C C C C A+ A A- X

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: В Раздел "Обяви и конкурси" е публикуван списък на допуснати кандидати до устно събеседване на 03.06.2024 г.от 11:00 ч. в процедура по извършване на подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Бургас


ВАЖНО!
Относно процедурата за подбор на съдебни медиатори
Пропускът на кандидатите в сградата започва най-малко 30 минути преди началото на изпита. Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на теста. Закъснели кандидати се допускат до участие в писмения тест с разрешението на председателя на комисията по подбора.
Кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта.
По време на писмения тест кандидатите не могат да ползват нормативни актове.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Писменият изпит – тест по процедура за подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд-Бургас ще се проведе на:

10.05.2024г. в зала на Апелативна прокуратура-Бургас.

В тази връзка, всички допуснати кандидати следва да се явят на 10.05.2024г. пред входа на Апелативен съд-Бургас в 9,45ч.


Относно процедура по подбор на съдебни медиатори


Заповед относно състав на комисия по подбор на съдебни медиатори в Съдебен център по медиация в Окръжен съд - Бургас


НОВ телефон за справки по търговски дела:
За справки по дела на съдия Динкова, съдия Михов и съдия Мутафчиев - тел. 056 879 441.


В раздел "Обяви и конкурси" е публикувана Заповед № 436/03.04.2024 г. на Председателя на ОС Бургас за изменение на периода на устно събеседване във връзка с обявената процедура по извършване на подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Бургас

Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), по Протокол № 14/ 26 март 2024 г. за откриване на основание чл. 7, ал.1 от Наредба № 10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация на 28 процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори към съдебните центрове по медиация в окръжните съдилища.

Заповед № 416/29.03.2024 г. за обявяване на процедура по извършване на подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Бургас

Образец на Заявление


ВАЖНО! Виртуалните ПОС терминали на Окръжен съд Бургас в Единния портал за електронно правосъдие (EПЕП) са активни и можете да заплащате такси чрез тях.


ВАЖНО! 05.02.2024 г.  Заповед на Административния ръководител на Окръжен съд - Бургас, относно предприемане на противоепидемични мерки


ВАЖНО! 29.01.2024 г.  Заповед на Административния ръководител на Окръжен съд - Бургас, относно препоръка за носене на защитни маски в Съдебната палата


ВАЖНО!!!

Считано от 02.10.2023 г. ще бъдат активни нови банкови сметки, по които ще се внасят дължими суми по дела на Окръжен съд – Бургас:
СЪДЕБНИ ТАКСИ: BG80UBBS81553120064415
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: BG93UBBS81553320064407
Обслужваща банка: „Обединена българска банка“ АД


Заповед на Председателя на Окръжен съд - Бургас относно съдебната ваканция


В памет на съдия Николай Гемеджиев

Окръжен съд - Бургас изразява съболезнования за загубата на районния съдия Николай Гемеджиев!

Поклон пред паметта му!


 • ВАЖНО! 18.10.2021 г.  Относно изпит за придобиване на юридическа правоспособност
  ВАЖНО! ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС УКАЗВА на посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК правни субекти с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа, или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

 • ВАЖНО! 04.06.2021 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, актуализирани към 01.06.2021 г.
 • ВАЖНО! 11.01.2020 г. Уведомление до всички заинтересовани - Окръжен съд Бургас е включен в Системата за сигурно електронно връчване
 • ВАЖНО! 16.12.2020 г. Съобщение относно внасяне на такси
 • ВАЖНО! 16.12.2020 г. Съобщение относно връчване на призовки и съобщения
 • ВАЖНО! 03.07.2020 г. Съгласно Заповед №712 от 03.07.2020 г.  на Председателя на ОС- Бургас на 22 юли 2020 г. от 10.00 часа в съдебна зала №2, етаж 1 на Съдебната палата ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на съдиите от Окръжен съд-Бургас и съдебните заседатели, избрани от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд-Бургас, за предстоящ мандат 22.07.2020 г.- 22.07.2024 г.,  за ПОЛАГАНЕ  НА  КЛЕТВА  и  подписване на клетвен лист.
 • ВАЖНО! 13.05.2020 г. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания се извършва само по банков път.
 • ВАЖНО! 04.03.2020 г. Заявления за получаване на достъп по конкретно дело в ЕПЕП НЕ МОЖЕ да бъде подавано по електронната поща на съда, освен ако не е подписано с електронен подпис на заявителя.
  Подписани заявления се приемат в деловодствата на съда или изпратени чрез пощенски оператор или куриер.
 • ВАЖНО! Призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468.
 • ВАЖНО! Публикуван е Наръчник на съдебния заседател.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация