C C C C A+ A A- X

Съобщение

ВАЖНО!!!

Считано от 02.10.2023 г. ще бъдат активни нови банкови сметки, по които ще се внасят дължими суми по дела на Окръжен съд – Бургас:
СЪДЕБНИ ТАКСИ: BG80UBBS81553120064415
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: BG93UBBS81553320064407
Обслужваща банка: „Обединена българска банка“ АД


Заповед на Председателя на Окръжен съд - Бургас относно съдебната ваканция


 

В памет на съдия Николай Гемеджиев

Окръжен съд - Бургас изразява съболезнования за загубата на районния съдия Николай Гемеджиев!

Поклон пред паметта му!


 • ВАЖНО! 18.10.2021 г.  Относно изпит за придобиване на юридическа правоспособност
  ВАЖНО! ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС УКАЗВА на посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК правни субекти с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа, или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

 • ВАЖНО! 10.06.2021 г.  Заповед № 537 - 07.06.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Бургас относно превенция и ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19)
 • ВАЖНО! 04.06.2021 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, актуализирани към 01.06.2021 г.
 • ВАЖНО! 11.01.2020 г. Уведомление до всички заинтересовани - Окръжен съд Бургас е включен в Системата за сигурно електронно връчване
 • ВАЖНО! 16.12.2020 г. Съобщение относно внасяне на такси
 • ВАЖНО! 16.12.2020 г. Съобщение относно връчване на призовки и съобщения
 • ВАЖНО! 12.11.2020 г. Заповед №1116 от 10.11.2020 г.  на Председателя на ОС-Бургас. Вътрешни правила ОС Бургас - превенция инфекциозни заболявания.
 • ВАЖНО! 03.07.2020 г. Съгласно Заповед №712 от 03.07.2020 г.  на Председателя на ОС- Бургас на 22 юли 2020 г. от 10.00 часа в съдебна зала №2, етаж 1 на Съдебната палата ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на съдиите от Окръжен съд-Бургас и съдебните заседатели, избрани от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд-Бургас, за предстоящ мандат 22.07.2020 г.- 22.07.2024 г.,  за ПОЛАГАНЕ  НА  КЛЕТВА  и  подписване на клетвен лист.
 • ВАЖНО! 23.06.2020 г. Заповед №666 от 23.06.2020 г. на Председателя на ОС-Бургас
 • ВАЖНО! 15.06.2020 г. Заповед №642 от 15.06.2020 г. на Председателя на ОС-Бургас
 • ВАЖНО! 20.05.2020 г. Заповед №572 от 20.05.2020 г на Председателя на ОС-Бургас
 • ВАЖНО! 13.05.2020 г. ЗАПОВЕД № 563-13.05.2020 г. на Председателя на ОС-Бургас
 • ВАЖНО! 13.05.2020 г. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания се извършва само по банков път.
 • ВАЖНО! Заповед №524-04.05.2020 г. относно актуализиране на заповед №401/09.04.2020 на Председателя на ОС-Бургас
 • ВАЖНО! Заповед №487-24.04.2020 г. относно актуализиране на заповеди 297, 306 и 317 на Председателя на ОС-Бургас
 • ВАЖНО! Заповед № 401/09.04.2020 относно изменения във връзка с продължаване на извънредното положение
 • ВАЖНО! Заповед № 318/27.03.2020 относно разглеждане на ЧНД чрез видеоконферента връзка
 • ВАЖНО! Заповед № 317/26.03.2020 Допълнение към Заповеди №297 и 306/2020
 • ВАЖНО! Заповед №297-16.03.2020 г. ,Заповед № 300-16.03.2020 г. , Заповед №299-16.03.2020 г. и Заповед №306-17.03.2020 г. на Председателя на ОС-Бургас, относно мерки срещу разпостранението на коронавирус, след обявеното от НС на РБългария извънредно положение.
 • ВАЖНО! 16.03.2020 г. Публикувано е съобщение до стажант-юристи.

  ВАЖНО! 04.03.2020 г. Заявления за получаване на достъп по конкретно дело в ЕПЕП НЕ МОЖЕ да бъде подавано по електронната поща на съда, освен ако не е подписано с електронен подпис на заявителя.
  Подписани заявления се приемат в деловодствата на съда или изпратени чрез пощенски оператор или куриер.
 • ВАЖНО! 07.02.2020 г. Публикувано е съобщение относно нови електронни пощенски адреси, които ще бъдат използвани считано от 12.02.2020 г.
 • ВАЖНО! Публикувана е анкета "ДОВЕРИЕ В РАБОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС" от Административен ръководител - Председател на Окръжен съд- Бургас. Допитването е анонимно.
 • ВАЖНО! Призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468.
 • ВАЖНО! Публикуван е Наръчник на съдебния заседател.

ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" И "ПРИЗОВКАР"

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация