28 ЕООД Х. И. Х., С. Х. Х., П. А. Х. ИВО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ 16.12.2020 15:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 15
40 Търговско дело 632 / 2019 К. С. К. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД, С. М. А. СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 13:30  
41 Търговско дело 90 / 2020 РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД Г. Й. И., ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЦЕРКОВСКИ ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 17.12.2020 13:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
42 Търговско дело 582 / 2017 А. С. С. УРАЛ ИМОТИ ЕООД, ЛЕВ 2009 ЕООД СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 13:50  
43 Търговско дело 649 / 2019 М. Х. Т. Д. А. М. СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 14:10  
44 Търговско дело 455 / 2019 М. С. Г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 14:25  
45 Търговско дело 402 / 2019 ОБЩИНА КАМЕНО ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД ЯНКО НОВАКОВ НОВАКОВ 17.12.2020 14:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
46 Търговско дело 16 / 2020 А. Н. Ж., Т. Г. Ж. ЗК ЛЕВ ИНС АД СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 14:35  
47 Търговско дело 633 / 2019 А. М. П., М. Г. П., К. М. П., БАНКА ДСК ЕАД ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 14:45  
48 Търговско дело 450 / 2018 СВЕТИ ЙОАН РИЗОРТ ЕООД Г. Б. П., Б. Н. В. СИМЕОН СИМЕОНОВ МИХОВ 17.12.2020 15:00  
49 Търговско дело 145 / 2019 Д. И. Д. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 18.12.2020 10:45 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
50 Търговско дело 173 / 2019 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Е. В. Л. ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 18.12.2020 11:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
51 Търговско дело 695 / 2019 СИЙ РЕЗИДЪНС, И. Т. Л. ТОТЕМ 1 ООД ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 18.12.2020 11:30 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
52 Търговско дело 266 / 2010 ИНВЕСТМЪНТ СП КЛУБ АД, СОАЛДО ООД, СОАЛДО ГРУП АД, Р. Н. Н. БИЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ АД ДИЛЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 18.12.2020 11:45 СЪДЕБНА ЗАЛА 6
53 Търговско дело 515 / 2019 ГАРДЪН БИЙЧ ООД БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЕООД ДАРИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА 21.12.2020 13:00 СЪДЕБНА ЗАЛА 6

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация