C C C C A+ A A- X

Деловодства

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА І ИНСТАНЦИЯ

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато
СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – І ИНСТАНЦИЯ”
 
Служба “Граждански дела – І инстанция” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 128 и 129 в Съдебната палата, телефон 056 879 437, e-mail: gd-1@burgas-os.justice.bg
В отделението се обработват всички молби и жалби по дела от гражданскоправен характер - І инстанция.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура /.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато
СЛУЖБА „ТЪРГОВСКИ ДЕЛА”
 
Служба “Търговски дела” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 101 в Съдебната палата, телефон 056 879 436, e-mail: td@burgas-os.justice.bg
В отделението се обработват търговски дела – І инстанция, по всички молби и жалби по търговски дела.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура /.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

За справки по дела на съдия Динкова, съдия Михов и съдия Мутафчиев - тел. 056 879 441.

Д. Качикова

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, етаж 1, стая 101

879-436

ДЕЛА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “Несъстоятелност” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 127 в Съдебната палата, телефон 056 879 421. В отделението се обработват всички молби и жалби от дела по несъстоятелност. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

Тони Никова

завеждащ служба

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101

056 879 421

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ІI ИНСТАНЦИЯ

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “ Граждански дела – ІІ инстанция” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 126 в Съдебната палата, телефон 056879 442, e-mail: gd-2@burgas-os.justice.bg

В отделението се обработват граждански дела – ІІ инстанция, образувани по жалби срещу съдебни актове на районните съдилища и частни дела. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

Е. Николова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 126, 1 етаж, по стълбите вдясно

879-442

ВЯРА КАМБУРОВА

Зам.председател

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

judge@os-burgas.org

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “Наказателни дела” се намира на ет.2 / над партер /, стая № 48A в Съдебната палата, телефон 056879 438, e-mail: nd@burgas-os.justice.bg

В отделението се обработват наказателни дела от общ характер наказателни дела от частен характер, частни наказателни дела, административно-наказателни дела. Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда, както и пореден описен номер на образуване се извършва от съответните компютърни оператори, изпълняващи деловодни функции в служба „Регистратура”. Изключение от това правило са единствено и само делата, по които се определя мярка за неотклонение по НПК, както и получените в Окръжен съд – Бургас Европейски заповеди за арест, КОИТО СЕ ВХОДИРАТ ДИРЕКТНО В „ ДОСЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО” , която се намира на ет.1 / над партер /, стая № 134, телефон 056 879 438. В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в наказателно деловодство, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ ще се извършва от съответния компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции.

Ц. Георгиева

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стаи 5 и 6, 2 етаж, по стълбите вляво

879-438

ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

Зам.председател

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101

judge@os-burgas.org

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

Н. Стоянова

Завеждащ служба

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 48А етаж 2, по стълбите вляво

879-438

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

В отделението се обработват заявления за регистрация и вписване на промени в обстоятелствата на: - юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), - местните поделения на вероизповеданието, - адвокатските дружества, - жилищно строителните кооперации. Поддържа търговските регистри за гореизброените, издава удостоверения за актуалното им състояние и предоставя информация за фирмените им дела. Предоставя информация и копия на документи, по искане на граждани, адвокати и държавни институции, по фирмените дела и архивните фирмени дела. Указва и дава разяснения за оставените без движение фирмени дела. Обработва искания за издаване на служебни удостоверения за пререгистрация на търговските дружества и кооперации. Предоставя информация за заличени, непререгистрирани и пререгистрирани еднолични търговци и търговски дружества.

В. Младенова

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Стая 51, 2 етаж, по стълбите вляво

879-441

АРХИВ

Работно време

  • Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

Служба “ Архив” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 133 в Съдебната палата, телефон 056 879 435. Служба ”Архив „осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи. В отделението се извършват всички видове справки по предадените дела, книги и документи. Деловодителите от отделението отговарят за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата. Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват в Окръжен съд-Бургас – 10 години.

В. Йорданова

8000, гр. Бургас ул. Александровска № 101, етаж 1, стая 133

879435

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация