C C C C A+ A A- X

Център за медиация

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ към Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас

Работно време

  • от 9.00 до 17.00 часа всеки делничен ден

Телефон за информация и контакти с Центъра: 0889208923 Ако желаете, може да изпратите запитване и по електронна поща на адрес: mediation@burgas-rs.justice.bg

Силвана Бодурова - Служба "Архив"

за дела на Районен съд - Бургас

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Етаж 3 стая № 30

056 878 856

Соня Игнатова - "Пресофис"

за дела на Окръжен съд - Бургас

8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 101, Етаж 1 стая № 105

056 879 453

МЕДИАТОРИ

Маргарита Владимирова Бакалова

медиатор

Образование: Висше икономическо. Педагогика. Квалификация: Мениджър в туризма; Старши учител по икономически дисциплини Професионален опит: 33 г. 10 г. „Личен състав“ в Градска поликлиника „Меден рудник“- Бургас; 23 г. – преподавател по икономически дисциплини в Професионална търговска гимназия – Бургас; Оценител на недвижими имоти и съдебно-икономически експертизи.

Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация. Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове и др.

адв. Мариана Стефанова Трифонова

медиатор

Образование: висше юридическо и висше икономическо, Квалификация: гражданско и административно право. Професионален опит: 19 години и 6 месеца юридически стаж като адвокат, с опит в гражданското, административно право и процес, изпълнителен процес.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, семейни, вещни, трудови, потребителски спорове и др.

Андрея Петков Шивачев

медиатор

Образование: висше юридическо Квалификация: юрист Професионален опит: 28 г. юридически стаж; Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на наказателното и семейното право.

Допълнителна квалификация: Участвал и организирал семинари за личностно развитие и взаимоотношения към фондация „Същност“ – София с водещ фасилитатор д-р Менис Юсри –Великобритания. Област, в която предлагам услуги по медиация: семейни спорове, наказателно право, спорове при непозволено увреждане и др.

Биляна Димова Вътева

медиатор

Образование: Висше педагогическо и икономическо; Квалификация: учител, Магистър по стопанско управление – „управление на европейски проекти”. Професионален опит: 7 години като начален учител в ОУ „Васил Априлов” – Бургас и от 3 години директор на ЧНУ „Д-р Мария Монтесори” – Бургас.

Допълнителна квалификация: Владеене на английски и испански език. Област, в която предлагам услуги по медиация: Училищни, граждански, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове и др.

Всеволод Владиславович Никонов

медиатор

Образование: Висше икономическо. Професионален опит: Управление на проекти, експлоатация на инженерни системи, социални дейности. Допълнителна квалификация: Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация:граждански, търговски, застрахователни, вещни, потребителски спорове, уреждане на спорове в областта на етажна собственост, мултинационални общности, в българо-руска среда, арбитражни дела, изпълнителни производства.

Десислава Николова Николова

медиатор

Образование: Висше юридическо – Магистър, специалност „Право“. Квалификация: Юрист с познания и практика в областта на гражданското право и процес, трудово, търговско и облигационно право, административно право и процес, авиация, летища и летищни дейности.

Сертификат от ПАМБ за преминало обучение с теоретична подготовка и практическа част по семейна, търговска и потребителска медиация. Чужди езици: Френски, английски език и руски език. Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни и др. спорове.

Димитринка Маринчева Желязкова

медиатор

Образование: Магистър „Социална психология”. Професионален опит: 11 г. Квалификация: Магистър "Социална психология"; Професионален опит: Практикуващ психолог: частна практика – психологически консултации за деца и възрастни; детско-родителски, семейни отношения.

Допълнителна квалификация: Сертификация за работа с: Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и коморбидните състояния; Рейтинг скала за оценка на детското развитие; PSI-4 Индекс на родителския стрес; DAF – оценка на агресията при деца и юноши; „Работа по случаи за превенция и интервенция на родителско отчуждение – PAS синдром”. Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейна медиация.

Димитър Петров Кирилов

медиатор

Образование: Средно специално. Квалификация: Професионален опит: 25 г. стаж;контрол спазване на законите на свободна практика, с опит в сферата на гражданско и административно право,възстановяване на порт фолио. Разрешение на конфликти.

Допълнителна квалификация: Специализация по финансови конфликти; Владеене на руски език Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Добрина Илиева Костадинова

медиатор

Образование: Висше юридическо Квалификация: Медиатор №20230117001, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Професионален опит: 25 г. юридически стаж; Адвокат с опит в сферата на семейното, облигационното, вещното, наследственото и наказателното право;

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, облигационни, вещни, наследствени, потребителски и други спорове.

Добринка Минкова Аврамова

медиатор

Образование: Висше Квалификация: Психология Професионален опит: петнадесет години в областта на архитектурата и строителството; дванадесет години в областта на наказателното право.

Допълнителна квалификация: управление на проекти по европейски програми – завършен курс 2008 г. към УНСС Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, семейни, потребителски спорове.

Елена Георгиева Ставрева

медиатор

Образование: Висше юридическо. Икономически техникум. Квалификация: Юрист; Икономист-счетоводител. Професионален опит в областта на търговското, облигационното, вещното, семейното, наследственото и административното право, граждански и административен процес, изпълнително право.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Елена Маринова Петкова

медиатор

Образование: „Международни отношения“ - висше икономическо – УНСС; МА „Психология на социалните дейности“ – ПУ „Паисий Хилендарски“; „Международни отношения - право на ЕС“ - СУ „Св.Климент Охридски“ – магистър по право на ЕС.

Специализация по търговска и семейна медиация – ПАМБ. Международна лятна школа по преговори, комуникация и медиация - ПАМБ. Област, в която предлагам услуги по медиация: търговска и семейна медиация; уреждане на трудови,

Живко Иванов Панайотов

медиатор

Образование:Висше Квалификация:доктор по управление, обучител на медиатори Професионален опит: 14год.опит в медиацията с над 250 разрешени казуса. Медиатор №20070314001 в Единния регистър на медиаторите към МП

Област, в която предлагам услуги по медиация: бизнес спорове,трудови спорове, социални спорове,семейни междуличностни спорове

Жулиета Димова Иванова

медиатор

Образование: Висше, Квалификация: Магистър по право. Професионален опит: Медиатор регистриран в единен регистър на медиаторите към МП. Член в Управителният съвет на Сдружение Граждани за Поморие. Допълнителна квалификация: Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Специализация по търговска, семейна, гражданска медиация.

Иван Данев Иванов

медиатор

Образование: Завършил с отличие БСУ, квалификационна степен: магистър право. Завършил ВНВТУ “ ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, гр. София. Професионален опит - Медиатор от 07. 05 .2009 година, вписан под №20090507001 в ЕРМ при Министерство на Правосъдието, работил в МВР, работил в сферата на частния бизнес, понастоящем работи като адвокат на свободна практика. Допълнителна квалификация: Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, право на ЕС, медицинско право и др.

Иванка Маринова Кирязова

медиатор

Образование: висше юридическо, Квалификация: юрист. Професионален опит: юрисконсулт от 1994г. до 1999г.; адвокат на свободна практика от 1999г., с опит в сферата на семейното право, като част от гражданско право, облигационно и вещно право, международно частно право.

Област, в която предлагам услуги по медиация: семейни спорове, родителски права, граждански, търговски, вещни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане, проблеми на етажна собственост и др., спорове с международен елемент.

инж. Велико Николов Киселичков

медиатор

Образование: Инженер по електроника. Квалификация: Бизнес консултант.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейни спорове; Спорове между наследници; Спорове за недвижими имоти; Търговски спорове; Потребителски спорове.

Катя Михова Маринова

медиатор

Образование: висше юридическо, Квалификация: медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите под № 20100810005.

Професионален опит: 16г. 2 м. юридически стаж като адвокат. Област, в която предлагам услуги по медиация: гражданско, търговско, семейно право и др.

Костадинка Георгиева-Кръстева

медиатор

Образование: висше юридическо. Професионален опит: 9г.и 4м. юридически стаж; Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското право. Допълнителна квалификация: Специализация по семейна медиация.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански спорове - семейни, имотни, междусъседски, наемни, битови, непозволено увреждане; трудови спорове.

Кристина Младенова Демирева

медиатор

Образование: висше Квалификация: юрист. Сертификат за обучение по семейна, търговска и потребителска медиация Сертификат за участие в Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС 2018 г. на Професионална асоциация на медиаторите в България. Сертификат за участие в обучението „Преговори и решаване на спорове: основни стратегии и умения” с лектор проф. Джордж Зайдел от Професионална асоциация на медиаторите в България.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни, потребителски и др. спорове.

Лалка Божилова Манева

медиатор

Образование: Висше юридическо Квалификация: Юрист Професионален опит: 18 години юридически стаж в областта на вещното и наследственото право. Допълнителна квалификация: Медиатор, вписан под № 20210611002 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Специализации: - Семейна медиация – Удостоверение № 54/04.07.2021 г. – Сдружение „Споразумения; - Бизнес медиация – Удостоверение № 42/05.12.2021 г. – Сдружение „Споразумения“

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, семейни, вещни, наследствени, трудови и други спорове.

Мая Николаева Сариева

медиатор

Образование: Висше икономическо - Магистър-специалност „Счетоводство и контрол” Квалификация: Стопанска диагностика, Управленско счетоводство, Данъчно право, Управление на местните финанси, Финансов контрол и одиторски стандарти, НСФОМСП. Професионален опит: Експерт по трудово-правни и социално-осигурителни въпроси. Колективни трудови договори, казуси по Кодекса на труда. Данъчно облагане и счетоводна отчетност.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове.

Мила Николова Попова

медиатор

Образование: Висше юридическо, Квалификация: 19 години юридически стаж, Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското и търговското право. Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация, владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация:граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Милена Янева Тодорова

медиатор

Образование: Висше, психолог Квалификация: Медиатор №20200911003, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Професионален опит: 23 г. стаж като психолог; Позитивен психотерапевт на частна практика.

Допълнителна квалификация: Обучител по различни проекти и програми за педагози, служители и родители. Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейна медиация; Бизнес медиация.

Нелия Иванова Близнакова

медиатор

Образование: Право, Юридическо; Средно техническо – архитектура и строителство. Професионален опит: Специализация по търговска медиация; Владеене на руски и английски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Николай Атанасов Тотев

медиатор

Образование: Висше. ТУ София – инженер по автоматика ИУ Варна – мениджмънт и стопански бизнес. Квалификация: Open University London – The Professional Certificate in Management. Консултантска дейност и бизнес планиране. Разработване и управление на евро проекти. Бюджетиране. Валутни пазари и инвестиции. Интегрирани системи за управление по ISO стандарти.

Специализация по търговска медиация. Област, в която предлагам услуги по медиация: търговски спорове, презгранични спорове; семейни спорове, спорове свързани с права на потребители, граждански спорове.

Петя Господинова Колева

медиатор

Образование: Висше юридическо; Завършила Бургаски свободен университет. Професионален опит: 14 г. и 8 м. юридически стаж; Адвокат на свободна практика с опит в сферата на гражданско, административно и наказателно право.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Пешка Христова Чернокожева

медиатор

Образование: Висше юридическо. Професионален опит: над 20 г. юридически стаж Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското и административно право; Медиатор №20060523004 в Единния регистър на медиаторите към МП; Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация; владеене на английски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Пламена Георгиева Гьорчева

медиатор

Образование: Висше юридическо Квалификация: Медиатор №20210622007, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Професионален опит: 18 г. юридически стаж; Адвокат на свободна практика с опит в сферата на гражданско, семейно, търговско, вещно, облигационно, трудово, изпълнително, административно, застрахователно и наказателно право, етажна собственост, потребителски спорове;

Допълнителна квалификация: Владеене на английски език и руски език; Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, търговски, вещни, семейни, наследствени, трудови, облигационни, застрахователни спорове, потребителски спорове, спорове във връзка със закона за управление на етажната собственост, спорове при непозволено увреждане и др.

Росица Велчева Димова

медиатор

Образование: Висше психология Професионален опит: 14 г. и 9 м. – психолог; Психолог, педагогически съветник, кариерен консултант, работа с хора с увреждания. Работа с родители и деца с противообществени прояви. Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация; семейна медиация, училищна медиация.

Област, в която предлага услуги по медиация: граждански, търговски, семейни, трудови, потребителски спорове..

Светлана Георгиева Събева

медиатор

Образование: висше юридическо. Квалификация: юрист. Професионален опит: 10 години юрисконсулт, предишен опит в сферата на строителството и туризма.

Член на Общото събрание на Професионална асоциация на медиаторите в България

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни, потребителски и др. спорове.

Севим Неджатиева Ахмедова

медиатор

Образование: Висше юридическо и предучилищна педагогика. Професионален опит: 20 г. педагогически и 18 г. юридически стаж; Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на наказателно, гражданско и административно право. Допълнителна квалификация: Владеене на турски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейни, родителски права, непозволено увреждане, граждански, търговски, вещни, трудови, потребителски спорове и др. подобни.

Снежана Колева Руева

медиатор

Магистър по начална училищна педагогика, със специализации по екология и интерактивни методи в образованието. Богат опит с работа по проекти в областта. Дипломиран медиатор, практикуващ в училищна среда. Ментор на ученици в областта на медиацията. Обществен възпитател към Комисията за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни към Община Бургас.

Сертифициран обучител към Министерство на образованието по Метода на д-р Томас Гордън за беззагубно разрешаване на конфликти: "Трениране на успешни родители"; "Трениране на успешни деца и младежи". Област, в която предлагам услуги по медиация - семейни спорове, търговски спорове, граждански спорове.

Станислава Атанасова Калинова

медиатор

Образование: Магистър Псхология Квалификация: Работа с родители и юноши с противобществени прояви. Професионален опит: 14 год. Работа като присхолог. Социално консултиране, работа с приемни семейства и деца с увреждания.

Област, в която предлагам услуги по медиация: гражданска, семейна, училищна, търговска, трудова, потребителска медиация. Вписана в единен регисър на медиаторите № 20200122006

Теменужка Стоянова Чилингирова

медиатор

Образование: Висше-юридическо - Магистър специалност „Право”. Квалификация: юрисконсулт в „Националната агенция по приходи”; главен юрисконсулт в холдингова компания в областта на транспортните услуги, производство и строителство; главен експерт в „Комисията по финансов надзор” в областта на капиталовия пазар, застрахователен пазар и осигурителен пазар; адвокат в областта на гражданското право и процес, облигационно и вещно право, застрахователно и изпълнително производство.

Специализация по търговска медиация. Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове.

Теодора Стефанова Попова – Трендафилова

медиатор

Образование: Висше-юридическо Квалификация: Медиатор, вписан с № 20210624001 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието Професионален опит: 18г. юридически стаж. Адвокат на свободна практика с опит в сферата на гражданско, семейно, наследствено, вещно, търговско, изпълнително, облигационно, трудово право.

Допълнителна квалификация: английски език, руски език; Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, търговски, вещни, семейни, наследствени, трудови, застрахователни, облигационни спорове, потребителски спорове, спорове във връзка със Закона за управление на етажната собственост, спорове при непозволено увреждане и др.

Хубавина Лазарова Япаджиева

медиатор

Образование:висше юридическо Квалификация:юрист Професионален опит: Над 20 години професионален опит (октомври 1998-ноември 2011г. действуващ адвокат; от ноември 2011г. до февруари 2022г. директор дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване и главен юрисконсулт на Община Поморие); -Удостоверение №9/09.07.2017г. на Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) за успешно завършен курс на обучение за медиатор; -Удостоверение №005/08.09.2017г. на Министерств

- Сертификат за участие в Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация 21-25.06.2017г. на Професионална асоциация на медиаторите в България; - Сертификат за участие в Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС 19-24.06.2018г. на Професионална асоциация на медиаторите в България; -Сертификат за участие в обучението „Преговори и решаване на спорове: основни стратегии и умения” с лектор проф Джордж Зайдел по време на Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, публично-частни, потребителски и др. спорове.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация